Research Chemicals Kopen
Menu
Aanbieding!

Bromonordiazepam Pellets 1MG #

9.9999.00

(2 klantbeoordelingen)
24/7 bereikbaar op chat en mail!
Beste kwaliteit
Koop met alle zekerheid!
Labgetest en gekeurd
Netjes, discreet én veilig verpakt!
bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Beschrijving

Buy Bromonordiazepam Pills 1MG

Buy Bromonordiazepam Pills 1MG at the lowest price? you can go to RCT for the best designer drugs.
Bromonordiazepam stands for thienotriazolodiazepine.
The product has been a designer drug since 2014.
Never pay too much for your designer drugs again.
Always in stock. Click here for delivery times.
Secure payment with Ideal, Bitcoin or Credit card.

It's Safe to buy Bromonordiazepam Pills 1MG

Because we buy directly from the manufacturers, we can always guarantee the lowest price.
Pay securely with Ideal, Bitcoin or Credit card, in our webshop.

Always everything in plenty of stock!

Our website uses SSL encryption.
SSL encryption ensures that data is sent encrypted and is never accessible to third parties.

MetizolamPills
BromonordiazepamPills

High Quality Bromonordiazepam Pills

We sell the highest quality designer drugs from the Benelux.
Because we have been active in the Designer drugs industry for 7 years, we can always deliver high quality products.
All our products are lab tested, and therefore safe to use, for research purposes.

Watch out when buying designer drugs on the internet!

There are many web shops active, selling fake or bad designer drugs.
By purchasing your designer drugs from Research Chemicals Team, you can safely and discreetly receive your order at home in no time!

Lab Tested Bromonordiazepam Pills

When you are looking for designer drugs, you want to be sure that the products are of high quality.
All of our designer drug products are of high quality, and always lab tested.
With us you will be very satisfied with high quality products at the best price.

Legally order designer drugs discreetly

Designer drugs are legally available on the internet these days!
When buying designer drugs, it is of course important to get them from the right source.
Since there are many websites that are unreliable and can send products that are potentially dangerous to your health.
That is why we recommend that you order your designer drugs from Research Chemicals Team.
RCT has been at the forefront of selling high-quality designer drugs for years, with a large regular customer base.

At Research Chemicals Team you will get what you hope for

Research Chemicals Team offers the possibility, for different types of target groups.
To buy designer drugs, which are Legal by Dutch Law.
Through good cooperation with external parties, RCT can offer customers various types of designer drugs for a very competitive price!
All products sold on RCT's website go through a thorough inspection.
To guarantee quality, and to ensure that consumers receive the highest quality products, discreetly!

Buy cheap designer drugs?

By purchasing your products from the Research Chemicals team, you can provide yourself with the highest quality, for the best prices!
Many consumers who buy their designer drugs from RCT have now become regular customers.
Buying designer drugs from a reliable site is of course very important if you are looking for them.
To ensure that products are of decent quality and are shipped to your address as quickly as possible.
At RCT, can you assume that safety, transparency and reliability are an priority.

Bromonordiazepam offer:

RCT always has great offers in its range ready for you, which can save you a lot of money, such as:

Additional information on designer drugs:

Kup Bromonordiazepam Pills 1MG

Kup Bromonordiazepam Pills 1MG w najniższej cenie? możesz udać się do RCT po najlepsze.
Bromonordiazepam oznacza  thienotriazolodiazepine.
Produkt jest od 2014 roku.
Nigdy więcej nie płać za dużo za swoje.
Zawsze w magazynie. Kliknij tutaj, aby uzyskać czas dostawy.
Bezpieczna płatność za pomocą Ideal, Bitcoin lub karty kredytowej.
Bromonordiazepam Pigułki

Bezpiecznie jest kupić Bromonordiazepam Pills 1MG

Ponieważ kupujemy bezpośrednio od producentów, zawsze możemy zagwarantować najniższą cenę.
Płać bezpiecznie za pomocą Ideal, Bitcoin lub karty kredytowej, w naszym sklepie internetowym.

