Research Chemicals Kopen
Menu

Ethyl-Pentedrone (NEP) Poeder #

12.99700.00

(26 klantbeoordelingen)
24/7 bereikbaar op chat en mail!
Beste kwaliteit
Koop met alle zekerheid!
Labgetest en gekeurd
Netjes, discreet én veilig verpakt!
bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Beschrijving

Buy Ethyl-Pentedrone (NEP) Powder

Buy Ethyl-Pentedrone (NEP) Powder at the lowest price?
At RCT, you can find the best designer drugs.
Ethyl-Pentedrone stands for N-Ethylpentedrone, alpha-ethylaminopentiophenone,
N-ethylnorpentedrone, and NEP.
Ethyl-Pentedrone (NEP) Powder has been sold as a designer drug since 2015.
Never pay too much for your designer drugs again.
Always in stock. Click here for delivery times.
Secure payment with Ideal, Bitcoin or Creditcard.

Be Safe to buy Ethyl-Pentedrone (NEP) Powder

Because we buy directly from manufacturers, we can always guarantee the lowest price.
Pay safely with Ideal, Bitcoin or Credit Card in our webshop.
Our website uses SSL encryption.
The SSL encryption ensures that data is sent encrypted, and is never accessible to third parties.
This allows you to anonymously and discreetly buy designer drugs on the RCT webshop.

High quality designer drugs

We sell the highest quality Ethyl-Pentedrone (NEP) Powder, in the Benelux.
Because we have been in the designer drugs business for 7 years, we can always provide you with high quality products.
All of our products are lab tested, and therefore safe to use for research purposes.
Watch out for buying designer drugs on the internet, there are many webshops active, selling fake or bad designer drugs.

Ethyl-Pentedrone (NEP) offers

Buy designer drugs cheaply? Research Chemicals Team (RCT) always has great deals, in the range for you.
Check out the Ethyl-Pentedrone (NEP) deals here:

Designer drugs legally available from RCT

Designer drugs are now legally available on the internet!
When buying designer drugs, it is of course important, to purchase from the right source.
As there are many websites that are unreliable.
And can send products that are potentially dangerous to your health.
This is why we can recommend you to order your designer drugs, from Research Chemicals Team.

Research Chemicals Team has been very popular for years

RCT has been the leader in selling quality designer drugs for years, with a large regular customer base.
Products purchased online from RCT will be shipped as quickly as possible and discreetly.
Consumers are generally satisfied with the price/quality, they receive for the products they purchase.

Buy designer drugs

By purchasing your products from Research Chemicals team, you can provide yourself with the highest quality, at the most competitive prices!
Many consumers who purchase their designer drugs from RCT have now become regular customers.
Buying designer drugs from a reliable site is of course very important when you are looking for this.
To ensure that products are of solid quality, and are shipped to your address as quickly as possible.
RCT offers a wide range of designer drugs at a reasonable price!

Check out the designer drug offers here:

Additional information on designer drugs:

Additional information about buying designer drugs

Research Chemicals Team offers the possibility for different types of target groups, to buy designer drugs, which are legal by Dutch Law.
RCT can offer customers various types of designer drugs at a very competitive price, due to good cooperation with external parties!
All products sold at RCT, go through a thorough inspection, and are lab tested.
To guarantee quality and to ensure that consumers receive the highest quality of products discreetly!

Acquista Ethyl-Pentedrone  (NEP) polvere

ComprareEthyl-Pentedrone  (NEP) Polvere al prezzo più basso?

Su RCT, puoi trovare i migliori farmaci di design.

Ethyl-Pentedrone  sta per  N-Ethylpentedrone,  alfa-ethylaminopentiophenone,

N-etilnorpentedronee  NEP.

Ethyl-Pentedrone  (NEP) Powder è stato venduto come farmaco di design dal 2015.

Non pagare mai più troppo per le tue droghe di design.

Sempre disponibile. Clicca qui per i tempi di consegna.

Pagamento sicuro con Ideal, Bitcoin o Carta di Credito.

Essere sicuri di acquistareetil-pentedrone  (NEP) polvere

Poiché acquistiamo direttamente dai produttori, possiamo sempre garantire il prezzo più basso.

Paga in sicurezza con Ideal, Bitcoin o Carta di Credito nel nostro negozio online.

Il nostro sito web utilizza la crittografia SSL.

La crittografia SSL garantisce che i dati vengano inviati crittografati e  non siano mai accessibili a terzi.

Ciò consente di acquistare in modo anonimo e discreto farmaci di design sul webshop RCT .

Farmaci di design di alta qualità

Vendiamo la polvere dietile-pentedrone  (NEP) di altissima qualità, nel Benelux.

Poiché siamo nel settore dei farmaci di design da 7 anni, possiamo sempre fornirti prodotti di alta qualità.

Tutti i nostri prodotti sono testati in laboratorio e quindi sicuri da usare per scopi di ricerca.

Fai attenzione all'acquisto di farmaci di design su Internet, ci sono molti negozi online  attivi, che vendono farmaci falsi o cattivi.

Offerte Ethyl-Pentedrone  (NEP)

Comprare farmaci di design a buon mercato? Research Chemicals  Team (RCT) ha sempre grandi affari, nella gamma per te.

Dai un'offertaEthyl-Pentedrone  (NEP) qui:

Droghe di design legalmente disponibili da RCT

Le droghe di design sono ora legalmente disponibili su Internet!

