Research Chemicals Kopen
Menu

Designer Drugs Lijst

designer drugs lijst
10 januari, 2022

Designer Drugs Lijst

Door de jaren heen is de naam designer drugs steeds meer opgekomen, maar wat zijn het nu eigenlijk?

In deze blog wordt er uitgebreid uitgelegd wat designer drugs zijn, welke er zijn, de gevaren en risico's etc. Gebruik nooit zomaar designer drugs, je speelt voor eigen proefkonijn.

Bestel voordelig designer drugs op onze website! 

Inhoudsopgave:
 • → Wat zijn designer drugs?
 • → Soorten nieuwe psychoactieve stoffen
 • → Risico's van designer drugs
 • → Research chemicals kopen op een veilige manier van de designer drugs lijst
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

Wat zijn designer drugs? | Designer Drugs Lijst 

Designer drugs worden ook wel research chemicals of NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen genoemd). De meeste 'normale illegale' drugs zijn plantaardig, denk hierbij aan drugs zoals opium, cannabis, cocaïne, nicotine en cafeïne.

Volgens de Opiumwet (lijst van verboden middelen) zijn op basis van de grondstoffen harddrugs illegaal. Op lijst 1 van de Opiumwet staat de harddrugs zoals heroïne en amfetamine, en op lijst 2 de softdrugs zoals wiet en hasj wat ook wel onder softdrugs valt.

NPS (Nieuwe Psychoactieve stof) worden in een laboratorium nagemaakt en komt er een chemische variant op de al bestaande drugs met nieuwe moleculaire verbindingen.

Op deze manier is de nieuwe stof legaal en staat het niet op de Opiumwet (lijst illegale middelen). Wel verandert de wet telkens dus het kan zo zijn dat binnen de kortste keren ook de nieuwe drugs op de Opiumwet staat.

Zo is bijvoorbeeld een verbod op designer drug 3mmc sinds de maand november 2021 en hoort het bij bepaalde risicovolle stofgroepen.

Dus nog even kort gezegd er worden nieuwe stoffen gemaakt en de moleculaire structuur wordt een heel klein beetje veranderd.

Op deze manier is de werking super vergelijkbaar met de originele drug, maar is het dus niet verboden omdat de grondstof of substanties anders zijn. Het enige wat anders is is de chemische basisstructuur of de chemische structuur.

Designerdrugs zijn er in verschillende vormen zoals pillen, poeder, pellets en kristallen.

Soorten nieuwe psychoactieve stoffen | Designer Drugs Lijst 

Net als de bekende drugs zijn er in de designer drugs ook verschillende categorieën, hieronder zal de lijst te zien zijn van belangrijke groepen designerdrugs.

Deze middelen vallen ook onder de naam research chemicals.

Cathinonen
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Mexedrone
Fenylethylamines
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylone
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Overig
 • BZP (benzylpiperazine)
 • GBL
Tryptamines
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Synthetische cannabinoïden
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Dit zijn wel designer drugs maar mogen niet meer gerekend worden als research chemicals.

 • MDMA
 • Ketamine
 • Methamfetamine
 • Amfetamine

In Nederland worden de synthetische cathinonen aangetroffen en voornamelijk fenylethylamines. Deze komen het meest voor in het monitoring systeem van het trimbos instituut. Daar wordt ook meer drugs informatie gegeven aan de hand van onderzoeken. 

De designer drugs lijst word steeds bijgewerkt. Er komen steeds meer designer drugs op de markt waarmee de designer drugs lijst dus uitgebreid wordt. Sommige designer drugs worden van de designer drugs lijst afgehaald omdat deze verboden worden. Andere worden toegevoegd aan de designer drugs lijst omdat deze net nieuw zijn. 

Risico's van designer drugs lijst 

Omdat er steeds meer designer drugs op de markt komen is er meestal nog weinig onderzoek gedaan naar de langdurige effecten of gezondheidsrisico's. De meeste designerdrugs is nog niet al te lang op de markt en door de snelle productie van de partydrugs wordt drugsgebruik hiervan weinig gemonitord.

Er zijn een aantal designerdrugs waarvan de risico's wel bekend zijn en die zullen hieronder gedeeld worden. De lijst hieronder zijn tevens ook een aantal van de populairste designerdrugs die er nu op de markt zijn.

3-MMC

Deze stof werkt tussen de 3 en 6 uur en lijkt qua werking op een combinatie van cocaine en xtc Drugsgebruikers geven aan zich euforisch te voelen, meer zin hebben om te kletsen en een hoger libido krijgen.

