Research Chemicals Kopen
Menu

Designer drugs soorten

designer-drugs-soorten
30 april, 2021

Designer drugs soorten

 

Les 101; Nieuwe Designer drugs soorten

Korte inleiding omtrent designer drugs soorten en de chemische structuur.

De chemische structuur van deze nieuwe psychoactieve middelen worden ook wel designer drugs soorten genoemd.

Deze recente drugs zijn niet verboden zoals andere drugs op de markt.

In Nederland zijn deze designer drugs soorten niet in de Opiumwet opgenomen; de wet zegt dus dat Research chemicals legaal zijn. 

Wij gaan u duidelijk uitleggen over de verschillende interessante aspecten van designerdrugs. Onder designer drugs vallen ook synthetische cannabinoïden. De moleculaire structuur lijkt op die van een bestaande drug.

En waarom het onderzoek van designer drugs soorten van groot belangs is om de effecten, de risico's, en de werking op de hersenen te leren begrijpen.

Disclaimer: Ondanks dat deze nieuwe psychoactieve middelen legaal zijn en te koop zijn, zijn ze niet zoals: cocaïne, heroïne, amfetamine, meth, opium, lsd, morfine, cannabis of andere drugs te gebruiken.

Dat is ten strengste afgeraden. Deze middelen, waaronder 3-mmc of 4-fma, zijn nieuwe psychoactieve stoffen aka designer drugs soorten.

Het is alleen aangeraden om deze middelen in een laboratorium omgeving uit te testen om bijvoorbeeld de risico's vast te stellen.

Als gebruikers een desginer drug als bijvoorbeeld een weekend partydrug gebruiken.

Dan zullen wij gedwongen zijn om het contact te verbreken. Excuses bij deze.

Inleiding designer drugs soorten:

 • Wat zijn designerdrugs precies?
 • Waarom ontwerpen mensen designer drugs?
 • Helpen om designer drug te onderzoeken?
 • Welke soorten designerdrugs zijn er in de wereld?
 • Welke analoog, gebaseerd op planten, zijn wetenschappelijk interessant?
 • Hoe weet je of je een Designer drug zuiver en veilig kan kopen?
 • Overige vragen over designer drugs

     

 

designer drugs soorten
designer-drugs-soorten Designer drugs soorten

Wat zijn designer drugs precies?

De Chemische structuur en de opiumwet:

Designer drugs soorten, en de chemische structuur daarvan, valt onder het mom van de zogenaamde ''nieuwe psychoactieve stoffen'. 

Deze stoffen vallen niet onder de Opiumwet, omdat designer drugs meestal analogen (variaties) zijn van al bestaande drugs. De werkzame stoffen van een nieuwe drug houd de Nederlandse jongeren wel even bezig.

Een voorbeeld daarvan, designer drugs soorten, is LSZ, de structuur en uitwerking is enigszins gelijk .

Er zijn verschillende onderzoek artikelen geschreven omtrent de zaken van de geest en het brein. 

En daarbij bleek dat de medische toepassingen van LSZ steeds meer aan het licht komen. Dit middel valt onder geestverruimende middelen, net zoals 1CP-LSD onder geestverruimende middelen valt.

Een ander voorbeeld is 3MMC. Het staat, jammer genoeg alom bekend als ''partydrugs''.

Omdat het het stimulerend effect van euforie zou nabootsen van, zoals van cocaïne en MDMA onder andere. Of een beter seksueel uithoudingsvermogen.

Wij vinden dat zulk soort informatie moet veranderen.

Omdat dat kan leiden tot een vertekend beeld van designer drugs

Waardoor verslaving kan ontstaan omdat het dan illegaal wordt gebruikt.

Daarom is het voor ons extra belangrijk dat designer drugs alleen voor onderzoeksdoeleinden word gebruikt.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar een nieuwe stof zoals 3-MMC of LSZ. De werking lijkt een klein beetje op die van de drugs die u al kent. De meeste mensen denken het zal wel goed zijn, maar de meeste mensen denken sowieso niet echt

De werkzame stof zorgt voor legal highs, zo word dat ook wel eens genoemd. Legal highs omdat de drugs legaal zijn. Gebruik een werkzame stof nooit voor een lange termijn. U kunt verslaafd raken.

 

De designer drugs soorten
De-designer-drugs-soorten Designer drugs soorten

 

Waarom ontwikkelen mensen designer drugs soorten?

Om een legale manieren te creëren om in legale omstandigheden onderzoek te kunnen doen in deskunding en een officieel laboratorium.

Dit vanuit de optiek over de vele vraagstukken die nog spelen, omtrent designer drugs, helder te krijgen.

Als uitgebreide onderzoekspraktijken stoppen. Kan dat gevaarlijk zijn.

Desinformatie en een tekort aan informatie kan gevaarlijk zijn. Met zelfs overlijden tot gevolg.

Deze staat (van de designerdrug), de huidige legaliteit in Nederland, zorgt ervoor deze drugs de ruimte krijgen om onderzocht te worden.

Wij zijn van mening dat dat belangrijk is voor de volksgezondheid.

 

 

Hoe je helpt om designer drug soorten goed te onderzoeken?

Deze middelen werken allemaal op verschillende types neurotransmitters.

Neurotransmitters waarvan men nog niet weet hoe ze precies werken.

Drugs zoals cocaïne, amfetamine of cannabis (wiet & hasj) kunnen bij mensen soms een verslaved effect opwekken.

De drugs zouden hierbij, vanuit wetens- en maatschappelijk oogpunt een waarde kunnen bieden aan de beperkte bron van kennis waar we nog alleen nog over beschikken.

Een van de belangrijke noemers is de drugsverslaving.

Het begrijpen van designer drugs kan ons sterke inzicht geving van bijvoorbeelde de stof: cocaïne.

Dit is een lastige verslaving die sterk op het hart en de hersenen werkt.

 

Welke soorten designerdrugs zijn er in de wereld?

Eigenlijk is er geen substantie waarvan de effecten niet gerepliceerd kan worden door designer drugs.

Omdat er zoveel ruimte is om te spelen met deze nieuwe drugs via (minimale) moleculaire veranderingen.

Waaronder kalmeringsmiddelen of middelen met een effect van euforie kunnen zorgen voor een betere neurlogische kennis.

Dus zijn de drugs interessant om te bestuderen.

Maar onder andere door gevaarlijk gebruik van gebruikers. Dat vaak voorkomt uit onwetendheid.

Kunnen situaties ontstaan die gevaarlijk zijn.

 

 

Welke synthetisch analoog, van planten, zijn wetenschappelijk interessant?

De synthetische cannabinoïden:

Een van softdrugs waarvan de koop, verkoop en het bezit ervan is gedoogd, is wiet.

Desalniettemin zijn er gebruikers van wiet die het een veslaving hebben genoemd.

Wij, zoals eerder gezegd, zijn geintresseerd in de onderzoeksresultaten die de neurlogie en pschologie van verslaving kunnen verhelderen.

Daarbij zijn wij van mening dat bijvoorbeeld: 5-CL-ADB-A wordt ook wel 5-CL geheten.

Een van de designer drugs soorten die een positieve betekenis kunnen levering omtrent de veslaving problematiek van Cannabis.

de chemische structuur van drugs
de-chemische-structuur-van-drugs Designer drugs soorten

 

Hoe weet je of je een Designer drug zuiver en veilig kan kopen?

Het is altijd lastig om zonder bewijs ergens van uit te gaan. Daarom bieden wij ook de volledige spectrograaf en ''chemical safety spec sheet'' aan.

We hebben deze informatie direct uit ons lab vergaard. We testen alle drugs door middel van dubbel blinde testgroepen in conjunctie met een alvorens zuiver bepaalde referentie molecuul.

Hierdoor zijn wij een van de weinige die de extra kosten maken, om daarbij ook de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen.

de chemische structuur designer drugs
de chemische structuur designer drugs

 

 

Overige vragen over designer drugs soorten en nieuwe psychoactieve middelen:

Waarom staan Designer drugs soorten niet in de Opiumwet?

Dit komt omdat in het algemeen de politiek, en dus de Opiumwet, zich in voorzichtig instudeert voordat nieuw beleid word bepaald.