Zawsze wszystko w magazynie!

Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL.
Szyfrowanie SSL zapewnia, że dane są wysyłane zaszyfrowane i nigdy nie są dostępne dla osób trzecich.

Wysokiej jakości Bromonordiazepam pigułki

Sprzedajemy najwyższej jakości z beneluksu.
Ponieważ działamy w branży od 7 lat, zawsze możemy dostarczyć produkty wysokiej jakości.
Wszystkie nasze produkty są testowane laboratoryjnie, a zatem bezpieczne w użyciu, do celów badawczych.

Uważaj przy zakupie w Internecie!

Istnieje wiele aktywnych sklepów internetowych, sprzedających fałszywe lub złe.
Kupując od Research Chemicals Team, możesz bezpiecznie i dyskretnie otrzymać zamówienie w domu w mgnieniu oka!

Testowane laboratoryjnie Bromonordiazepam pigułki

Kiedy szukasz dopalaczów, chcesz mieć pewność, że produkty są wysokiej jakości.
Wszystkie nasze markowe produkty lekowe są wysokiej jakości i zawsze testowane laboratoryjnie.
Z nami będziesz bardzo zadowolony z wysokiej jakości produktów w najlepszej cenie.

Legalne zamawianie dyskretnie

są obecnie legalnie dostępne w Internecie!
Kupując, ważne jest oczywiście, aby uzyskać je z odpowiedniego źródła.
Ponieważ istnieje wiele stron internetowych, które są niewiarygodne i mogą wysyłać produkty, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.
Dlatego zalecamy zamówienie w Research Chemicals Team.
RCT od lat znajduje się w czołówce sprzedaży wysokiej jakości dopalaczów, z dużą bazą stałych klientów.

W Research Chemicals Team dostaniesz to, na co liczysz

Research Chemicals Team oferuje możliwość, dla różnych typów grup docelowych.
Aby kupić, które są legalne przez prawo holenderskie.
Dzięki dobrej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, RCT może zaoferować klientom różnego rodzaju w bardzo konkurencyjnej cenie!
Wszystkie produkty sprzedawane na stronie internetowej RCT przechodzą dokładną kontrolę.
Aby zagwarantować jakość i zapewnić, że konsumenci otrzymują produkty najwyższej jakości, dyskretnie!

Kupić tanie?

Kupując swoje produkty od zespołu Research Chemicals, możesz zapewnić sobie najwyższą jakość, w najlepszych cenach!
Wielu konsumentów, którzy kupują swoje od RCT, stało się teraz stałymi klientami.
Kupowanie z wiarygodnej strony jest oczywiście bardzo ważne, jeśli ich szukasz.
Aby zapewnić, że produkty są przyzwoitej jakości i są wysyłane na Twój adres tak szybko, jak to możliwe.
Czy w RCT możesz założyć, że bezpieczeństwo, przejrzystość i niezawodność są priorytetem?

Bromonordiazepam oferuje:

RCT zawsze ma świetne oferty w swoim asortymencie gotowe dla Ciebie, co może zaoszczędzić dużo pieniędzy, takich jak:

Dodatkowe informacje na temat dopalacza:

Informacje 3 mmc

Bromonordiazepam Pellets 1MG kaufen

Möchten Sie Bromonordiazepam Pellets 1MG zum niedrigsten Preis kaufen? Sie können zu RCT gehen, um die besten Designerdrogen zu erhalten.
Bromonordiazepam steht für thienotriazolodiazepin.
Das Produkt ist seit 2014 ein Designerdrogen.
Zahlen Sie nie wieder zu viel für Ihren Designerdrogen.
Immer auf Lager und innerhalb von 1 - 2 Werktagen geliefert.
Sicherer Zahlung mit Giropay, Bitcoin oder Kreditkarte.

Bromonordiazepam Pellets sicher kaufen

Da wir direkt vom Hersteller einkaufen, können wir immer den niedrigsten Preis garantieren. Bezahlen Sie sicher mit Giropay, Bitcoin oder Kreditkarte in unserem Webshop.
Immer alles auf Lager!
Unsere Website verwendet SSL-Verschlüsselung.
Die SSL-Verschlüsselung stellt sicher, dass Daten verschlüsselt gesendet werden und niemals für eine dritte Person zugänglich sind.