Risico's

 • hoofdpijn
 • oververhitting
 • uitdroging
 • hartkloppingen
 • misselijk
 • rusteloosheid
 • erg de drang om nog meer te gebruiken
4 fma / 4fmp | Designer Drugs Lijst 

4-FMA is een langwerkend middel wat een stimulerend effect heeft zoals amfetamine (speed). Het werkt ongeveer 4 tot 6 uur en gebruikers geven aan erna geen kater of dip te hebben zoals bij xtc. Er is ook een vrolijk gevoel en zin om veel te socializen. Het libido kan hiermee ook omhoog gaan.

Risico's

 • hersenbloedingen
 • oververhitting
 • overdosering
 • angst
 • verhoogde hartslag
 • misselijk
 • psychische klachten
 • verslaving
Benzo fury (6-apb) | Designer Drugs Lijst 

Deze drug zorgt ervoor dat er meer afgifte van noradrenaline, serotonine en dopamine vrijkomt in de hersenen. Dit zorgt ervoor dat je je erg energiek voelt en vrolijk. Het kan zelfs op een trippende manier werken, maar niet zo erg als een echte psychedelica.

Risico's

 • moeilijk plassen
 • verhoogde hartslag
 • hallucinaties
 • angst
 • kans op overdosering
 • hoofdpijn
 • lange dip of kater
 • hoge bloeddruk
2-CB | Designer Drugs Lijst 

2-cb is een psychedelica middel zoals lsd. Het zorgt ervoor dat je tussen de 4 en 6 uur lang gaat trippen. Je emoties kunnen sterk gaan afwisselen, je zintuigen veranderen en je krijgt een andere beleving van tijd en ruimte.

Het is wel belangrijk dat je in een goede gemoedstoestand zit, anders kan het omslaan in een bad trip. Dit houdt in dat dat er enge of rare ervaring kan komen en je het gevoel van paniek krijgt en gevoel van realiteit kwijt raakt.

Risico's

 • spierkrampen
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • paniek
 • acute psychose
 • visuele verstoringen blijven zien
 • herhalende negatieve gedachten

Zoals u heeft gelezen zijn designerdrugs niet iets om licht over te denken. Omdat er van veel middelen te weinig bekend is is er sneller kans op een overdosis. Daarnaast is er ook een kans op drugsverslaving. Dit houdt in dat iemand zijn leven eigenlijk wordt overgenomen door de behoefte naar drugs.

Ondanks deze stoffen nog niet op de Opiumlijsten staan is handel niet toegestaan.

Let dus op wanneer u toch van plan bent een designer drug te gebruiken, het kan erg schadelijk zijn en u weet niet precies wat er in zit, het kan ook met andere drugs versneden zijn zoals kalmeringsmiddelen.

Dit kan een gevaarlijke cocktail worden en u speelt dan letterlijk voor proefkonijn.

Research chemicals op een veilige manier kopen van de designer drugs lijst

Nog even samengevat worden designer drugs ook wel research chemicals genoemd. In het laboratorium worden de werkzame stoffen in planten nagemaakt door de chemische structuur net iets te veranderen.

Op deze manier ontwikkelen ze een nieuwe stofgroep en noemen de producenten het weer een nieuwe psychoactieve stof.

Wanneer u interesse hebt gekregen na het lezen van deze blog en u wil research chemicals voor onderzoek aanschaffen, dat kan bij ons van het research-chemicals-team.eu.

Wij verschaffen deze producten enkel voor onderzoek doeleinden en niet voor menselijke consumptie of handel! | Designer drugs lijst

Wanneer u onze site gebruikt kunt u makkelijk bovenin de zoekbalk intikken wat u zoekt, of kijken bij de verschillende kopjes van producten. Wij kunnen u verzekeren van een hoogwaardige puurheid van de producten en er zullen geen andere chemicaliën in zitten.

Wij zijn u erg dankbaar wanneer u van onze site gebruikt. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van kortingen en nieuwe producten.

Met onze verschillende betalingsopties zoals ideal, bitcoin en giropay is er voor iedereen wel een veilige en handige manier van betaling bij.

Wij verzenden onze producten met post nl, wanneer u in Nederland woont en voor 16:00 besteld wordt het diezelfde dag nog naar het postsorteercentrum gestuurd en kunt u het de volgende werkdag in huis verwachten (tenzij de post vertraging heeft natuurlijk.) Dit is de snelste en meest veilige manier om producten te versturen.

Wanneer u iets heeft besteld ontvangt u een bevestigingsmail, dit kan ook in uw spambox zitten.

Wij sturen geen track en trace code, dit doen wij pas vanaf bestelling boven de 500 euro. Wanneer u aan dit bedrag zit dient u ons een mail te sturen om de track en trace op te vragen, wij sturen dit niet uit onszelf.