Quando si acquistano farmaci di design, è ovviamente importante, acquistare dalla fonte giusta.

Poiché ci sono molti siti Web che sono inaffidabili.

E può inviare prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.

Questo è il motivo per cui possiamo consigliarti di ordinare  i tuoi farmaci di design, da Research Chemicals Team.

Research Chemicals Team è stato molto popolare per anni

RCT è stata leader nella vendita di farmaci di design di qualità per anni, con una vasta base di clienti regolari.

I prodotti acquistati online da RCT saranno spediti il più rapidamente possibile e in modo discreto.

I consumatori sono generalmente soddisfatti del rapporto qualità/prezzo, ricevono per i prodotti che acquistano.

Acquista farmaci di design

Acquistando i tuoi prodotti dal team di Research Chemicals, puoi fornirti la massima qualità, ai prezzi più competitivi!

Molti consumatori che acquistano i loro farmaci di design da RCT sono ora diventati clienti abituali.

L'acquisto di farmaci di design da un sito affidabile è ovviamente molto importante quando si sta cercando questo.

Per garantire che i prodotti siano di solida qualità e  vengano spediti al tuo indirizzo il più rapidamente possibile.

RCT offre una vasta gamma di farmaci di design ad un prezzo ragionevole!

Dai un'occhiata alle offerte di farmaci di design qui:

Ulteriori informazioni sui farmaci di design:

Ulteriori informazioni sull'acquisto di farmaci di design

Research Chemicals Team offre la possibilità a diversi tipi di gruppi target, di acquistare farmaci di design, che sono legali dalla legge olandese.

RCT può offrire ai clienti vari tipi di farmaci di design ad un prezzo molto competitivo, grazie alla buona collaborazione con parti esterne!

Tutti i prodotti venduti a RCT, passano attraverso un'ispezione approfondita e sono testati in laboratorio.

Per garantire la qualità e per assicurare che i consumatori ricevano la massima qualità dei prodotti in modo discreto!

Kup Ethyl-Pentedrone  (NEP) Powder

Kup Ethyl-Pentedrone  (NEP) Powder w najniższej cenie?

W RCT można znaleźć najlepsze.

Ethyl-Pentedrone  oznacza  N-Ethylpentedrone,  alfa-etyloaminopentiofenon,

N-etylonorpentedroni  NEP.

Ethyl-Pentedrone  (NEP) Powder jest sprzedawany jako od 2015 roku.

Nigdy więcej nie płać za dużo za swoje.

Zawsze w magazynie. Kliknij tutaj, aby uzyskać czas dostawy.

Bezpieczna płatność za pomocą Ideal, Bitcoin lub Creditcard.

Bądź bezpieczny, aby kupić proszekEthyl-Pentedrone  (NEP)

Ponieważ kupujemy bezpośrednio od producentów, zawsze możemy zagwarantować najniższą cenę.

Płać bezpiecznie za pomocą Ideal, Bitcoin lub karty kredytowej w naszym sklepie internetowym.

Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL.

Szyfrowanie SSL zapewnia, że dane są wysyłane zaszyfrowane i  nigdy nie są dostępne dla osób trzecich.

Pozwala to anonimowo i dyskretnie kupować dopalacze w sklepie internetowym RCT.

Wysokiej jakości

Na beneluksie sprzedajemy najwyższej jakości proszeketylowo-pentedronowy (NEP).

Ponieważ działamy w branży od 7 lat, zawsze możemy zapewnić Państwu produkty wysokiej jakości.

Wszystkie nasze produkty są testowane laboratoryjnie, a zatem bezpieczne w użyciu do celów badawczych.

Uważaj na kupowanie dopalaczów w Internecie, istnieje wiele aktywnych sklepów internetowych,  sprzedających fałszywe lub złe dopalacze.

OfertyEtylo-Pentedron  (NEP)

Kupić tanio? Research Chemicals  Team (RCT) zawsze ma dla Ciebie świetne oferty.

Sprawdź oferty Ethyl-Pentedrone  (NEP) tutaj:

legalnie dostępne w RCT

są teraz legalnie dostępne w Internecie!

Kupując, ważne jest oczywiście, aby kupić z właściwego źródła.

Ponieważ istnieje wiele stron internetowych, które są niewiarygodne.

I może wysyłać produkty, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

Dlatego możemy polecić Zamówienie  dopalacza od Research Chemicals Team.

Research Chemicals Team od lat cieszy się dużą popularnością

RCT od lat jest liderem w sprzedaży wysokiej jakości dopalaczów, z dużą bazą stałych klientów.

Produkty zakupione online od RCT zostaną wysłane tak szybko, jak to możliwe i dyskretnie.

Konsumenci są na ogół zadowoleni z ceny / jakości, którą otrzymują za produkty, które kupują.

Kup

Kupując swoje produkty od zespołu Research Chemicals, możesz zapewnić sobie najwyższą jakość, w najbardziej konkurencyjnych cenach!

Wielu konsumentów, którzy kupują swoje od RCT, stało się teraz stałymi klientami.

Kupowanie dopalaczów z wiarygodnej strony jest oczywiście bardzo ważne, gdy tego szukasz.

Aby zapewnić, że produkty są solidnej jakości i są wysyłane na Twój adres tak szybko, jak to możliwe.

RCT oferuje szeroką gamę dopalaczów w rozsądnej cenie!