Etizolam Pills
Bromonordiazepam Pillen

Hochwertige Bromonordiazepam Pellets

Wir verkaufen die hochwertigsten Designerdrogen aus der Benelux.
Da wir seit 7 Jahren in der Designer Drogenindustrie tätig sind, können wir Sie immer mit hochwertigen Produkten beliefern.
Alle unsere Produkte sind im Labor getestet und daher für Forschungszwecke sicher zu verwenden.
Seien Sie vorsichtig beim Kauf von Designerdrogen im Internet!
Es gibt viele Online-Shops, die gefälschte oder schlechte Designerdrogen verkaufen.
Wenn Sie Ihre Designerdrogen vom Research Chemicals Team kaufen, können Sie Ihre Bestellung in kürzester Zeit sicher und diskret zu Hause erhalten!

Im Labor getestete Bromonordiazepam Pellets

Wenn Sie nach Designerdrogen suchen, möchten Sie natürlich sicher sein, dass die Produkte von hoher Qualität sind.
Alle unsere Designerdrogen sind qualitativ hochwertig und werden immer im Labor getestet.
Bei uns werden Sie mit hochwertigen Produkten zum besten Preis sehr zufrieden sein.

Diskret und legal Designerdrogen bestellen

Designerdrogen sind jetzt legal im Internet erhältlich!
Beim Kauf von Designerdrogen ist es natürlich wichtig, sie aus der richtigen Quelle zu beziehen.
Da es viele Websites gibt, die unzuverlässig sind und daher Produkte versenden können die möglicherweise gesundheitsschädlich sind.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Designerdrogen beim Research Chemicals Team zu bestellen.
RCT ist seit Jahren führend im Verkauf hochwertiger Designerdrogen und hat viele Stammkunden.

Im Research Chemicals Team bekommen Sie was Sie sich wünschen

Das Research Chemicals Team bietet verschiedenen Arten von Zielgruppen die Möglichkeit, Designerdrogen zu kaufen, die nach deutschem Recht legal sind.
Durch die gute Zusammenarbeit mit externen Parteien kann RCT seinen Kunden verschiedene Arten von Designerdrogen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anbieten!
Alle auf der RCT-Website verkauften Produkte werden einer gründlichen Prüfung unterzogen.
Um die Qualität zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Verbraucher diskret Produkte von höchster Qualität erhalten!

Günstige Designerdrogen kaufen?

Durch den Kauf Ihrer Produkte beim Research Chemicals Team werden Sie sich mit höchster Qualität zu den besten Preisen versorgen!
Viele Verbraucher, die ihre Designerdrogen bei RCT kaufen, sind mittlerweile Stammkunden.
Wenn Sie Designerdrogen suchen ist eine zuverlässige Website natürlich von großer Bedeutung.
Um sicherzustellen dass die Produkte von anständiger Qualität sind und so schnell wie möglich an Ihre Adresse geliefert werden.
Bei RCT können Sie davon ausgehen, dass Sicherheit, Transparenz und Zuverlässigkeit sehr wichtig sind.

Bromonordiazepam Angebot:

RCT hat immer tolle Angebote in seinem Sortiment für Sie parat, mit denen Sie viel Geld sparen können, wie zum Beispiel:

Additional information about designer drugs:

Bromonordiazepam pellets

.elementor-element-f26b5f3{display:none !important} .elementor-element-969278d{display:none !important} .elementor-element-4bc22cc{display:none !important}

Chemical composition

Bromonordiazepam (9 methyl 6h thieno 3,2 f 1,2,4) is a structural derivative of

benzodiazepine  in which the benzene ring has been replaced by one

thiophene ring, which classifies it as a 4.3 to 1.4 diazepine.

With the chemical molecular formula: C17H15ClN4S

4-(2 Chlorophenyl-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine.