Aangezien een Opiumwet regeling hele zware restricties met zich meebrengt richting drugs.

Is dat iets wat met zware overweging wordt gedaan, voordat enige actie word ondernomen.

Dat is gelukkig ook een goed ding. Want, dat geeft onderzoekers de ruimte om tot volledige conclusies te komen.

Zodat de maatschapij met degelijk onderzoek en hard bewezen waarheid zich verder kan ontwikkelen.

Waarbij nieuwe medicijnen en therapien kunnen worden ontwikkeld.

Wat onderhand, als jaren al hardnekkig is gebleken, is dat grootschalige pharmaceutische industrie en de Nederlandse overheid met een groot wantrouwen worden aangezien door het gros van de maatschappij.

Hierbij zijn nu nog veel kleinere labs op de donaties van het goede volk zelfstandig onderzoek moeten doen.

Dit, is niet wat een kennisland als Nederland, als een normale gang van zaken zou moeten zien.

Omdat de overheid nu de kennis van drugs en verslaving als een ongrijpbaar begrip laat.

Zal, zoals gewoonlijk, dat weer leiden tot het in stand blijven staan van een hardnekkig en hypocriet vooroordeel dat al lang genoeg zichzelf als onbewezen onwaarheid door de maatschappij als kennis onderdrukkende tentakels manifesteerd.

Onderzoek naar designer drugs is noodzakelijk om juist de stugge stereotypen en de veretterende fabels van drugs te onkrachten of beamen.

Tot slot zou ik de gewone burger nog direct willen aanspreken om zichzelf actief bewust te maken; door goed onderzoek te doen en met kritische ogen en geest door het leven te gaan.

designer drugs soorten

designer drugs soorten (nps)

 

 

Nog andere nieuwe psychoactieve middelen uit ons aanbod:

  

Er zijn momenteel bijzonder veel verschillende soorten RC's te verkrijgen.

Er komen maandelijks nieuwe producten bij, daarom is het onmogelijk voor ons alle RC's aan te bieden.

We verkopen de populairste RC's in onze Research Chemicals webshop.

Al onze RC's zijn lab getest en veilig te gebruiken voor onderzoek.

Betaal nooit meer teveel voor je designer drugs.

Altijd ruim op voorraad, en binnen 1 – 2 werkdagen in huis.

Veilig afrekenen met Ideal, Creditcard, bitcoin of andere crypto's

Ook in het weekend bereikbaar.

 

designer drugs soorten (nps)

designer drugs soorten

 

Cookies en Privacy

RCT webshop gebruiken cookies om marketing doeleinden te behalen.

Wij gebruiken cookies zo min mogelijk, we zullen nooit gebruik maken van uw privégegevens!

We slaan het gebruik van onze klantgegevens op in een encrypted database via de SSL encryptie methode.

Stuur onze klantenservice een email als je toch je gegevens verwijderd wilt hebben.

Ook als je niet meer wilt dat we je cookies gebruiken, neem dan contact op met (ook in het weekend)! 

Heeft u hulp nodig? Twijfel niet en neem contact met ons op als u hulp nodig heeft.

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

Arten von Designerdrogen

 

Lektion 101; Neue Designerdrogentypen

Kurze Einführung in Designerdrogen und ihre chemische Struktur.

Die chemische Struktur dieser neuen psychoaktiven Drogen wird auch als Designerdrogen bezeichnet.

Diese neuen Medikamente sind nicht wie andere auf dem Markt befindliche Medikamente verboten.

In den Niederlanden fallen diese Designerdrogen nicht unter das Opiumgesetz, so dass das Gesetz besagt, dass Forschungschemikalien legal sind.

Wir werden Ihnen die verschiedenen interessanten Aspekte von Designerdrogen anschaulich erklären.

Und warum die Erforschung von Designerdrogen von großer Bedeutung ist, um die Wirkungen, Risiken und Auswirkungen auf das Gehirn zu verstehen.

Haftungsausschluss: Obwohl diese neuen psychoaktiven Drogen legal sind und gekauft werden können, dürfen sie nicht wie Kokain, Heroin, Amphetamin, Meth, Opium, LSD, Morphium, Cannabis oder andere Drogen verwendet werden.

Hiervon wird dringend abgeraten. Bei diesen Substanzen, einschließlich 3-mmc oder 4-fma, handelt es sich um neue psychoaktive Substanzen, auch Designerdrogen genannt.

Es ist nur ratsam, diese Stoffe in einer Laborumgebung zu testen, um z. B. die Risiken zu ermitteln.

Wenn Konsumenten eine Designerdroge zum Beispiel als Wochenend-Partydroge verwenden.

Dann werden wir gezwungen sein, den Kontakt abzubrechen. Bitte nehmen Sie unsere Entschuldigung an.

Einführung in die Arten von Designerdrogen:

 • Was genau sind Designerdrogen?
 • Warum entwickeln Menschen Designerdrogen?
 • Hilfe bei der Erforschung von Designerdrogen?
 • Welche Arten von Designerdrogen gibt es auf der Welt?
 • Welche Analoga, die auf Pflanzen basieren, sind wissenschaftlich interessant?
 • Woher weiß man, ob man eine Designerdroge rein und sicher kaufen kann?
 • Andere Fragen zu Designerdrogen

     

 

designer drugs soorten
Arten von Designerdrogen Arten von Designerdrogen

Was genau sind Designerdrogen?

Die chemische Struktur und das Opiumgesetz:

Designerdrogen und ihre chemische Struktur fallen unter die so genannten "neuen psychoaktiven Substanzen".

Diese Substanzen fallen nicht unter das Opiumgesetz, da Designerdrogen in der Regel Analoga (Abwandlungen) bereits existierender Drogen sind.

Ein Beispiel für diese Art von Designerdrogen ist LSZ, das in seiner Struktur und Wirkung ähnlich ist.

Über die Angelegenheiten des Geistes und des Gehirns sind mehrere Forschungsartikel geschrieben worden.

Und es stellte sich heraus, dass die medizinischen Anwendungen von LSZ immer deutlicher zutage treten.

Ein weiteres Beispiel ist 3MMC. Es ist leider weithin als "Partydroge" bekannt.

Denn es soll die stimulierende Wirkung von Euphorie nachahmen, wie unter anderem Kokain und MDMA. Oder besseres sexuelles Durchhaltevermögen.

Wir sind der Meinung, dass diese Art von Informationen geändert werden sollte.

Denn das kann zu einer verzerrten Sicht auf Designerdrogen führen.

Das kann zur Abhängigkeit führen, weil es dann illegal konsumiert wird.

Deshalb ist es für uns so wichtig, dass Designerdrogen nur zu Forschungszwecken eingesetzt werden.

 

 

 

De designer drugs soorten
De-Designer-Drogentypen Designer-Drogentypen

 

Warum entwickeln Menschen Arten von Designerdrogen?

Schaffung einer legalen Möglichkeit, unter legalen Bedingungen mit Fachwissen und einem offiziellen Labor zu forschen.

Dies unter dem Gesichtspunkt der Klärung der vielen Fragen, die im Zusammenhang mit Designerdrogen noch offen sind.

Wenn umfangreiche Forschungspraktiken aufhören. Das kann gefährlich sein.

Desinformation und Informationsmangel können gefährlich sein. Sie kann sogar zum Tod führen.

Dieser Zustand (der Designerdroge), die derzeitige Legalität in den Niederlanden, sorgt dafür, dass diese Drogen den Raum haben, erforscht zu werden.

Wir glauben, dass dies für die öffentliche Gesundheit wichtig ist.

 

 

Wie kann man bei der Untersuchung von Designerdrogen richtig vorgehen?

Diese Medikamente wirken alle auf verschiedene Arten von Neurotransmittern.

Neurotransmitter, von denen wir noch nicht genau wissen, wie sie funktionieren.

Drogen wie Kokain, Amphetamin oder Cannabis (Gras und Haschisch) können bei manchen Menschen eine süchtig machende Wirkung hervorrufen.

Aus wissenschaftlicher und sozialer Sicht könnten diese Medikamente den begrenzten Wissensschatz, über den wir noch verfügen, bereichern.