Sprawdź oferty tutaj:

Dodatkowe informacje na temat dopalacza:

Dodatkowe informacje na temat kupowania dopalaczów

Research Chemicals Team oferuje możliwość zakupu dopalaczów dla różnych typów grup docelowych, które są legalne przez prawo holenderskie.

RCT może zaoferować klientom różnego rodzaju w bardzo konkurencyjnej cenie, dzięki dobrej współpracy z podmiotami zewnętrznymi!

Wszystkie produkty sprzedawane w RCT, przechodzą dokładną kontrolę i są testowane laboratoryjnie.

Aby zagwarantować jakość i zapewnić, że konsumenci dyskretnie otrzymują najwyższą jakość produktów!

ETIL-PENTEDRONA

Composición química de la pentedrona de etilo

 • NEP, o N-Etil (ni) pentedrona, pertenece a la clase química de cathinon.
 • Pentedrona NEP tiene un núcleo de fenetilamina (2 etilamino 1) con un grupo alquilo asociado con el carbono alfa y un grupo de oxígeno asociado con el carbono beta.
 • La pentedrona NEP es un derivado de la hexedrona, el grupo metilo unido a este átomo de nitrógeno, y es sustituido por un grupo etílico (2 etilamino 1 fenilhexano 1 uno.
 • La 2ª sustitución es un grupo etílico, que se une al grupo amina en R N2 y por lo tanto forma N-etilo.

Farmacología de la pentedrona de etilo.

No se sabe mucho sobre la farmacología de la hexedrona de etilo.

N-Etilo-nor-pentedrona (N-Etilpentedrona, Etil pentedrona o NEP) es un estimulante moderno de clase cathinon que tiene efectos estimulantes y eufóricos cuando se usa.

Los informes de los usuarios describen Pentedrone NEP como una acción eufórica explícitamente elegida para imitar las características de las sustancias prohibidas, que es similar a la acción de la cocaína y el éxtasis.

Comprar pentedrona de etilo de alta calidad

El RCT cuenta con muchos años de experiencia en la industria de la droga de diseño, lo que nos permite garantizar la más alta calidad para nuestros productos.

Aquí usted puede comprar con seguridad un polvo de alta calidad Pentedrone NEP como pentedrona NEP cristal.

Los productos químicos de investigación, incluyendo Pentedrone NEP, se transportan, almacenan y almacenan de la manera más cuidadosa.

Todos los productos siempre se prueban de antemano para la calidad, pureza y seguridad.

Guarde siempre pentedrona NEP en polvo a temperatura ambiente.

Cada producto tiene una descripción de la investigación química relevante y contiene un archivo PDF descargable con los resultados de laboratorio.

Esto asegura que siempre tenga un Pentedrone NEP de buena calidad.

Todos nuestros productos tienen un precio justo!

Orden Pentedrona de etilo legalmente

A pesar del hecho de que las drogas de diseño ahora están legalmente disponibles en Internet, nosotros como RCT nos esforzamos por enviar de la manera más segura y discreta posible.

Cuando usted pide nep de RCT Pentedrone, nos aseguramos de que su pedido se entrega a su casa de forma rápida, segura y discreta a través de postNL.

En RCT puede crear su propia cuenta como un nuevo cliente, dicha cuenta tiene muchas ventajas al comprar RC en el sitio web de RCT.

Todos los productos RCT son de alta calidad y tienen un precio justo.

Comprando productos químicos de investigación con iDeal, tarjeta de crédito, Bitcoin o transferencia bancaria, en el RCT todo se puede hacer muy fácilmente.

Tenga en cuenta:

Pentedrona NEP no está destinado al consumo humano.

Envío discreto de drogas de diseño legales.

A pesar del hecho de que las drogas de diseño ahora están legalmente disponibles en Internet, nosotros como RCT nos esforzamos por enviar de la manera más discreta posible, de forma segura y rápida.

Los RC se ponen primero en una bolsa de clic antes de entrar en una bolsa de sellado donde se queman dos veces.

Luego entran en una bolsa de mylar que se inyecta con spray anti-perro.

Cada sobre también está etiquetado, de modo que la posible pérdida de un paquete se puede encontrar en tiempo real si es posible, en caso de que el tiempo de entrega tarde más de la media. Echa un vistazo a nuestras categorías de carrito de compras.

Ordenado antes de las 16.00, entregado mañana!

Productos químicos de la investigación de test de laboratorio con resultados

Todos nuestros productos químicos de investigación se prueban en un laboratorio independiente.

Cada producto tiene una descripción de la investigación química relevante y contiene un archivo PDF descargable con los resultados de laboratorio.

Que nuestros productos siempre cumplen con los ingredientes de trabajo y se pueden ver abiertamente para todos.

Al probar nuestros productos químicos de investigación, estamos seguros de que todos nuestros agentes tienen un alto contenido de pureza.

Sin embargo, puede solicitar productos destinados a fines de investigación en el sitio web.

Las drogas de diseño que vendemos no son aptas para el consumo humano.

Uso seguro de drogas de diseño

¡Nuestros productos químicos de investigación no son para el consumo humano!

 • Asegurar el embalaje adecuado y mantener fuera del alcance de los niños.
 • Aténgase a las recomendaciones de seguridad, nunca descargue productos químicos de investigación en el medio ambiente
 • ¡Asegúrese de una habitación bien ventilada que promueva la respiración!

El uso inseguro de productos químicos de investigación puede causar irritación en los ojos, la inhalación de un producto puede causar irritación de las vías respiratorias, garantizar una postura adecuada que promueva la respiración.