Thiophene is an aromatic five-membered ring (triazolo 4.3 to 1.4) with one sulfur atom.

Bromonordiazepam  contains a thiophene ring fused to a diazepine ring,

a seven-membered ring with the two nitrogen components at R  1  and R  4  .

This forms the (ethyl 9 methyl 6h) of Bromonordiazepam.

An ethyl chain is bonded to this bicyclic structure at  R7  ,

then, as a result, the chlorine ion channel connected to the GABA receptor opens.

In Bromonordiazepam the benzene ring has been replaced by a thiophene

ring connected to R1 and R2 of this diazepine ring.

Bromonordiazepam therefore belongs to the thienotriazolobenzodiazepines, an antidepressant.

You can recognize triazolobenzos by the end of the name is lam.

Algemene info over Bromonordiazepam

Bromonordiazepam was developed in 1983 in Japan (brand name Etilaam)

for a number of neurological conditions, including insomnia and anxiety.

Ultimately it turned out that with chronic bruising in the

brain after neurosurgery Bromonordiazepam could also be useful.

It appears to be an antagonist of platelet-activating (PAF) receptors in the brain.

Bromonordiazepam is a thienodiazepine derivative that is a benzodiazepine analogue.

Bromonordiazepam ensures that the entire body relaxes and reduces anxiety.

Many users do not give reviews but become very drowsy from Bromonordiazepam.

♦ 1 mg Bromonordiazepam is equivalent aan 10 mg diazepam.

 

Research has shown that Bromonordiazepam has a half-life

of about 3.5 hours and has an effect about 6 times stronger than diazepam.

The effect of Bromonordiazepam begins to peak after 30-60 minutes 

after 3-4 hours and the effect usually lasts 6-8 hours.

 

The active metabolite of Bromonordiazepam, alphahydroxyBromonordiazepam, 

however, it has an elimination half-life of about 8 hours.

Buy high quality  Bromonordiazepam pellets

Want to buy bromonordiazepam pellets? You've come to the right place at the RCT!

Bromonordiazepam pellets are transported in the most careful manner,

stored and stored in cool, dry places.

You can indicate your rating 5 and a review

add on the RCT site what you thought of the Bromonordiazepam pellets.

All our research chemicals are always tested in advance for quality, purity and safety.

All our products have a fair price!

Legally order Bromonordiazepam pellets 1mg

When you order Bromonordiazepam from RCT, we will ensure that your order

delivered quickly, safely and discreetly to your home via PostNL.

The people who buy Bromonordiazepam pellets at the RCT are:

ensured the correct g mol purity of the 2 mg blotters.

Buy bromonordiazepam pellets with iDeal, credit card, Bitcoin

or bank transfer, it can all be done very easily at the RCT.

Ordered before 4 p.m., delivered tomorrow!

Bromonordiazepam offer:

RCT always has great offers in its range

ready to help you save a lot of money, such as:

 

Research-Chemicals-For-Research-Purposes Only

Safe use of Research chemicals

 • Unsafe use of research chemicals can cause eye irritation.
 • Inhalation of a product can cause respiratory problems.
 • If extreme irritation of the respiratory tract occurs, always consult a doctor.
 • When research chemicals end up on the skin it is
 • enough to rinse it off with neutral soap.
 • Always store Bromonordiazepam pellets safely under good storage conditions.

Bromonordiazepam is not suitable for human consumption, intended for research purposes only!

3-MMC Kopen

Possible Risks of Bromonordiazepam Pellets

Follow the safety recommendations with  Bromonordiazepam

 buy  this is described in detail on the RCT site:

Ensure a dry environment, good packaging and do not expose to open flames or heat sources,

but keep the powder in a dry place, which will avoid unnecessary dangers.

Keep bromonordiazepam out of the reach of children!

Prevent discharge of research chemicals into the environment.

When touching Bromonordiazepam with the eyes, be careful

rinse with water and continue rinsing with lukewarm water for 10 minutes.

After inhaling research chemicals that cause respiratory problems, take the person outside to make breathing easier and, if possible, to fresh air and allow them to rest.