Einer der wichtigsten Nenner ist die Drogenabhängigkeit.

Das Verständnis von Designerdrogen kann uns z. B. einen guten Einblick in die Substanz Kokain geben.

Es handelt sich um eine schwierige Sucht, die starke Auswirkungen auf Herz und Gehirn hat.

 

Welche Arten von Designerdrogen gibt es auf der Welt?

Es gibt eigentlich keinen Stoff, dessen Wirkung nicht durch Designerdrogen nachgeahmt werden kann.

Denn bei diesen neuen Medikamenten gibt es so viel Spielraum für (minimale) molekulare Veränderungen.

Unter anderem können Beruhigungsmittel oder Medikamente mit euphorisierender Wirkung ein besseres neurologisches Verständnis ermöglichen.

Die Medikamente sind also interessant zu untersuchen.

Einer der Gründe ist jedoch der gefährliche Gebrauch von Nutzern. Das geschieht oft aus Unwissenheit.

Es können Situationen entstehen, die gefährlich sind.

 

 

Welche synthetischen Analoga aus Pflanzen sind wissenschaftlich interessant?

Die synthetischen Cannabinoide:

Eine der weichen Drogen, deren Kauf, Verkauf und Besitz toleriert wird, ist Cannabis.

Dennoch haben einige Cannabiskonsumenten die Droge als Sucht bezeichnet.

Wir sind, wie gesagt, an Forschungsergebnissen interessiert, die zur Klärung der Neurologie und Psychologie der Sucht beitragen.

Wir glauben zum Beispiel, dass 5-CL-ADB-A auch als 5-CL bekannt ist.

Eine der Designerdrogen, die dem Suchtproblem von Cannabis eine positive Bedeutung verleihen kann.

de chemische structuur van drugs
die-chemische-Struktur-von-Drogen Designer-Drogenarten

 

Woher wissen Sie, ob Sie eine Designerdroge sauber und sicher kaufen können?

Es ist immer schwierig, eine Vermutung ohne Beweis zu äußern. Deshalb bieten wir auch das vollständige Spektrogramm und das Datenblatt zur chemischen Sicherheit an.

Wir haben diese Informationen direkt von unserem Labor erhalten. Wir testen alle Medikamente anhand von Doppelblindversuchen in Verbindung mit einem zuvor rein bestimmten Referenzmolekül.

Damit gehören wir zu den wenigen, die die zusätzlichen Kosten auf sich nehmen, um höchste Qualität zu gewährleisten.

de chemische structuur designer drugs
die chemische Struktur von Designerdrogen

 

 

Weitere Fragen zu Designerdrogen und neuen psychoaktiven Substanzen:

Warum sind Designerdrogen nicht im Opiumgesetz aufgeführt?

Der Grund dafür ist, dass die Politik und damit auch das Opiumgesetz im Allgemeinen sorgfältig geprüft wird, bevor eine neue Politik festgelegt wird.

Denn eine Opiumgesetz-Verordnung bringt sehr starke Einschränkungen für Drogen mit sich.

Das ist etwas, das man sich gut überlegen muss, bevor man etwas unternimmt.

Zum Glück ist das eine gute Sache. Denn sie gibt den Forschern den Raum, um zu umfassenden Schlussfolgerungen zu gelangen.

Damit sich die Gesellschaft auf der Grundlage solider Forschung und hart erprobter Wahrheiten weiterentwickeln kann.

Damit neue Medikamente und Therapien entwickelt werden können.

Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass die große Pharmaindustrie und die niederländische Regierung von der Mehrheit der Gesellschaft mit großem Misstrauen betrachtet werden.

Hier müssen viele kleinere Labore auf die Spenden der Gutmenschen zurückgreifen, um unabhängige Forschung zu betreiben.

Das ist nicht das, was ein Wissensland wie die Niederlande als Normalzustand ansehen sollte.

Denn die Regierung lässt das Wissen über Drogen und Sucht nun als schwer fassbaren Begriff stehen.

Dies wird wie üblich dazu führen, dass ein hartnäckiges und heuchlerisches Vorurteil, das sich schon lange genug als unbewiesene Unwahrheit manifestiert hat, als wissensunterdrückende Tentakel fortbesteht.

Die Forschung über Designerdrogen ist notwendig, um die starren Stereotypen und die vernichtenden Fabeln über Drogen zu widerlegen oder zu bestätigen.

Abschließend möchte ich direkt an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, sich aktiv zu sensibilisieren, indem sie gut recherchieren und mit einem kritischen Geist und Auge durchs Leben gehen.

designer drugs soorten

Arten von Designerdrogen (nps)

 

 

Weitere neue psychoaktive Substanzen aus unserem Sortiment:

  

Derzeit gibt es sehr viele verschiedene Arten von RCs.

Jeden Monat kommen neue Produkte hinzu, so dass es uns unmöglich ist, alle RCs anzubieten.

Wir verkaufen die beliebtesten RCs in unserem Research Chemicals Webshop.

Alle unsere RCs sind im Labor getestet und sicher für die Forschung.

Zahlen Sie nie wieder zu viel für Ihre Designerdrogen.

Immer auf Lager, und innerhalb von 1 - 2 Werktagen zu Hause.

Sichere Bezahlung mit Giropay, Kreditkarte, Bitcoin oder anderen Kryptowährungen.

Auch am Wochenende verfügbar.

 

designer drugs soorten (nps)

Typen von Designerdrogen

 

Cookies und Datenschutz

RCT Webshop verwendet Cookies für Marketingzwecke.

Wir verwenden Cookies so wenig wie möglich, wir werden niemals Ihre privaten Daten verwenden!

Wir speichern unsere Kundendaten in einer verschlüsselten Datenbank über das SSL-Verschlüsselungsverfahren.

Bitte senden Sie unserem Kundenservice eine E-Mail, wenn Sie Ihre Daten dennoch löschen lassen möchten.

Auch wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Cookies weiter verwenden, kontaktieren Sie uns bitte (auch am Wochenende)!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

Ceppi di farmaci di design

 

lezione 101; Nuovi ceppi di farmaci di design

Breve introduzione alle specie di droghe sintetiche e alla struttura chimica.

La struttura chimica di queste nuove sostanze psicoattive viene anche definita specie di droghe sintetiche.

Questi nuovi farmaci non sono vietati come altri farmaci sul mercato.

Nei Paesi Bassi, questi tipi di droghe sintetiche non sono inclusi nell'Opium Act; la legge dice che le sostanze chimiche per la ricerca sono legali.

Spiegheremo chiaramente i vari aspetti interessanti delle droghe sintetiche.

 

E perché la ricerca sui ceppi di droghe sintetiche è fondamentale per comprenderne gli effetti, i rischi e il modo in cui agiscono sul cervello.

Disclaimer: sebbene queste nuove droghe psicoattive siano legali e in vendita, non sono come: cocaina, eroina, anfetamina, metanfetamine, oppio, LSD, morfina, cannabis o qualsiasi altra droga.

 

Questo è fortemente sconsigliato. Questi farmaci, inclusi 3-mmc o 4-fma, sono nuove sostanze psicoattive, note anche come droghe sintetiche.

Si consiglia di testare questi prodotti solo in un ambiente di laboratorio, ad esempio per determinare i rischi.

Se gli utenti usano una droga desginer come una droga per le feste del fine settimana.

Allora saremo costretti a interrompere i contatti. Mi scuso per questo.

 

 

Introduzione ai tipi di droghe sintetiche:

 • Cosa sono esattamente le droghe sintetiche?
 • Perché le persone progettano farmaci firmati?
 • Aiutare a ricercare una droga di design?
 • Quali tipi di droghe sintetiche esistono nel mondo?
 • Quale analogo, basato sulle piante, è scientificamente interessante?
 • Come fai a sapere se puoi acquistare un farmaco Designer puro e sicuro?
 • Altre domande sulle droghe sintetiche

     

 

designer drugs soorten
ceppi di farmaci di design Ceppi di farmaci di design

Cosa sono esattamente le droghe sintetiche?