Si los RC están en contacto con los ojos, esto puede provocar irritación de los ojos, en cuyo caso enjuague suavemente con agua y quítese las lentes de contacto.

Cuando los productos químicos de investigación han aterrizado en la piel, es suficiente para enjuagarlo con un jabón neutro.

Siempre guarde el polvo de Pentedrone NEP a temperatura ambiente, mantenga el Pentedrone NEP lejos de las fuentes de calor extremas.

Para cualquier pregunta sobre las condiciones anteriores, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o nuestro equipo de soporte, tenga en cuenta: esto no es para consumo humano!

Posible riesgo de pentedrona de etilo.

Nota: Cumplir con las recomendaciones de seguridad prescritas;

Al igual que otras drogas, el uso inadecuado de Pentedrone NEP puede causar irritación respiratoria o irritación de los ojos o la piel.

Si Pentedrone NEP causa problemas con los ojos cuando esté en contacto, enjuáguese suavemente con agua y quítese las lentes de contacto.

Después de inhalar un producto químico de investigación que causa problemas en sus vías respiratorias, la persona después de salir, si es posible, obtener aire fresco que promoverá la respiración. Deje que la persona adopte la postura correcta y asegure una buena estabilidad.

Cuando la inhalación de productos químicos de investigación causan problemas en las vías respiratorias, traiga a la persona el aire fresco y asegúrese de que la persona permanece en buena estabilidad.

Pentedrone NEP sólo está destinado a fines de investigación y siempre se mantiene fuera del alcance de los niños.

No todos los productos químicos de investigación son adecuados para el consumo humano, exclusivamente para estudios de investigación.

¡Nunca descargue productos químicos de investigación en el medio ambiente!

Si tiene una pregunta de seguridad como nuevo cliente, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o enviar un correo electrónico.

¡No vendemos a personas menores de 18 años y la pentedrona de etilo no es para consumo humano!

De cookies y privacidad

RCT solo utiliza cookies con fines de marketing.

Siempre cumpliremos con la legislación de cookies y utilizaremos el menor número de cookies posible y nunca utilizaremos sus datos privados.

Almacenamos los datos de nuestros clientes en una base de datos cifrada a través del método de cifrado SSL y creemos que los datos privados no deben compartirse con terceros.

Siempre puede darse de baja enviando un correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente.

Si ya no desea que utilicemos sus cookies, o tiene otras preguntas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver kaufen

Möchten Sie Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver zum niedrigsten Preis kaufen?
Sie können zu RCT gehen, um die besten Designerdrogen zu erhalten.
Ethyl-Pentedrone steht für N-Ethylpentedrone, alpha-ethylaminopentiophenone, N-ethylnorpentedrone und NEP.
Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver wird seit 2015 als Designerdroge verkauft.
Zahlen Sie nie wieder zu viel für saubere Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver.
Immer auf Lager und innerhalb von 1 - 2 Werktagen geliefert.
Sicherer Zahlung mit Giropay, Bitcoin oder Kreditkarte.

Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver sicher kaufen

Da wir direkt vom Hersteller einkaufen, können wir immer den niedrigsten Preis garantieren. Bezahlen Sie sicher mit Giropay, Bitcoin oder Kreditkarte in unserem Webshop.
Unsere Website verwendet SSL-Verschlüsselung.
Die SSL-Verschlüsselung stellt sicher, dass Daten verschlüsselt gesendet werden und niemals für eine dritte Person zugänglich sind.
Auf diese Weise können Sie Designerdrogen anonym und diskret im RCT-Webshop kaufen.

Hochwertige Designerdrogen

Wir verkaufen die hochwertigste Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver aus der Benelux.
Da wir seit 7 Jahren in der Designerdrogenindustrie tätig sind, können wir Sie immer mit hochwertigen Produkten beliefern.
Alle unsere Produkte sind im Labor getestet und daher für Forschungszwecke sicher zu verwenden.
Seien Sie vorsichtig beim Kauf von Designerdrogen im Internet, es gibt viele Online-Shops die gefälschte oder schlechte Designerdrogen verkaufen.

Ethyl-Pentedrone (NEP) Pulver Angebote

Buy designer drugs cheaply? Research Chemicals Team (RCT) always has great deals, in the range for you. Check out the Ethyl-Pentedrone (NEP) deals here:

Günstige Designerdrogen kaufen? Das Research Chemicals Team (RCT) hat immer großartige Angebote für Sie im Sortiment.
Sehen Sie sich hier die Angebote von Ethyl-Pentedron (NEP) an:

Legal Designerdrogen kaufen bei RCT

Designerdrogen sind jetzt legal im Internet erhältlich!
Beim Kauf von Designerdrogen ist es natürlich wichtig, sie aus der richtigen Quelle zu beziehen.
Da es viele Websites gibt, die unzuverlässig sind und daher Produkte versenden können die möglicherweise gesundheitsschädlich sind.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Designerdrogen beim Research Chemicals Team zu bestellen.

Research Chemicals Team ist seit Jahren sehr beliebt

RCT ist seit Jahren führend im Verkauf hochwertiger Designerdrogen mit vielen Stammkunden.
Produkte, die online bei RCT gekauft wurden, werden so schnell wie möglich und diskret versendet.
Verbraucher sind im Allgemeinen mit dem Preis/Qualität zufrieden, die sie für die von ihnen gekauften Produkte erhalten.