Do not expose the Bromonordiazepam pellets to an open flame and avoid Bromonordiazepam pellets from all heat sources!

Chemical composition

Bromonordiazepam (9 methyl 6h thieno 3.2 f 1.2.4) is a structural derivative of
benzodiazepine  where the benzene ring is replaced by a
thiophene ring, classifying it as a diazepine 4.3 to 1.4.
With the chemical molecular formula: C17H15ClN4S
4-(2 Chlorophenyl-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazole[4,3-a][1,4 ]diazepine.Thiophene
is a five-membered aromatic ring (triazole 4,3 to 1,4) with a sulfur atom.Bromonordiazepam
contains  a thiophene ring fused to a diazepine ring,
a seven-membered ring with the two nitrogenous components in R  1  and R  4.
This forms the (ethyl 9 methyl 6h) of Bromonordiazepam.  An ethyl chain on R 7
is linked to this bicyclic structure   , consequently the chloride ion channel associated with the GABA receptor opens . , the benzene ring has been replaced by a thiophene ring connected to R1 and R2 of this diazepine ring. Accordingly, Bromonordiazepam belongs to the thienotriazolobenzodiazepines, an antidepressant. You can recognize triazolobenzos at the end of the name says lam.

General information about Bromonodiazepam

Bromonordiazepam was developed in 1983 in Japan (trade name Etilaam)
for a number of neurological conditions, including insomnia and anxiety.
In the end, it was discovered that in chronic bruises in the
brain After neurosurgery, Bromonordiazepam could also be useful.
It appears to be an antagonist of platelet activating receptors (PAF) in the brain.
Bromonordiazepam is a thienodiazepine derivative which is an analogue of benzodiazepines.
Bromonordiazepam ensures that the whole body relaxes and reduces anxiety.
Many users do not give reviews but become very drowsy from Bromonordiazepam.
♦ 1 mg of Bromonordiazepam is equivalent to 10 mg of diazepam. Research has shown that Bromonordiazepam has a half-life of approximately 3.5 hours and has an effect approximately 6 times stronger than diazepam. The effect of Bromonordiazepam begins after 30-60 minutes has a peak  after 3-4 hours and the effect usually lasts 6-8 hours. The active metabolite of Bromonordiazepam, alphahydroxyBromonordiazepam,  ec hter has an elimination half-life of approximately 8 hours.
 

 

high quality Buy Bromonordiazepam pellets

Acquista pellet Bromonordiazepam? All'RCT sei arrivato nel posto giusto!
I pellet di Bromonordiazepam vengono trasportati nel modo più accurato,
conservati e conservati in luoghi freschi e asciutti.
Puoi mostrare la tua valutazione 5 e una valutazione
aggiungi sul sito RCT cosa ne pensi del pellet Bromonordiazepam.
Tutti i nostri prodotti chimici di ricerca sono sempre pre-testati per qualità, purezza e sicurezza.
Tutti i nostri prodotti hanno un prezzo equo!

Ordine legale Bromonordiazepam pellet 1mg

Quando ordini da RCT Bromonordiazepam, ci assicureremo che il tuo ordine
via postNL consegnato a casa tua in modo rapido, sicuro e discreto.
Le persone che acquistano il pellet di Bromonordiazepam all'RCT sono
assicurato la corretta purezza gmole dei blotter da 2 mg.
Acquista pellet Bromonordiazepam con iDeal, carta di credito, Bitcoin
o bonifico bancario, all'RCT è tutto molto semplice.
Ordinato prima delle 16:00, consegnato domani!

Offerta di Bromonordiazepam:

RCT ha sempre grandi offerte nella gamma
ti stanno aspettando, il che può farti risparmiare un sacco di soldi, come:
 

Research-Chemicals-For-Research-Purposes Only

Uso sicuro dei prodotti chimici di ricerca

 • L'uso non sicuro di sostanze chimiche di ricerca può causare irritazione agli occhi.
 • L'inalazione di un prodotto può causare problemi respiratori.
 • In caso di estrema irritazione delle vie respiratorie, consultare sempre un medico.
 • Quando le sostanze chimiche di ricerca sono finite sulla pelle, è
 • abbastanza da risciacquare con un sapone neutro.
 • Conservare sempre i pellet Bromonordiazepam in modo sicuro e in buone condizioni di conservazione.