Bedankt voor het lezen van deze blog over de designer drugs. Wij hopen dat dit informatief was en u een beter begrip heeft van wat het nu daadwerkelijk is. 

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Designer Drug List

Over the years, the name designer drugs has come up more and more, but what are they actually?

This blog explains in detail what designer drugs are, what they are, the dangers and risks etc. Never use designer drugs just like that, you are playing for your own guinea pig.

Order cheap designer drugs on our website!

Table of Contents:
 • → What are designer drugs?
 • → Types of new psychoactive substances
 • → Risks of designer drugs
 • → Buy research chemicals safely from the designer drugs list
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

What are designer drugs? | Designer Drug List 

Designer drugs are also called research chemicals or NPS (New Psychoactive Substances). Most 'normal illegal' drugs are plant-based, such as drugs such as opium, cannabis, cocaine, nicotine and caffeine.

According to the Opium Act (list of prohibited substances), hard drugs based on the raw materials are illegal. List 1 of the Opium Act includes hard drugs such as heroin and amphetamine, and list 2 includes soft drugs such as marijuana and hashish, which also falls under soft drugs.

NPS (New Psychoactive Substance) are imitated in a laboratory and a chemical variant of the already existing drugs with new molecular compounds will be created.

In this way, the new substance is legal and is not on the Opium Act (list of illegal substances). However, the law changes every time, so it may be the case that the new drugs will also be on the Opium Act in no time.

For example, a ban on the designer drug 3mmc has been in place since November 2021 and it belongs to certain high-risk groups of substances.

So in short, new substances are being made and the molecular structure is changed a little bit.

In this way the effect is super comparable to the original drug, but it is not prohibited because the raw material or substances are different. The only thing that is different is the basic chemical structure or the chemical structure.

Design drugs come in different forms such as pills, powder, pellets and crystals.

Types of new psychoactive substances | Designer Drug List 

Just like the well-known drugs, there are also different categories in designer drugs, below will be the list of important groups designer drugs.

These products also fall under the name research chemicals.

Cathinones
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Mexedrone
Phenylethylamines
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylone
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Other
 • BZP (benzylpiperazine)
 • GBL
Tryptamines
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Synthetic cannabinoids
 • CP 47 497
 • JWH - 018

These are designer drugs but can no longer be counted as research chemicals.

 • MDMA
 • Ketamine
 • Methamphetamine
 • Amphetamine

In the Netherlands the synthetic cathinones are found and mainly phenylethylamines. These are most common in the monitoring system of the Trimbos Institute. More drug information is also provided there on the basis of studies.

The designer drugs list is constantly being updated. More and more designer drugs are coming onto the market, thus expanding the designer drug list. Some designer drugs are removed from the designer drug list because they are banned. Others are added to the designer drug list because they are new.

Risks of designer drug list 

Because more and more designer drugs are coming onto the market, little research has usually been done into the long-term effects or health risks. Most designer drugs have not been on the market for too long and due to the rapid production of party drugs, drug use is little monitored.

There are a number of designer drugs whose risks are well known and will be shared below. The list below also includes some of the most popular designer drugs on the market right now.

3-MMC

This substance works between 3 and 6 hours and is similar in effect to a combination of cocaine and ecstasy. Drug users report feeling euphoric, more eager to chat and have a higher libido.

Risks

 • headache
 • overheating
 • dehydration
 • palpitations
 • nausea
 • restlessness
 • very urge to use even more
4 fma / 4fmp | Designer Drug List 

4-FMA is a long-acting agent that has a stimulant effect such as amphetamine (speed). It works for about 4 to 6 hours and users report that they do not have a hangover or dip like with ecstasy. There is also a happy feeling and desire to socialize a lot. The libido can also go up with this.

Risks

 • brain haemorrhages
 • overheating
 • overdose
 • fear
 • increased heart rate
 • nausea
 • psychological complaints
 • addiction
Benzo fury (6-apb) | Designer Drug List 

This drug increases the release of noradrenaline, serotonin and dopamine is released in the brain. This makes you feel very energetic and cheerful. It can even work in a trippy way, but not as bad as a real psychedelic.

Risks

 • difficult to urinate
 • increased heart rate
 • hallucinations
 • fear
 • risk of overdose
 • headache
 • long dip or hangover
 • high blood pressure
2-CB | Designer Drug List 

2-cb is a psychedelics drug like LSD. It ensures that you will trip for between 4 and 6 hours. Your emotions can vary greatly, your senses change and you get a different experience of time and space.

It is important that you are in a good frame of mind, otherwise it can turn into a bad trip. This means that a scary or weird experience can come and you get the feeling of panic and lose sense of reality.