Designerdrogen kaufen

Durch den Kauf Ihrer Produkte beim Research Chemicals Team werden Sie mit höchster Qualität zu den besten Preisen versorgt!
Viele Verbraucher, die ihre Designerdrogen bei RCT kaufen, sind mittlerweile Stammkunden.
Wenn Sie Designerdrogen suchen ist eine zuverlässige Website natürlich von großer Bedeutung.
Um sicherzustellen dass die Produkte von anständiger Qualität sind und so schnell wie möglich an Ihre Adresse geliefert werden.
RCT bietet eine große Auswahl an Designerdrogen zu einem vernünftigen Preis!

Zusätzliche Informationen zu Designerdrogen

Das Research Chemicals Team bietet verschiedenen Arten von Zielgruppen die Möglichkeit, Designerdrogen zu kaufen, die nach deutschem Recht legal sind.
Durch die gute Zusammenarbeit mit externen Parteien kann RCT seinen Kunden verschiedene Arten von Designerdrogen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anbieten!
Alle auf der RCT-Website verkauften Produkte werden einer gründlichen Prüfung unterzogen.
Um die Qualität zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Verbraucher diskret

Schauen Sie sich hier die Designerdrogenangebote an:

Zusätzliche Informationen zu Designerdrogen:
3-MMC Informationen

Ethyl-Pentedrone NEP Poeder

Chemische samenstelling van Ethyl-pentedrone

NEP, of N-Ethyl- (nor) -pentedrone, behoort tot de chemische klasse van cathinon.

Pentedrone NEP heeft een fenethylaminekern (2 ethylamino 1) met een alkylgroep
verbonden aan de alfakoolstof en een zuurstofgroep verbonden aan de bètakoolstof.

Pentedrone NEP is een derivaat van hexedrone , de methylgroep die aan dit stikstofatoom

gehecht is, en wordt gesubstitueerd door een ethylgroep (2 ethylamino 1 phenylhexan 1 one.

De 2e substitutie is een ethylgroep, die gehecht is aan de aminegroep op R N2 en zo N-ethyl vormt.

Ethyl-Pentedrone (NEP) Crystal

Farmacologie van Ethyl-pentedrone.

Er is nog niet zoveel bekend over de farmacologie van ethyl hexedrone.

N-Ethyl-nor-pentedrone (N-Ethylpentedrone , Ethyl-pentedrone of  NEP ) is een moderne

stimulerende stof van de cathinon- klasse die bij inname gebruik stimulerende , euforische effecten heeft.

Gebruikersrapporten omschrijven Pentedrone NEP als een euforische werking die expliciet is gekozen om de kenmerken van verboden stoffen na te bootsen, die vergelijkbaar is met de werking van cocaïne en XTC.

Ethylh-Pentedrone-Poeder
Ethylh-Pentedrone-Poeder

Hoge kwaliteit Ethyl-pentedrone kopen

Het RCT heeft een jarenlange ervaring in de designerdrug branche,

waardoor wij de hoogste kwaliteit voor onze producten kunnen garanderen.

Hier koop je veilig een hoge kwaliteit Pentedrone NEP poeder als Pentedrone NEP crystal.

De research chemicals, waaronder Pentedrone NEP worden op de meest zorgvuldige

manier getransporteerd, opgeslagen en op koele, droge omgeving bewaard.

Alle producten worden altijd vooraf getest op kwaliteit, zuiverheid en veiligheid.

Bewaar het opslaan van Pentedrone NEP poeder altijd op kamertemperatuur.

Ieder product heeft een omschrijving van de desbetreffende Research Chemical

en bevat een downloadbaar PDF bestand met de lab resultaten.

Hierdoor ben je altijd verzekerd van een goede kwaliteit Pentedrone NEP.

Alle onze producten hebben een eerlijke prijs!

Research-Chemicals-Alleen-Voor-Onderzoeksdoeleinden

Legaal Ethyl-pentedrone bestellen

Ondanks dat designer drugs tegenwoordig legaal verkrijgbaar op het internet zijn
streven wij er als RCT na om op de meest veilige en discreet mogelijke manier te verzenden.

Wanneer je bij RCT Pentedrone NEP bestelt zorgen wij er voor dat je

bestelling via postNL snel, veilig en discreet bij jou in huis wordt bezorgd.

Bij RCT kan je als nieuwe klant een eigen account aanmaken,

zo'n account heeft vele voordelen bij het kopen van RC's op de RCT website.

Alle producten van het RCT zijn van hoge kwaliteit en hebben een eerlijke prijs.

Research chemicals kopen met iDeal, creditcard, Bitcoin of

bankoverschrijving, bij het RCT kan het allemaal heel eenvoudig.

Let op:  Pentedrone NEP is niet voor menselijke consumptie bedoeld.

Research-in-een-lab

Discrete verzending van legale designer drugs.

Ondanks dat designer drugs tegenwoordig legaal verkrijgbaar op het internet

zijn streven wij er als RCT na om op de meest discreet mogelijke manier te verzenden, veilig en snel.

De RC's worden eerst in een klikzakje gedaan alvorens
ze in een sealbag gaan waar ze dubbel worden vast gebrand.

Vervolgens gaan ze in een mylar zak welke wordt ingespoten met anti-dog spray.

Elke envelop word bovendien voorzien van een tag, waardoor het eventuele zoekraken

van een pakketje indien mogelijk real time kan worden teruggevonden,

mocht de levertijd langer dan gemiddeld duren.