Bromonordiazepam non è adatto al consumo umano, solo a scopo di ricerca!
3-MMC Kopen

Possibili rischi dei pellet di Bromonordiazepam

Segui le precauzioni di sicurezza quando usi Bromonordiazepam
 buy questo è descritto in dettaglio sul sito RCT:
Fornire un ambiente asciutto, un buon imballaggio e non esporre a fiamme libere o calore fonti ,
ma conserva la polvere in un luogo asciutto, evitando inutili pericoli.
Tieni il Bromonordiazepam fuori dalla portata dei bambini!</span >
Prevenire il rilascio di sostanze chimiche di ricerca nell'ambiente.
Quando tocchi il Bromonordiazepam con gli occhi, fai attenzione
risciacquare con acqua e continuare a risciacquare con acqua tiepida per 10 min.
Dopo l'inalazione di sostanze chimiche di ricerca che causano problemi respiratori, la persona dovrebbe essere al di fuori del quale rende la respirazione più facile e, se possibile, portati all'aria aperta e lasciati riposare.
Non esporre i pellet Bromonordiazepam a fiamme libere ed evitare i pellet Bromonordiazepam da tutte le fonti di calore!

Composición química

Bromonordiazepam (9 methyl 6h thieno 3,2 f 1,2,4) is a structural
benzodiazepine derivative in which  the benzene ring has been replaced by a
thiopheen ring, so it is classified as a 4.3 to 1.4 diazepine.
With the chemical molecular formula: C17H15ClN4S
4-(2 Chlorophenyl-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4 ]diazepine.
Thiophylene is a five-ring aromatic (triazole 4.3 to 1.4) with a sulfur atom.
Bromonordiazepam  contains a thioene ring fused to a diazepinering,
a seven-pointed ring with the two nitrogen components at R  1  and R  4.
This forms Bromonordiazepam (ethyl 9 methyl 6h) of Bromonordiazepam.
An ethyl chain is attached to this bicyclic structure at R  7,
then as a result, the chloride ion channel connected to the GABA receptor opens.
In Bromonordiazepam, the ring of benzene is replaced by a thiophene.
The ring is connected with R1 and R2 of this diazepine ring.
As a result, Bromonordiazepam belongs to thienotriazolobenzodiazepines an antidepressant.
You can recognize triazolobenzos at the end of the lamb name.

General information about Bromonordiazepam

Bromonordiazepam was developed in 1983 in Japan (brand name Etilaam)
for a number of neurological disorders, including insomnia and anxiety.
In the end, it turned out that in chronic bruises on the
brain after neurosurgery Bromonordiazepam could also be useful.
It turns out to be an antagonist of platelet-activating receptors (PAF) in the brain.
Bromonordiazepam is a thienodiazepine derivative that is an analogue of benzodiazepines.
Bromonordiazepam ensures that the entire body relaxes and reduces anxiety.
Many users do not give feedback, but become very sleepy from Bromonordiazepam.
♦ 1 mg of Bromonordiazepam is equivalent to  10 mg of diazepam. Research that has been carried out has shown that Bromonordiazepam has a half-life of approximately 3.5 hours and has an effect approximately 6 times stronger than diazepam. The effect of Bromonordiazepam starts after 30-60 minutes has a peak after 3-4 hours and the operation  usually persists  for 6-8 hoursThe active metabolite of Bromonordiazepam, alphahydroxy Bromonordiazepam, however,  has an   elimination half-life of approximately 8 hours.
 

 
 

Buy  high quality Bromonordiazepam pellets  

Buy Bromonordiazepam Pellets? At RCT you have come to the right place!
Bromonordiazepam pellets are transported in the most careful way,
stored and stored in cool and dry places.
You can show your rating 5 and a review
add on the RCT site what you thought of Bromonordiazepam granules.
All of our research chemicals are always tested beforehand for quality, purity and safety.
All of our  products  are  fairly priced  !