La struttura chimica e la legge sull'oppio:

Le droghe sintetiche, e la loro struttura chimica, ricadono sotto il pretesto delle cosiddette "nuove sostanze psicoattive".

Queste sostanze non rientrano nella legge sull'oppio, perché le droghe sintetiche sono solitamente analoghi (variazioni) di droghe già esistenti.

Un esempio di questo, i tipi di droghe sintetiche, è LSZ, la struttura e l'effetto sono in qualche modo simili.

Sono stati scritti diversi documenti di ricerca sulle questioni della mente e del cervello.

E si è scoperto che le applicazioni mediche di LSZ stanno venendo sempre più alla luce.

 

Un altro esempio è 3MMC. Sfortunatamente, è ampiamente conosciuta come "droghe da festa".

Perché imiterebbe l'effetto stimolante dell'euforia, come la cocaina e l'MDMA tra gli altri. O migliore resistenza sessuale.

Riteniamo che tali informazioni debbano cambiare.

 

Perché ciò può portare a una visione distorta delle droghe sintetiche.

Questo può portare alla dipendenza perché viene quindi utilizzato illegalmente.

Ecco perché per noi è estremamente importante che le droghe sintetiche vengano utilizzate solo a scopo di ricerca.

 

 

 

De designer drugs soorten
I-tipi-di-farmaci di design Tipi-di-farmaci-di-designer

 

Perché le persone sviluppano ceppi di droghe sintetiche?

Creare modi legali per condurre la ricerca a condizioni legali in un esperto e in un laboratorio ufficiale.

Per chiarirlo dal punto di vista delle tante questioni che ancora giocano un ruolo in merito alle droghe sintetiche.

Quando le pratiche di ricerca estensive si fermano. Potrebbe essere pericoloso.

 

La disinformazione e la mancanza di informazioni possono essere pericolose. Anche con conseguente morte.

Questo stato (della droga sintetica), l'attuale legalità nei Paesi Bassi, garantisce che queste droghe abbiano lo spazio per essere indagate.

Crediamo che questo sia importante per la salute pubblica.

 

 

In che modo aiutate a ricercare correttamente i tipi di droghe di sintesi?

Questi agenti funzionano tutti su diversi tipi di neurotrasmettitori.

Neurotrasmettitori di cui non si sa ancora esattamente come funzionano.

Droghe come la cocaina, l'anfetamina o la cannabis (erba e hashish) a volte possono indurre un effetto di dipendenza nelle persone.

Da un punto di vista scientifico e sociale, i farmaci potrebbero offrire valore alla limitata fonte di conoscenza che ora abbiamo solo.

 

Uno dei denominatori importanti è la tossicodipendenza.

Comprendere le droghe sintetiche può darci una visione approfondita, ad esempio, della sostanza: la cocaina.

Questa è una dipendenza complicata che lavora duramente sul cuore e sul cervello.

 

Quali tipi di droghe sintetiche esistono nel mondo?

Non esiste infatti alcuna sostanza i cui effetti non possano essere replicati dalle droghe sintetiche.

Perché c'è così tanto spazio per giocare con questi nuovi farmaci attraverso cambiamenti molecolari (minimi).

Includere sedativi o farmaci con un effetto di euforia può fornire una migliore conoscenza neurologica.

Quindi i farmaci sono interessanti da studiare.

 

Ma tra l'altro a causa dell'uso pericoloso da parte degli utenti. Ciò accade spesso per ignoranza.

Possono sorgere situazioni pericolose.

 

 

Quali analoghi sintetici, delle piante, sono scientificamente interessanti?

I cannabinoidi sintetici:

Una delle droghe leggere di cui si tollera l'acquisto, la vendita e il possesso è l'erba.

Tuttavia, alcuni consumatori di cannabis l'hanno definita una dipendenza.

 

Noi, come accennato in precedenza, siamo interessati ai risultati della ricerca che possono chiarire la neurologia e la psicologia della dipendenza.

Siamo del parere che, ad esempio: 5-CL-ADB-A sia anche chiamato 5-CL.

Una delle droghe sintetiche che può avere un effetto positivo sul problema della dipendenza dalla Cannabis.

de chemische structuur van drugs
la-struttura-chimica-dei-farmaci Specie di farmaci di design

 

Come fai a sapere se puoi acquistare un farmaco Designer puro e sicuro?

È sempre difficile presumere qualcosa senza prove. Ecco perché offriamo anche lo spettrografo completo e la scheda tecnica di sicurezza chimica.

Abbiamo raccolto queste informazioni direttamente dal nostro laboratorio. Testiamo tutti i farmaci mediante gruppi di test in doppio cieco insieme a una molecola di riferimento predefinita.

 

Questo ci rende uno dei pochi a dover sostenere costi aggiuntivi, al fine di garantire la massima qualità.

de chemische structuur designer drugs
le droghe di sintesi della struttura chimica

 

 

Altre domande sui tipi di droghe sintetiche e sulle nuove sostanze psicoattive:

Perché i tipi di farmaci Designer non sono inclusi nell'Opium Act?

Questo perché in generale la politica, e quindi la legge sull'oppio, si studia attentamente prima di determinare una nuova politica.

Dal momento che un regolamento dell'Opium Act comporta restrizioni molto pesanti per quanto riguarda le droghe.

È qualcosa che viene fatto con seria considerazione prima di intraprendere qualsiasi azione.

 

Fortunatamente anche questa è una buona cosa. Perché ciò offre ai ricercatori lo spazio per giungere a conclusioni complete.

In modo che la società possa svilupparsi ulteriormente con ricerche solide e verità comprovate.

Dove possono essere sviluppati nuovi farmaci e terapie.

 

Ciò che si è dimostrato persistente ormai da anni, è che l'industria farmaceutica su larga scala e il governo olandese sono visti con grande diffidenza dalla maggioranza della società.

Molti laboratori più piccoli ora hanno dovuto condurre ricerche indipendenti sulle donazioni delle brave persone.

Questo non è ciò che un paese della conoscenza come i Paesi Bassi dovrebbe considerare una pratica normale.

Perché il governo ora lascia la conoscenza delle droghe e delle dipendenze come un concetto sfuggente.

 

Sarà, come al solito, che a sua volta porterà alla perpetuazione di un pregiudizio persistente e ipocrita che si è manifestato abbastanza a lungo come falsità non dimostrata dalla società come tentacoli che sopprimono la conoscenza.

 

La ricerca sulle droghe sintetiche è necessaria per smentire o confermare i rigidi stereotipi e le favole degradanti delle droghe.

Infine, vorrei rivolgermi direttamente al cittadino comune per rendersi attivamente consapevole; facendo una buona ricerca e attraversando la vita con occhi e mente critici.

 

 

designer drugs soorten

ceppi di droghe sintetiche (nps)

 

 

Altre nuove sostanze psicoattive della nostra gamma:

  

Attualmente sono disponibili molti diversi tipi di RC.

Ogni mese vengono aggiunti nuovi prodotti, quindi è impossibile per noi offrire tutti gli RC.

Vendiamo gli RC più popolari nel nostro negozio online Research Chemicals.

Tutti i nostri RC sono testati in laboratorio e sicuri da usare per la ricerca.

Non pagare mai più per le tue droghe sintetiche.

 

Sempre in stock, e consegnato entro 1 – 2 giorni lavorativi.

Pagamento sicuro con Ideal, Carta di credito, bitcoin o altre criptovalute

Disponibile anche nei fine settimana.

 

 

designer drugs soorten (nps)

ceppi di droghe sintetiche

 

Cookie e Privacy

Il webshop RCT utilizza i cookie per raggiungere scopi di marketing.

Utilizziamo i cookie il meno possibile, non utilizzeremo mai i tuoi dati privati!

Memorizziamo l'utilizzo dei dati dei nostri clienti in un database crittografato tramite il metodo di crittografia SSL.

Invia un'e-mail al nostro servizio clienti se desideri comunque rimuovere i tuoi dati.

Anche se non desideri più che utilizziamo i tuoi cookie, contattaci (anche durante il fine settimana)!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

Rodzaje narkotyków projektowanych

Lekcja 101: Nowe leki projektowane
Krótkie wprowadzenie do leków projektowanych i ich struktury chemicznej.