Bekijk ook onze winkelmand categorieën.

Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis!

Labgeteste research chemicals met resultaten

Al onze chemicaliën worden getest in een onafhankelijk lab.

Ieder product heeft een omschrijving van de desbetreffende

Research Chemical en bevat een downloadbaar PDF bestand met de lab resultaten.

Dat onze producten altijd voldoen aan de werkende ingrediënten en voor een ieder openlijk is in te zien.

Door onze research chemicals te testen zijn wij er zeker
van dat al onze middelen een hoog puurheid gehalte hebben.

Wel kan je op de website producten bestellen bestemd voor onderzoeksdoeleinden.

De designer drugs die wij verkopen zijn niet voor menselijke consumptie geschikt.

Veilig gebruik van Designer drug

Onze research chemicals zijn niet voor menselijke consumptie!

Zorg voor een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Houd je aan de veiligheidsaanbevelingen,nooit research chemicals lozen in het milieu
Zorg voor een goed geventileerde ruimte wat de ademhaling bevordert!

Onveilig gebruik van research chemicals kan irritatie aan de ogen veroorzaken, inademing van een product kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken - zorg voor een juiste houding die de ademhaling bevordert.

Bij contact van rc's aan de ogen kan dat tot irritatie van de ogen leiden,

in dat geval voorzichtig afspoelen met water en eventueel contactlenzen verwijderen.

Wanneer Research chemicals op de huid zijn terecht gekomen is het

voldoende om dat er met een neutrale zeep af te spoelen.

Bewaar het opslaan van Pentedrone NEP poeder altijd op kamertemperatuur,

houd de Pentedrone NEP verwijderd van extreme hittebronnen.

Voor eventuele vragen over de bovengenoemde condities neem gerust contact
op via een e-mail of ons support team, let wel op: dit is niet voor menselijke consumptie!

Eventuele risico van Ethyl-pentedrone.

Let op: Houd je aan de voorgeschreven veiligheidsaanbevelingen;

Net als andere drugs kan bij verkeerd gebruik van Pentedrone NEP
leiden tot irritatie van de luchtwegen of irritatie van de ogen of de huid veroorzaken.

Mocht Pentedrone NEP bij aanraking problemen met de ogen veroorzaken,
voorzichtig afspoelen met water en eventueel contactlenzen verwijderen.

Na het inhaleren van een onderzoekschemicalie die problemen aan zijn of haar luchtwegen veroorzaken, de persoon na buiten, indien mogelijk frisse lucht halen wat de ademhaling zal bevorderen.

Laat de persoon de juiste houding aannemen en zorg voor een goede stabiliteit.

Wanneer inademing van research chemicals problemen aan de luchtwegen veroorzaken,

de persoon de frisse lucht brengen en zorg ervoor dat de persoon in goede stabiliteit blijft.

Pentedrone NEP is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden
en altijd buiten het bereik van kinderen bewaren.

Niet alle research chemicals zijn voor menselijke consumptie
geschikt, uitsluitend voor research onderzoeken.

Nooit research chemicals lozen in het milieu!

Heb je als nieuwe klant een vraag omtrent veiligheid kun
je contact met onze klantenservice opnemen of een e-mail sturen.

Wij verkopen niet aan personen onder de 18 jaar en ethyl pentedrone is niet voor menselijke consumptie!

De cookiewetgeving

RCT gebruikt uitsluitend cookies voor marketing doeleinden.

Wij zullen ons immer aan de cookies wetgeving houden en gebruiken

zo min mogelijk cookies en zullen nooit gebruik maken van jouw privés gegevens!

Wij slaan het onze klantgegevens op in een encrypted data base via de SSL
encryptie methode en vinden dat privé gegevens niet met derden gedeeld dienen te worden.

Je kan je altijd weer uitschrijven door een e-mail aan onze klantenservice te sturen.

Wanneer je niet meer wilt dat we je cookies gebruiken, of overige vragen
hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Buitenlandse Wetgeving (english)

The swedish and Japanese Ministry of Labour and Welfare has banned n ethyl, just like Canada and Germany, you can't use n ethyl, however this products are not illegal in China

Shipping to the Netherlands is fully legalized.

 

Drug enforcement administration records show that some products have

too many similarities to illegal drugs after identification and analytical characterization.

Although there is still a lot which is unknown after drug testing and analysis what it can do to health,

we recommend to use some off the product for research purposes only.

Holland has been seen as a precursor to legalize use and the selling.

Ethyl-Pentedrone NEP Poudre

Composition chimique de l'éthyl-pentérone

La NEP, ou N-Ethyl- (nor)-pentédrone, appartient à la classe chimique de la cathinone.

La pentedrone NEP a un noyau de phénéthylamine (2 éthylamino 1) avec un groupe alkyle attaché au carbone alpha et un groupe oxygène attaché au carbone bêta.
attaché au carbone alpha et un groupe oxygène attaché au carbone bêta.

La Pentedrone NEP est un dérivé de l'hexédrone, dont le groupe méthyle est attaché à cet atome d'azote.

et est substitué par un groupe éthyle (2 éthylamino 1 phénylhexan 1 one.

La 2e substitution est un groupe éthyle attaché au groupe amine sur R N2, formant le N-éthyle.

Ethyl-Pentedrone (NEP) Crystal

Pharmacologie de l'éthyl pentrone.