Orden legal Bromonordiazepam pellets 1mg

Cuando realice un pedido a RCT Bromonordiazepam,  nos  aseguraremos  de que su pedido
se entregaen su hogar   de forma rápida,   segura y discreta a través de postNL.
Las personas que compran pellets en el RCT Bromonordiazepam son
aseguró de ello la pureza correcta de g mole de los 2 mg blotters.
Comprar pellets de Bromonordiazepam con iDeal,  tarjeta decrédito,Bitcoin
o transferencia bancaria,   con el RCT  todo se puede hacer muy fácilmente.
Pedido antes de las 16:00,    entregado mañana!

Bromonordiazepam ofrece:

RCT siempre tiene grandes ofertas  en la gama
estar ahípara   ti, con lo que puedes  ahorrar mucho dinero,     como:
 

Research-Chemicals-For-Research-Purposes Only

Uso seguro de productos químicos de investigación

 • El uso inseguro de productos químicos de investigación puede causar  irritación de los ojos.
 • La inhalación de un   producto puede causar problemas respiratorios.
 • Si se produce  una irritación extrema del tracto respiratorio,     siempre consulte a  un médico.
 • Cuando los productos químicos de investigación han aterrizado  en la piel, es
 • suficiente  para enjuagar   esto con un jabón neutro.
 • Almacene siempre los gránulos de Bromonordiazepam  de forma segura en buenas condiciones de almacenamiento.

Bromonordiazepam no es apto  para el consumo humano, ¡solo   está destinado a fines de investigación!
3-MMC Kopen

Posibles riesgos de Bromonordiazepam Pellets

Adherirse  a los  consejos de seguridad en Bromonordiazepam
comprar esto se describe en detalle en el sitio  de RCT descrito:
Proporcionar  un ambiente seco,    un buen embalaje y  no exponerse a fuego abierto o fuentes de calor,
pero guarde el polvo en un lugar seco, evitando peligros innecesarios.
¡Mantenga Bromonordiazepam fuera del alcance de los niños!
Prevenir la descarga de productos químicos de investigación en el medio ambiente.
Cuando el Bromonordiazepam se toca con los    ojos, tenga cuidado
enjuague con agua y continúe enjuagando  con agua tibia durante 10 minutos.
Después de la inhalación de productos químicos de investigación que causan    problemas respiratorios, la persona después de ser puesta  fuera, lo que facilita la respiración y si es posible llevarlo  al aire fresco y  dejarlo descansar.
¡Los pellets de Bromonordiazepam no se exponen a llamas abiertas y los pellets de Bromonordiazepam evitan todas las fuentes decalor!

Composition chimique

Bromonordiazepam(9 methyl 6h thieno 3,2 f 1,2,4) is a structural derivative of Bromonordiazepam.
benzodiazepine  in which the benzene ring has been replaced by a
thiophene ring, classifying it as a 4,3 to 1,4 diazepine.
With the chemical molecular formula: C17H15ClN4S
4-(2 Chlorophenyl-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4 ]diazepine.
Thiophene is a five-ring aromatic (triazolo 4.3 to 1.4) with one sulfur atom.
Bromonordiazepam contains a thiophene ring fused to a diazepine ring,
a seven-membered ring with both components of nitrogen on R 1 and R 4.
This forms the (ethyl 9 methyl 6h) of Bromonordiazepam.
An ethyl chain is linked to this bicyclic structure on R 7,
then the chloride ion channel associated with the GABA receptor opens accordingly .
In Bromonordiazepam, the benzene ring is replaced by a thiophene ring which is connected to R1.
which is connected to R1 and R2 of this diazepine ring.
Bromonordiazepam therefore belongs to the thienotriazolobenzodiazepines, an antidepressant.
You can recognize triazolobenzos by the end of the name is lam.