Strukturę chemiczną tych nowych substancji psychoaktywnych nazywa się również typami narkotyków projektowanych.

Te nowe leki nie są zakazane jak inne leki na rynku.

W Holandii te designerskie narkotyki nie są ujęte w ustawie o opium, więc prawo mówi, że chemikalia do badań są legalne.

Mamy zamiar wyjaśnić Państwu wyraźnie o różnych ciekawych aspektów narkotyków projektanta.

I dlaczego badania nad narkotykami designerskimi mają ogromne znaczenie dla zrozumienia skutków, ryzyka i wpływu na mózg.

Zastrzeżenie: Chociaż te nowe leki psychoaktywne są legalne i dostępne do kupienia, nie należy ich używać jak kokainy, heroiny, amfetaminy, mety, opium, lsd, morfiny, marihuany ani żadnego innego narkotyku.

Jest to zdecydowanie odradzane. Substancje te, w tym 3-mmc lub 4-fma, są nowymi substancjami psychoaktywnymi, określanymi jako designer drugs.

Testowanie tych substancji w warunkach laboratoryjnych jest zalecane tylko w celu określenia np. ryzyka.

Jeśli użytkownicy używają narkotyku desginer jako np. narkotyku na weekendową imprezę.

Wtedy będziemy zmuszeni do zerwania kontaktu. Przeprosiny tutaj.

Wprowadzenie rodzaje narkotyków designerskich:
Czym dokładnie są narkotyki projektowane?
Dlaczego ludzie projektują designerskie narkotyki?
Pomoc w badaniach nad markowym narkotykiem?
Jakie rodzaje dopalaczy istnieją na świecie?
Które analogi, oparte na roślinach, są interesujące z naukowego punktu widzenia?
Skąd wiesz, czy możesz kupić czysty i bezpieczny narkotyk?
Inne pytania dotyczące dopalaczy

rodzaje narkotyków projektowanych rodzaje narkotyków projektowanych
Czym dokładnie są narkotyki projektowane?
Struktura chemiczna i prawo opiumowe:

Rodzaje narkotyków projektowanych i ich struktura chemiczna wchodzą w zakres tak zwanych "nowych substancji psychoaktywnych".

Substancje te nie są objęte ustawą o opium, ponieważ dopalacze są zazwyczaj analogami (odmianami) już istniejących narkotyków.

Przykładem tego, typy narkotyków projektantów, jest LSZ, struktura i efekt jest nieco podobny.

O sprawach umysłu i mózgu napisano już wiele artykułów naukowych.

I okazało się, że coraz częściej wychodzą na jaw medyczne zastosowania LSZ.

Innym przykładem jest 3MMC. Niestety, jest on powszechnie znany jako "narkotyk imprezowy".

Ponieważ ma on naśladować stymulujący efekt euforii, podobnie jak m.in. kokaina i MDMA. Albo lepsza wytrzymałość seksualna.

Uważamy, że tego typu informacje powinny zostać zmienione.

Ponieważ może to prowadzić do zniekształconego spojrzenia na dopalacze.

Co może prowadzić do uzależnienia, ponieważ jest on wtedy używany nielegalnie.

Dlatego też jest dla nas szczególnie ważne, aby leki syntetyczne były wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych.

De-designer-drugs-types Typy leków projektowanych

Dlaczego ludzie tworzą designerskie typy narkotyków?

Stworzenie legalnej drogi do prowadzenia badań w ekspertyzie i oficjalnego laboratorium na legalnych warunkach.

Z punktu widzenia wyjaśnienia wielu pytań, które wciąż pozostają nierozwiązane w związku z dopalaczami.

W przypadku zaprzestania szeroko zakrojonych praktyk badawczych. To może być niebezpieczne.

Dezinformacja i brak informacji mogą być niebezpieczne. Może to nawet prowadzić do śmierci.

Ten stan (narkotyków syntetycznych), obecna legalność w Holandii, gwarantuje, że narkotyki te otrzymują przestrzeń do badań.

Uważamy, że jest to ważne dla zdrowia publicznego.

Jak pomagasz w prawidłowym prowadzeniu badań nad dopalaczami?

Wszystkie te leki działają na różne rodzaje neuroprzekaźników.

Neuroprzekaźniki, z których dokładnie jak działają nie jest jeszcze znany.

Narkotyki takie jak kokaina, amfetamina lub marihuana (ziele i haszysz) mogą czasami wywoływać u ludzi efekt uzależnienia.

Z naukowego i społecznego punktu widzenia, leki te mogą stanowić wartość dodaną do ograniczonego źródła wiedzy, jakim wciąż dysponujemy.

Jednym z ważnych mianowników jest uzależnienie od narkotyków.

Zrozumienie narkotyków projektowanych może dać nam lepszy wgląd na przykład w substancję, jaką jest kokaina.

Jest to trudne uzależnienie, które ma silny wpływ na serce i mózg.

Jakie rodzaje dopalaczy istnieją na świecie?

Właściwie nie ma takiej substancji, której efektów nie dałoby się odtworzyć za pomocą designerskich narkotyków.

Ponieważ jest tak wiele miejsca do zabawy z tymi nowymi lekami poprzez (minimalne) zmiany molekularne.

Wśród nich środki uspokajające lub leki z efektem euforii mogą zapewnić lepsze zrozumienie neurologiczne.

Więc leki są interesujące do badania.

Ale jedną z przyczyn jest niebezpieczne korzystanie z usług użytkowników. Co często wynika z niewiedzy.

Mogą pojawić się sytuacje, które są niebezpieczne.

Który z syntetycznych analogów roślinnych jest w

TIPOS DE DROGAS DE DISEÑO

Lección 101; Nuevos tipos de drogas de diseño

Breve introducción a los tipos de drogas de diseño y la estructura química.

La estructura química de estas nuevas sustancias psicoactivas también se llaman tipos de drogas de diseño.
Estos nuevos medicamentos no están prohibidos como otros medicamentos en el mercado.
En los Países Bajos, estos tipos de drogas de diseño no están incluidos en la Ley del Opio; por lo tanto, la ley dice que los productos químicos de investigación son legales.
Vamos a explicarles claramente sobre los diferentes aspectos interesantes de las drogas de diseño.

Y por qué la investigación de los tipos de drogas de diseño es de gran importancia para entender los efectos, riesgos y funcionamiento en el cerebro.
Descargo de responsabilidad: Aunque estas nuevas sustancias psicoactivas son legales y están a la venta, no son como: cocaína, heroína, anfetamina, metanfetamina, opio, lsd, morfina, cannabis u otras drogas para usar.

Esto está totalmente desaconsejado. Estas drogas, incluyendo 3-mmc o 4-fma, son nuevos tipos de drogas de diseño de sustanciaspsicoactivas. 
Sólo se recomienda probar estos agentes en un entorno de laboratorio con el fin dedeterminar los riesgos, porejemplo. Si los usuarios usan
una droga desginer como ey drogas de fiesta de fin desemana.
Entonces nos veremos obligados a cortar el contacto. Disculpas por este.

Introducción tipos de drogas de diseño:

 • ¿Qué son exactamente las drogas de diseño?
 • ¿Por qué la gente diseña drogas de diseño?
 • ¿Ayuda a investigar la droga de diseño?
 • ¿Qué tipos de drogas de diseño existen en el mundo?
 • ¿Qué análogos, basados en plantas, son científicamente interesantes?
 • ¿Cómo sabes si puedes comprar una droga de diseño pura y segura?
 • Otras preguntas sobre las drogas de diseño

     

 

designer drugs soorten
cepas de fármacos de diseño Cepas de fármacos de diseño

¿Qué son exactamente las drogas de diseño?

La Estructura Química y la Ley del Opio:

Los tipos de drogas de diseño, y su estructura química, caen bajo la apariencia de las llamadas "nuevas sustancias psicoactivas".
Estas sustancias no están cubiertas por la Ley del Opio, porque las drogas de diseño suelen ser análogos (variaciones)de las drogas preexistentes.
Ey ejemplo de eso, tipos de drogas de diseño, es LSZ, la estructura y ustedque funciona es algo así como lomismo.
Se han escrito varios artículos de investigación sobre los zesques de la mente y el cerebro.
Y resultó que las aplicaciones médicas de LSZ están saliendo cada vez más a la luz.