On ne sait pas grand-chose de la pharmacologie de l'hexédrone éthylique.

La N-éthyl-nor-pentedrone (N-éthylpentédrone, éthyl-pentedrone ou NEP) est une substance moderne.

Stimulant de la classe des cathinones qui, lorsqu'il est ingéré, produit des effets stimulants et euphorisants.

Les rapports des utilisateurs décrivent la Pentedrone NEP comme ayant un effet euphorisant explicitement choisi pour imiter les caractéristiques des substances interdites, semblable aux effets de la cocaïne et du XTC.

Ethylh-Pentedrone-Poeder
Ethylh-Pentedrone-Poeder

Acheter de l'éthyl pentrone de haute qualité

RCT a de nombreuses années d'expérience dans le domaine des médicaments de synthèse,

ce qui nous permet de garantir la meilleure qualité pour nos produits.

Ici, vous pouvez acheter en toute sécurité de la poudre de Pentedrone NEP de haute qualité ainsi que du cristal de Pentedrone NEP.

Les produits chimiques de recherche, dont le Pentedrone NEP, sont transportés, stockés et manipulés avec le plus grand soin.

de manière à être transporté, stocké et conservé dans un environnement frais et sec.

Tous les produits sont toujours testés au préalable pour en vérifier la qualité, la pureté et la sécurité.

Conservez toujours la poudre de Pentedrone NEP à température ambiante.

Chaque produit comporte une description du produit chimique de recherche correspondant.

et comprend un fichier PDF téléchargeable avec les résultats du laboratoire.

De cette façon, vous êtes toujours assuré d'obtenir une PEN de bonne qualité.

Tous nos produits ont un prix équitable !

Research-Chemicals-Alleen-Voor-Onderzoeksdoeleinden

Commander Ethyl Pentrone légalement

Malgré le fait que les drogues de synthèse sont désormais disponibles légalement sur Internet.
Chez RCT, nous nous efforçons d'expédier les marchandises de la manière la plus sûre et la plus discrète possible.

Lorsque vous commandez du Pentedrone NEP chez RCT, nous veillons à ce que votre commande soit

La commande est livrée rapidement, en toute sécurité et en toute discrétion à votre domicile via PostNL.

En tant que nouveau client de RCT, vous pouvez créer votre propre compte,

Un tel compte présente de nombreux avantages lors de l'achat de CR sur le site du RCT.

Tous les produits de RCT sont de haute qualité et ont un prix équitable.

Acheter des produits chimiques de recherche avec iDeal, carte de crédit, Bitcoin ou banque

Virement bancaire, chez RCT tout est très facile.

Attention : le Pentedrone NEP n'est pas destiné à la consommation humaine.

Research-in-een-lab

Expédition discrète de drogues de synthèse légales.

Bien que les drogues de synthèse soient désormais disponibles légalement sur Internet.

RCT s'efforce d'expédier ses produits de la manière la plus discrète, la plus sûre et la plus rapide possible.

Les CR sont d'abord mis dans un sac à clics avant d'être
ils vont dans un sac à sceller où ils sont doublement scellés.

Ils sont ensuite placés dans un sac en mylar qui est aspergé de spray anti-chien.

Chaque enveloppe est également étiquetée, de sorte que la perte éventuelle d'un colis peut être suivie en temps réel.

d'un paquet peut être tracé en temps réel si possible,

si le délai de livraison est supérieur à la moyenne.

Consultez également les catégories de notre panier d'achat.

Commandé avant 16.00 heures, livré demain !

Recherche de produits chimiques en laboratoire avec résultats

Tous nos produits chimiques sont fabriqués dans un laboratoire indépendant.

Chaque produit est accompagné d'une description de la substance recherchée.

Research Chemical et est accompagné d'un PDF téléchargeable contenant les résultats du laboratoire.

Nos produits doivent être testés sur des ingrédients de qualité supérieure et être ouverts aux autres.

En testant nos produits chimiques de recherche, nous nous rendons compte que
que tous nos produits ont une forte capacité de charge.

Sur le site Web, vous pouvez acheter des produits sur mesure pour vos clients.

Les médicaments de marque que nous vendons ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Utilisation sûre des drogues de synthèse

Nos produits chimiques de recherche ne sont pas destinés à la consommation humaine !

Veillez à ce que l'emballage soit approprié et gardez-le hors de portée des enfants.
Suivez les recommandations de sécurité, ne rejetez jamais les produits chimiques de recherche dans l'environnement.
Assurez-vous que la pièce est bien ventilée, afin que vous puissiez mieux respirer !

L'utilisation non sécurisée de produits chimiques de recherche peut provoquer une irritation des yeux, l'inhalation d'un produit peut provoquer une irritation des voies respiratoires - veillez à adopter une posture correcte qui favorise la respiration.

Le contact des rc avec les yeux peut provoquer une irritation des yeux,

dans ce cas, rincez soigneusement à l'eau et, si nécessaire, retirez les lentilles de contact.

Si des produits chimiques de recherche sont entrés en contact avec la peau, il suffit de les enlever avec un savon neutre.

Rincer avec du savon neutre.

Conservez toujours la poudre de Pentedrone NEP à température ambiante,

Gardez le Pentedrone NEP à l'écart des sources de chaleur extrême.

Pour toute question concernant les conditions susmentionnées, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante
par e-mail ou par notre équipe d'assistance, veuillez noter que ce n'est pas destiné à la consommation humaine !