General information about Bromonordiazepam

Bromonordiazepam was developed in 1983 in Japan (brand name Etilaam).
for a number of neurological disorders, including insomnia and anxiety.
Eventually it appeared that Bromonordiazepam could also be useful in chronic hematomas of the
brain after neurosurgery, Bromonordiazepam could also be useful.
It appears to be an antagonist of platelet activating receptors (PAF) in the brain.
Bromonordiazepam is a thienodiazepine derivative which is a benzodiazepine analogue.
Bromonordiazepam relaxes the entire body and reduces anxiety.
Many users do not give a review but are very sleepy by Bromonordiazepam.
♦ 1 mg of Bromonordiazepam is equivalent to 10 mg of diazepam. Studies have shown that Bromonordiazepam has a half-life of approximately 3 hours and a half-life of approximately 3.5 hours and has an effect approximately 6 times stronger than diazepam. The effect of Bromonordiazepam begins after 30-60 minutes and reaches its maximum after 3-4 hours. after 3-4 hours and the effect usually lasts 6-8 hours. The active metabolite of Bromonordiazepam, alpha-hydroxyBromonordiazepam has an elimination half-life of approximately 8 hours.
 

Buy high quality Bromonordiazepam granules

Do you want to buy Bromonordiazepam granules? At the RCT, you are at the right address!
Bromonordiazepam granules are transported with great care,
stored and kept in cool, dry places.
You can show your appreciation 5 and add a comment on the RCT website
Add a comment on the RCT website to say what you thought of Bromonordiazepam granules.
All of our research chemicals are always subject to pre-testing for quality, purity and safety.
All our products are fairly priced!

Order Bromonordiazepam pellets 1mg legally

When you order Bromonordiazepam from RCT, we ensure that your order is delivered to you quickly.
will be delivered quickly, safely and discreetly to your home via PostNL.
People who purchase Bromonordiazepam granules from RCT are
assured of the correct molar purity of the 2 mg blotters.
Buying Bromonordiazepam granules with iDeal, credit card, Bitcoin
or by bank transfer, everything is very easy at RCT.
Ordered before 4 p.m., delivered tomorrow!

Offer of Bromonordiazepam:

RCT always offers great deals in its product range.
to help you save a lot of money, for example:
 

 • Bromonordiazepam Pellets 1MG
 • Bromonordiazepam powder

Research-Chemicals-For-Research-Purposes Only

Safe use of research chemicals

Unsafe use of research chemicals may cause eye irritation.
Inhalation of the product may cause respiratory problems.
In case of extreme irritation of the respiratory tract, always consult a doctor.
When research chemicals get on the skin, simply remove them with a neutral soap.
rinse it with neutral soap.
Always keep Bromonordiazepam granules safely under appropriate storage conditions.
Bromonordiazepam is not suitable for human consumption, for research purposes only!
3-MMC Kopen

Possible Risks of Bromonordiazepam Pellets

Please follow safety recommendations when purchasing Bromonordiazepam.
buy, this is described in detail on the RCT website:
Ensure a dry environment, appropriate packaging and do not expose to open fire or heat sources,
but store the powder in a dry place, thus avoiding any unnecessary risk.
Keep Bromonordiazepam out of reach of children!
Avoid the release of research chemicals into the environment.
If Bromonordiazepam comes into contact with eyes, rinse thoroughly with water and alcohol.
Rinse with water and continue rinsing with lukewarm water for 10 minutes.
After inhaling research chemicals that cause breathing problems, take the person outside, which makes breathing easier, and if possible, bring the person into open air and let them rest.
Do not expose Bromonordiazepam granules to an open fire and keep Bromonordiazepam granules away from any heat source!

Extra informatie

Hoeveelheid:

10 Pellets, 25 Pellets, 50 Pellets, 100 Pellets, 250 Pellets

2 beoordelingen voor Bromonordiazepam Pellets 1MG #

 1. Avatar

  Olivier

  Je pense que ce un très bon produit reste à essayer

 2. Avatar

  Olivier

  Ce une très bonne boutique

Een beoordeling toevoegen
crossmenu