Otro ejemplo es 3MMC. Es, por desgracia,ampliamente conocido como "drogas de fiesta".
Porque imitaría el efecto estimulante de la euforia de, como la cocaína y el MDMA entre otros. O una apuesta porla resistencia sexual. 
Creemos que esa información debe cambiar.

Porque eso puede llevar a un borrónde drogas de diseño.
Esto puede conducir a la adicción porqueluego se utilizailegalmente.
Por eso es muy importante para nosotros que las drogas de diseño sólo se utilicen con fines de investigación.

 

 

 

De designer drugs soorten
Los-tipos-de-drogas-diseñador Tipos-de-drogas-diseñador 

¿Por qué la gente desarrolla tipos de drogas de diseño?

Crear una forma legal de realizar investigaciones en condiciones legales en un laboratorio oficial. Esto está claro
desde el punto de vista de las numerosas cuestiones que siguen en juego, relativas alasdrogas.
Si se detienen las prácticas de investigación extensas. Podría ser peligroso.

La desinformación y la falta de información pueden ser peligrosas. Es el resultado de la muerte.
Este estado (de la droga de diseño), la legalidad actual en los Países Bajos, hace de estas drogas el espacio ainvestigar.

Creemos que esto es importante para la salud pública.

¿Cómo ayudar a investigar adecuadamente los tipos de drogas de diseño?

Todos estos fármacos trabajan endiferentes tipos de neurotransmisores.
Neurotransmisores que la gente no sabecómofuncionan.
Drogas como la cocaína, la anfetamina o el cannabis (marihuana y hachís) a veces pueden inducir un efecto esclavizado en los seres humanos.
Desde un punto de vista científico y social, las drogas podrían aportar un valor a la limitada fuente de conocimiento que todavía tenemos a nuestra disposición.

Uno de los denominadores más importantes es la drogadicción.
Entender las drogas de diseño puede darnos una idea sólida de, por ejemplo, la sustancia: la cocaína.
Esta es una adicción difícil que funciona fuertemente en el corazón y el cerebro.

¿Qué tipos de drogas de diseño existen en el mundo?

De hecho, no existe ninguna sustancia cuyos efectos no puedan ser replicados por las drogas de diseño. Porque hay mucho espacio para jugar con estos nuevos fármacos a través de cambios moleculares (mínimos). Incluir sedantes o agentes con un efecto de euforia puede proporcionar un mejor conocimiento neurológico. Así que los medicamentos son interesantes de estudiar.

Pero entre otras cosas, por el uso peligroso de los usuarios. Eso ocurre a menudo por ignorancia. Pueden surgir situaciones que son peligrosas.

¿Qué análogo sintético, de las plantas, son científicamente interesantes?

Los cannabinoides sintéticos:

Una de las drogas blandas cuya compra, venta y bezit ha sido tolerada es la weed.
Sin embargo, hay consumidores de marihuana que la han llamado veslaving.

Como se mencionó anteriormente, estamos interesados en los resultados de la investigación que pueden aclarar la neurología y la pschología de la adicción. Creemos que, por ejemplo: 5-CL-AD
B-A también se llama 5-CL.
Una de las variedades de drogas de diseño que pueden proporcionar un significado positivo con respecto al problema veslaving del Cannabis.

de chemische structuur van drugs
la-estructura-química-de-fármacos Especies de fármacos de diseño

¿Cómo sabes si puedes comprar una droga de diseño pura y segura?

Siempre es difícil asumir algo sin evidencia. Es por eso que también ofrecemos el espectrógrafo completo y "hoja de especificaciones de seguridad chemical". 
Recopilamos esta información directamente de nuestro laboratorio. Probamos todos los fármacos por medio de grupos de prueba doble ciego junto con una molécula de referencia predeterminada.

Como resultado, somos uno de los pocos que incurren en los costos adicionales, con el fin de garantizar la más alta calidad.

de chemische structuur designer drugs
de chemische structuur designer drugs

 

 

Otras preguntas sobre los tipos de drogas de diseño y las nuevas sustancias psicoactivas:

¿Por qué los tipos de drogas de diseño no están en la Ley del Opio?

Esto se debe a que en la política general, y por lo tanto la Ley del Opio, está estudiando cuidadosamente antes de que se entroan las nuevas políticas. Dado que una regulación de la Ley del Opio implica restricciones muy severas hacia las drogas. Es algo que se hace con mucha consideración antes de que se tome cualquier acción.

Afortunadamente, eso también es algo bueno. Porque eso les da a los investigadores el espacio para llegar a conclusiones completas. De modo que la
sociedadpueda convertirse más lejos con la investigación sana y verdad duro-probada. Donde se pueden desarrollar nuevos fármacos y terapias.

Lo que se ha vuelto persistente, como ha sido el caso durante años, es que la industria farmacéutica a gran escala y el gobierno holandés se confunden con la mayoría de la sociedad. Muchos laboratorios más pequeños ahora han tenido que llevar a cabo investigaciones independientes sobre las donaciones de la gente buena. Esto no es lo que un país basado en el conocimiento como los Países Bajos debería ver como una forma normal

de proceder.
Porque el gobierno ahora deja el conocimiento de las drogas y la adicción como un concepto esquivo.

La voluntad, como de costumbre, conducirá a la perpetuación de un prejuicio persistente e hipócrita que durante mucho tiempo se ha manifestado como falsedad no probada por la sociedad como tentáculos que suprimen el conocimiento.

La investigación sobre las drogas de diseño es necesaria para desbanque o confirmar los estereotipos rígidos y las fábulas enconadas de las drogas. 
Por último, me gustaría hacer un llamamiento directo al ciudadano de a pie para que aumente activamente la concienciación; haciendo una buena investigación y recorriendo la vida con ojos y mentes críticas.

 

 

designer drugs soorten

cepas de drogas de diseño (nps)

 

Otras nuevas sustancias psicoactivas de nuestra oferta:

 

 

Actualmente hay muchos tipos diferentes de RC disponibles. Nuevos productos se añaden cada mes, por lo que es imposible para nosotros ofrecer todos los RC. Vendemos los RC más populares en nuestra tienda web Research Chemicals. 
Todos nuestros RC son probados en laboratorio y se puedenutilizar para lainvestigación.
Nunca vuelvas a pagar demasiado por tus drogas de diseño.

Siempre en stock, y dentro de 1 – 2 días hábiles en casa.
Pago seguro con Ideal, Tarjeta de crédito, bitcoin u otros criptos también accesible los fines de
semana.

 

 

designer drugs soorten (nps)

cepas de drogas de diseño

 

Cookies y privacidad

Rct webshop utilizar cookiespara lograr m arketing propósitos.
Utilizamos cookies lo menos posible, ¡nunca utilizaremossusdatos privados!
Almacenamos el uso de los datos de nuestros clientes en un databas cifradoe a través del método de cifrado SSL.
Por favor, envíe un correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente si aún desea que se eliminen sus datos.
Incluso si ya no desea que usemos sus cookies, póngase en contacto con (también los fines de semana)!

 

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

TYPES DE DROGUES DE SYNTHÈSE

 

Leçon 101 ; Nouveaux types de drogues de synthèse

Brève introduction aux drogues de synthèse et à leur structure chimique.

La structure chimique de ces nouveaux drogues psychoactifs est également appelée "designer drug".
Ces nouveaux drogues ne sont pas interdits comme les autres drogues sur le marché.
Aux Pays-Bas, ces types de drogues de synthèse ne sont pas inclus dans la loi sur les opïoides ; la loi stipule donc que les produits chimiques de recherche sont légaux.
Nous allons vous expliquer clairement les différents aspects intéressants des drogues de synthèse.

 

Et pourquoi la recherche sur les drogues de synthèse est d'une grande importance pour comprendre les effets, les risques et les effets sur le cerveau.
Avertissement : Bien que ces nouvelles drogues psychoactives soient légales et disponibles à l'achat, elles ne doivent pas être utilisées comme : la cocaïne, l'héroïne, l'amphétamine, la méthamphétamine, les opïoides, le lsd, la morphine, le cannabis ou toute autre drogue.