Risque possible de l'éthyl pentrone.

Attention : Respectez les recommandations de sécurité prescrites ;

Comme d'autres médicaments, l'utilisation abusive de la Pentedrone NEP peut
provoquer une irritation des voies respiratoires, ou une irritation des yeux ou de la peau.

La Pentedrone NEP peut-elle causer des problèmes aux yeux en cas de contact ?
Rincez-vous soigneusement à l'eau et enlevez vos lentilles de contact.

Après l'inhalation d'un produit chimique expérimental susceptible de provoquer une détresse respiratoire, déplacez la personne à l'extérieur, si possible pour obtenir de l'air frais qui facilitera la respiration.

Faites adopter à la personne une posture correcte et assurez-lui une bonne stabilité.

Quand l'inhalation de produits chimiques de recherche provoque des problèmes respiratoires

Apportez à la personne l'air frais et veillez à ce qu'elle conserve une bonne stabilité.

Pentedrone NEP est destiné à des fins de recherche uniquement et doit
et doit toujours être gardé hors de portée des enfants.

Les produits chimiques issus de la recherche ne sont pas tous adaptés à la consommation humaine
pour la consommation humaine, uniquement à des fins de recherche.

Ne jamais rejeter les produits chimiques de recherche dans l'environnement !

Si vous êtes un nouveau client et que vous avez une question sur la sécurité, vous pouvez
Veuillez contacter notre service clientèle ou nous envoyer un e-mail.

Nous ne vendons pas aux personnes âgées de moins de 18 ans et l'éthylpentedrone n'est pas destinée à la consommation humaine !

La législation sur les cookies

RCT n'utilise les cookies qu'à des fins de marketing.

Nous nous conformerons toujours à la législation sur les cookies et utiliserons aussi peu de cookies que possible.

cookies le moins possible et n'utilisent jamais vos données privées !

Nous stockons les données de nos clients dans une base de données cryptée via le protocole SSL.
et estiment que les données privées ne doivent pas être partagées avec des tiers.

Vous pouvez toujours vous désinscrire en envoyant un e-mail à notre service clientèle.

Si vous ne voulez plus que nous utilisions vos cookies, ou si vous avez d'autres questions
Veuillez contacter notre service clientèle.

Législation étrangère ( English)

The swedish and Japanese Ministry of Labour and Welfare has banned n ethyl, just like Canada and Germany, you can't use n ethyl, however this products are not illegal in China

Shipping to the Netherlands is fully legalized.

Drug enforcement administration records show that some products have

too many similarities to illegal drugs after identification and analytical characterization.

Although there is still a lot which is unknown after drug testing and analysis what it can do to health,

we recommend to use some off the product for research purposes only.

Holland has been seen as a precursor to legalize use and the selling.


3-MMC Poeder Kopen

Extra informatie

Gewicht N/B
Hoeveelheid

1 Gram, 5 Gram, 10 Gram, 25 Gram, 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram

26 beoordelingen voor Ethyl-Pentedrone (NEP) Poeder #

 1. Avatar

  Giga

  netjes

 2. Avatar

  Laurentius

  Zo juist mijn pakketje ontvangen 🙂

 3. Avatar

  Broers

  Een mooie selectie aan chems

 4. Avatar

  Lezzer

  ethyl pentedrone is top

 5. Avatar

  Sjon

  super product. ethyl pentedrone doet het altijd goed

 6. Avatar

  Orang

  Super

 7. Avatar

  Scape

  Geen klachten

 8. Avatar

  Hurricane keesie

  Super snelle levering 🙂 mijn pakket was er binnen 3 dagen 🙂

 9. Avatar

  Theodore

  5 sterren 🙂 de producten doen het goed

 10. Avatar

  Licky

  top zuivere ethyl pentedrone

 11. Avatar

  Chingy

  steady buyer for ethyl pentedrone. Always great always good.

 12. Avatar

  Dizzy

  vandaag een mooie pakket ontvangen 🙂

 13. Avatar

  Rens

  zo net de ethyl pentedrone en Clonazolam ontvangen 🙂

 14. Avatar

  Hilda

  net ontvangen in de bus 😛

 15. Avatar

  Clifford

  Nice packages. And fast service

 16. Avatar

  Dave

  vlugge handeling. Afrekenen ging ook gemakkelijk.
  Volgende order zal snel volgen

 17. Avatar

  Mayers

  Je bent voordelig uit op research-chemicals-team

 18. Avatar

  Homer

  Amazing ethyl pentedrone for my research

 19. Avatar

  Hassan

  Vaste klant hier voor een goeie rede

 20. Avatar

  qwerty

  Sowieso nog een keertje halen. Was een chill gevoel.

 21. Avatar

  Christian Bauer

  is goed

 22. Avatar

  Yupi

  helemaal top!

 23. Avatar

  ChewithLlipta

  Smelt en verdampt volledig, heel clean poeder . Beste onderzoek ooit!

 24. Avatar

  MARIAMA Yvan Gregory

  ✅ ok

 25. Avatar

  CHEWY (geverifieerde eigenaar)

  EXCELLENT QUALITY! SIMPLY THE BEST!

 26. Avatar

  An No Nymous (geverifieerde eigenaar)

  Onderzoek toont uitzonderlijke kwaliteit aan. Aangeradden!!! Prijs bijzonder voor deze kwaliteit.

Een beoordeling toevoegen
crossmenu