 

Ceci est fortement déconseillé. Ces substances, dont le 3-mmc ou le 4-fma, sont de nouvelles substances psychoactives, appelées drogues de synthèse.
Il est seulement conseillé de tester ces substances dans un environnement de laboratoire pour déterminer les risques, par exemple.
Si les utilisateurs consomment une drogue desginer comme par exemple une drogue de fête du week-end.
Nous serons obligés de couper le contact. Désolé pour cela.

 

Introduction aux types de drogues de synthèse :

  • Que sont exactement les drogues de synthèse ?
  • Quels types de drogues de synthèse existe-t-il dans le monde ?
  • Quels analogues, basés sur les plantes, sont scientifiquement intéressants ?
  • Autres questions sur les drogues de synthèse

     

 

designer drugs soorten
designer-drugs-soorten Designer drugs soorten

Que sont exactement les drogues de synthèse ?

Structure chimique et loi sur les opïoides :

Les drogues de synthèse, et leur structure chimique, relèvent de ce que l'on appelle les "nouvelles substances psychoactives".
Ces substances ne relèvent pas de la loi sur les opïoides, car les drogues de synthèse sont généralement des analogues (variations) de drogues déjà existantes. Un exemple de ceci, les types de drogues de designer, la structure et l'effet est quelque peu similaire.
Plusieurs articles de recherche ont été écrits sur les actions sur l'esprit et du cerveau.

Et il s'est avéré que les applications médicales du LSZ apparaissent de plus en plus au grand jour.

Un autre exemple est celui de 3-MMC. Elle est, malheureusement, largement connue comme une "drogue de fête".
Parce qu'il imiterait l'effet stimulant de l'euphorie, comme la cocaïne et la MDMA, entre autres. Ou une meilleure endurance sexuelle.

Nous pensons que ce type d'information devrait changer.

Parce que cela peut conduire à une vision déformée des drogues de synthèse.
Cela peut conduire à une dépendance, car elle est alors utilisée illégalement.
C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous que les drogues de synthèse ne soient utilisées qu'à des fins de recherche.

 

 

 

De designer drugs soorten
Types de médicaments de conception Types de médicaments de conception

 

Pourquoi les gens développent-ils des types de drogues de synthèse ?

Créer un moyen légal de faire de la recherche dans l'expertise et un laboratoire officiel dans des circonstances légales.
Ceci dans l'optique de clarifier les nombreuses questions qui existent encore concernant les drogues de synthèse.
Si les pratiques de recherche extensive s'arrêtent. Cela pourrait être dangereux.

 

La désinformation et le manque d'informations peuvent être dangereux. Avec même la mort comme résultat.
Cet état (de la drogue de synthèse), la légalité actuelle aux Pays-Bas, garantit que ces drogues peuvent être examinées.
Nous pensons que c'est important pour la santé publique.

 

Comment pouvez-vous aider à enquêter correctement sur les types de drogues de synthèse ?

Ces drogues agissent tous sur différents types de neurotransmetteurs.
Des neurotransmetteurs dont nous ne connaissons pas encore exactement le fonctionnement.Les drogues telles que la cocaïne, les amphétamines ou le cannabis (weed & hash) peuvent parfois induire un effet de dépendance chez les gens.
D'un point de vue scientifique et social, ces drogues pourraient apporter une valeur ajoutée à la source limitée de connaissances dont nous disposons encore.

 

L'un des dénominateurs importants est la toxicomanie.
La compréhension des drogues de synthèse peut nous permettre de mieux comprendre, par exemple, la substance cocaïne.
Il s'agit d'une dépendance difficile qui a un effet important sur le cœur et le cerveau.

Quels types de drogues de synthèse existe-t-il dans le monde ?

En fait, il n'existe aucune substance dont les effets ne peuvent être reproduits par des drogues de synthèse.
Parce qu'il y a tellement de place pour jouer avec ces nouvelles drogues par des changements moléculaires (minimes).

Parmi lesquels les tranquillisants ou les drogues ayant un effet d'euphorie peuvent permettre une meilleure connaissance neurologique.
Les drogues sont donc intéressants à étudier.

Mais entre autres, par une utilisation dangereuse des utilisateurs. Cela se produit souvent par ignorance.
Des situations dangereuses peuvent survenir. 

 

Quels analogues synthétiques, issus de plantes, sont scientifiquement intéressants ?

Les cannabinoïdes synthétiques :

L'une des drogues douces dont l'achat, la vente et la possession ont été tolérés est la marijuana.
Néanmoins, certains utilisateurs de la marijuana l'ont qualifiée de créatrice de dépendance.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes intéressés par les résultats de recherche qui peuvent clarifier la neurologie et la psychologie de la dépendance.

Par exemple, nous pensons que le 5-CL-ADB-A est également connu sous le nom de 5-CL.
L'une des drogues de conception qui peut donner un sens positif au problème de dépendance du cannabis.

de chemische structuur van drugs
la-structure-chimique-des-médicaments Types de médicaments de conception

 

Comment savoir si vous pouvez acheter une drogue de synthèse de manière propre et sûre ?

Il est toujours difficile de faire une supposition sans preuve. C'est pourquoi nous proposons également le spectrographe complet et la "fiche de sécurité chimique".

Nous avons recueilli ces informations directement auprès de notre laboratoire. Nous testons tous les drogues par le biais de groupes d'essai en double aveugle en conjonction avec une molécule de référence purement déterminée au préalable.

Cela fait de nous l'un des rares à faire les frais supplémentaires pour pouvoir garantir la plus haute qualité

de chemische structuur designer drugs

la-structure-chimique-des-médicaments Types de médicaments de conception

 

 

Autres questions sur les types de drogues de synthèse et les nouvelles substances psychoactives :

Pourquoi les drogues de synthèse ne figurent-elles pas dans la loi sur les opïoides ?

Cela s'explique par le fait qu'en général, la politique, et donc la loi sur les opïoides, est soigneusement étudiée avant qu'une nouvelle politique ne soit déterminée.
Parce qu'une réglementation de la loi sur les opïoides entraîne des restrictions très lourdes à l'égard des drogues.

Est-ce quelque chose qui est fait avec beaucoup de considération, avant toute action.

Heureusement, c'est une bonne chose. Parce qu'elle donne aux chercheurs l'espace nécessaire pour parvenir à des conclusions complètes.

Pour que la société puisse se développer davantage sur la base de recherches solides et d'une vérité dûment prouvée.
Grâce à quoi de nouveaux médicaments et thérapies peuvent être développés.

 

Ce qui est devenu évident au fil des ans, c'est que la grande industrie pharmaceutique et le gouvernement néerlandais sont considérés avec une grande méfiance par la majorité de la société.
Ainsi, de nombreux petits laboratoires, grâce aux dons des gens, doivent effectuer des recherches indépendantes.

Ce n'est pas ce qu'un pays de connaissance comme les Pays-Bas, devrait considérer comme un état normal des choses.
Parce que le gouvernement laisse désormais la connaissance des drogues et de la dépendance comme un concept insaisissable.

 

Cela conduira-t-il, comme d'habitude, à la perpétuation d'un préjugé tenace et hypocrite qui s'est manifesté depuis suffisamment longtemps sous la forme d'une fausseté non prouvée par la société comme des tentacules supprimant la connaissance.

La recherche sur les drogues de synthèse est nécessaire pour infirmer ou confirmer les stéréotypes rigides et les fables écrasantes des drogues.

Enfin, je voudrais lancer un appel direct au citoyen ordinaire pour qu'il se sensibilise activement, en faisant de bonnes recherches et en traversant la vie avec un esprit et un regard critiques.

 

 

 

designer drugs soorten

types de drogues de synthèse (nps)

 

Encore d'autres nouvelles substances psychoactives de notre gamme :

  

Il existe actuellement de nombreux types de RC différents.
De nouveaux produits sont ajoutés chaque mois, il nous est donc impossible de proposer tous les RC.

Nous vendons les RC les plus populaires dans notre boutique en ligne Research Chemicals.
Tous nos RC sont testés en laboratoire et peuvent être utilisés en toute sécurité pour la recherche.

Ne payez plus jamais trop cher pour vos drogues de synthèse.

Toujours en stock, et dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables à domicile.
Paiement sécurisé avec Ideal, carte de crédit, bitcoin ou autres crypto's.
Également disponible le week-end.

 

 

designer drugs soorten (nps)

types de drogues de synthèse

 

types de drogues de synthèse

La boutique en ligne RCT utilise des cookies à des fins de marketing.
Nous utilisons les cookies le moins possible, nous n'utiliserons jamais vos données privées !

Nous stockons les données de nos clients dans une base de données cryptée via la méthode de cryptage SSL.
Envoyez un e-mail à notre service clientèle si vous souhaitez toujours que vos données soient supprimées.
Aussi, si vous ne voulez plus que nous utilisions vos cookies, veuillez nous contacter (également le week-end) !

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

Designer drugs types

 

Lesson 101; New designer drugs

Short introduction to designer drugs and their chemical structure

The chemical structure of these new psychoactive drugs are also called designer drug types.

 

In the Netherlands, these designer drug types are not included in the Opium Act; therefore, the law says that Research chemicals are legal.

They are not forbidden in the Netherlands.

We are going to explain to you clearly about the different interesting aspects of designer drugs.

 

And why the research of designer drug types is of great importance in order to understand the effects, the risks, and the effect on the brain.

Disclaimer: Although these new psychoactive drugs are legal and available for purchase, they are not to be used like: cocaine, heroin, amphetamine, meth, opium, LSD, morphine, cannabis or any other drug.

 

This is strongly discouraged. These drugs, which include 3-mmc or 4-fma, are new psychoactive substances aka designer drugs types.

It is only advisable to test these substances in a laboratory setting to determine, for example, the risks.

If users use a designer drug as a weekend party drug, for example.

Then we will be forced to cut off contact. We apologize.

 

This is not the case.

Introducing designer drugs types:

  • What exactly are designer drugs?
  • Why do people design designer drugs?
  • How to investigate designer drugs?
  • What types of designer drugs are there in the world?
  • Help to research
  • Which analogues, based on plants, are scientifically interesting?
  • How do you know if you can buy a Designer drug that is pure and safe?
  • Other questions about designer drugs

 

     

 

designer drug types
designer-drug-species Designer drug types

What exactly are designer drugs?

The Chemical Structure and the Opium Act:

Designer drugs types, and their chemical structure, fall under the guise of so-called ''new psychoactive substances.

These substances do not fall under the Opium Act, because designer drugs are mostly analogues (variations) of already existing drugs.

An example, designer drug types, is LSZ, the structure and elaboration is somewhat similar.

Numerous research articles have been written regarding the affairs of the mind and brain.

And it turned out that the medical applications of LSZ are coming more and more to light.

 

Another example is 3MMC. It is, unfortunately, widely known as a ''party drug''.

Because it would mimic the stimulating effect of euphoria, like cocaine and MDMA among others. Or a better sexual stamina.

We think such information should change.

 

Because that can lead to a distorted view of designer drugs.

As a result, addiction can occur because it is then used illegally.

This is why it is particularly important for us that designer drugs are used for research purposes only.

 

 

 

The designer drug types
The-designer-drug types Designer drug types

 

Why do people develop designer drug varieties?

To create a legal way to do research in expertise and an official laboratory under legal circumstances.

This from the perspective of clarifying the many issues that still exist regarding designer drugs.

If extensive research practices stop. Could be dangerous.

 

Disinformation and a lack of information can be dangerous. With even death as a result.

Dthis state (of the designer drug), the current legality in the Netherlands, ensures that these drugs are given the space to be investigated.

We believe that this is important for public health.

 

 

How to help you properly research designer drug types?

These drugs all act on different types of neurotransmitters.

Neurotransmitters of which it is not yet known exactly how they work.

Drugs such as cocaine, amphetamine or cannabis (weed & hash) can sometimes induce an addictive effect in people.

The drugs are said to have a negative effect on the neurotransmitters.

In this respect, from a scientific and social point of view, the drugs could offer a value to the limited source of knowledge we still have.

 

One of the important denominators is drug addiction.

designer drugs can give us strong insight into the substance cocaine, for example.

This is a difficult addiction that has a strong effect on the heart and brain.

What types of designer drugs are there in the world?

In fact, there is no substance whose effects cannot be replicated by designer drugs.

Because there's so much room to play with these new drugs via (minimal) molecular changes.

Including tranquilizers or drugs with an effect of euphoria can provide better neurological understanding.

So the drugs are interesting to study.

 

But, among other things, by dangerous use by users. That often occurs out of ignorance.

Can create situations that are dangerous.

Which synthetic analogues, from plants, are of scientific interest?

The synthetic cannabinoids:

One of the soft drugs whose purchase, sale and possession has been tolerated is cannabis.

Despite this, there are users of marijuana who have called it an addiction.

 

We, as previously stated, are interested in the research results that can clarify the neurology and pschology of addiction.

For example, we believe that 5-CL-ADB-A is also known as 5-CL.

designer drugs that can have a positive impact on Cannabis' addiction problems.

the-chemical-structure-of-drugs
the-chemical-structure-of-drugs Designer drug types

 

How do you know if you can buy a Designer drug cleanly and safely?

It is always difficult to make an assumption without proof. That is why we also offer the full spectrograph and chemical safety spec sheet.

We have provided this information directly.

We have gathered this information directly from our lab. We test all drugs through double blind testing groups in conjunction with a before purely determined reference molecule.

 

 

the chemical structure designer drugs
the chemical structure designer drugs

 

 

Other questions on designer drugs types and new psychoactive substances:

Why are Designer Drug types not listed in the Opium Act?

This is because, in general, politics, and therefore the Opium Act, is carefully studied before any new policy is determined.

Because an Opium Act is a drug that is not designed for the purpose of drug experimentation.

Since the Opium Act regulation brings with it very heavy restrictions towards drugs.

This is something that is done with heavy consideration, before any action is taken.

 

That is fortunately also a good thing. Because, that gives researchers the space to come to full conclusions.

So that society can continue to develop with solid research and hard-proven truth.

So that new drugs and therapies can be developed.

 

What has become apparent over the years is that the large-scale pharmaceutical industry and the Dutch government are viewed with great distrust by the majority of society.

They are not the only ones who have been able to find a solution to the problem.

In addition, many smaller labs on the donations of the good people have to do independent research.

This, is not what a knowledge country like the Netherlands, should see as a normal state of affairs.

Because the government now leaves the knowledge of drugs and addiction as an elusive concept.

 

Will, as usual, result in the perpetuation of a stubborn and hypocritical prejudice that has long enough manifested itself as unproven falsehood by society's knowledge suppressing tentacles.

 

Research into designer drugs is necessary to disprove or confirm the rigid stereotypes and damning fables of drugs.

In conclusion, I would like to appeal directly to the ordinary citizen to make himself actively aware; by doing good research and by going through life with a critical eye and mind.

 

 

designer drug types

designer drug types (nps)

 

 

Another new psychoactive drugs from our range:

 

There are currently a great many different types of RCs available.

We have new products every month , therefore it is impossible for us to offer all RCs.

Research Chemicals webshop.

All our RCs are lab tested and safe to use for research.

All our RCs are lab tested and safe to use for research.

We sell the most popular RCs in our webshop.

Never pay too much again for your designer drugs.

 

Always in stock and within 1 - 2 working days at home.

Safe checkout.

Safe payment with Ideal, Creditcard, bitcoin or other crypto's

Accessible at the weekend as well.

 

 

designer drug types (nps)

designer drug types

 

Cookies and Privacy

RCT webshop use cookies to achieve marketing goals.

We use cookies as little as possible, we will never use your private data.

We store our customer data in an encrypted database via the SSL encryption method.

 

<also, if="" you="" do="" not="" want="" us="" to="" use="" your="" cookies="" anymore,="" please="" contact="" (also="" on="" weekends)!<="" p="">
</also,>

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

 

author avatar
SiTeAdMiNrCt
crossmenu