Risks

 • muscle cramps
 • headache
 • nausea
 • panic
 • acute psychosis
 • continue to see visual disturbances
 • repetitive negative thoughts

As you have read, designer drugs are not something to be taken lightly. Because too little is known about many substances, there is a faster chance of an overdose. There is also a risk of drug addiction. This means that someone's life is actually taken over by the need for drugs.

Despite these substances are not yet on the Opium List, trade is not allowed.

Be careful if you do plan to use a designer drug, it can be very harmful and you do not know exactly what is in it, it can also be mixed with other drugs such as tranquilizers.

This can become a dangerous cocktail and you are literally playing the guinea pig.

Buy research chemicals safely from the designer drugs list

To summarize, designer drugs are also called research chemicals. In the laboratory, the active substances in plants are imitated by slightly changing the chemical structure.

In this way they develop a new group of substances and the producers call it a new psychoactive substance.

If you have become interested after reading this blog and you want to purchase research chemicals for research, you can do that with us from the research-chemicals-team.eu.

We provide these products for research purposes only and not for human consumption or trade! | Designer drug list

When you use our site you can easily type in the search bar at the top what you are looking for, or look at the different headings of products. We can assure you of a high-quality purity of the products and there will be no other chemicals in them.

We are very grateful when you use our site. You can also subscribe to the newsletter to stay informed about discounts and new products.

With our various payment options such as ideal, bitcoin and giropay, there is a safe and convenient way of payment for everyone.

We ship our products with PostNL, if you live in the Netherlands and ordered before 4:00 PM, it will be sent to the postal sorting center the same day and you can expect it to be delivered the next working day (unless the post is delayed, of course.) This is the fastest and most secure way to ship products.

When you have ordered something you will receive a confirmation email, this may also be in your spam box.

We do not send a track and trace code, we only do this from orders above 500 euros. When you reach this amount, you must send us an email to request the track and trace, we do not send this ourselves.

Thank you for reading this blog about the designer drugs. We hope this was informative and gave you a better understanding of what it actually is.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Designer-Drogenliste

Im Laufe der Jahre tauchte immer öfter der Name Designerdrogen auf, aber was sind das eigentlich?

Dieser Blog erklärt ausführlich, was Designerdrogen sind, was sie sind, die Gefahren und Risiken etc. Nimm niemals Designerdrogen einfach so, du spielst für dein eigenes Versuchskaninchen.

Bestellen Sie günstige Designerdrogen auf unserer Website!

Index:
 • → Was sind Designerdrogen?
 • → Arten neuer psychoaktiver Substanzen
 • → Risiken von Designerdrogen
 • → Forschungschemikalien sicher von der Designerdrogenliste kaufen
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

Was sind Designerdrogen? | Designer-Drogenliste 

Designerdrogen werden auch Forschungschemikalien oder NPS (New Psychoactive Substances) genannt. Die meisten „normalen illegalen“ Drogen sind pflanzlich, wie Drogen wie Opium, Cannabis, Kokain, Nikotin und Koffein.

Nach dem Betäubungsmittelgesetz (Stoffverbotsliste) sind harte Drogen auf Basis der Ausgangsstoffe illegal. Liste 1 des Opiumgesetzes umfasst harte Drogen wie Heroin und Amphetamine, und Liste 2 umfasst weiche Drogen wie Marihuana und Haschisch, die ebenfalls unter weiche Drogen fallen.

NPS (New Psychoactive Substance) werden im Labor nachgeahmt und eine chemische Variante der bereits existierenden Droge mit neuen molekularen Verbindungen geschaffen.

Auf diese Weise ist die neue Substanz legal und steht nicht im Opiumgesetz (Liste illegaler Substanzen). Das Gesetz ändert sich jedoch jedes Mal, so dass es sein kann, dass die neuen Drogen in kürzester Zeit auch unter das Opiumgesetz fallen.

Beispielsweise gilt seit November 2021 ein Verbot der Designerdroge 3mmc, die zu bestimmten Risikogruppen gehört.

Kurz gesagt, es werden neue Substanzen hergestellt und die Molekularstruktur ein wenig verändert.

Auf diese Weise ist die Wirkung super vergleichbar mit der Originaldroge, aber es ist nicht verboten, weil die Rohstoffe oder Substanzen anders sind. Das einzige, was anders ist, ist die chemische Grundstruktur oder die chemische Struktur.

Designdrogen gibt es in verschiedenen Formen wie Pillen, Pulver, Pellets und Kristalle.

Arten neuer psychoaktiver Substanzen | Designer-Drogenliste 

Genau wie bei den bekannten Drogen gibt es auch bei den Designerdrogen verschiedene Kategorien, unten ist die Liste der wichtigen Gruppen Designerdrogen.

Diese Produkte fallen auch unter den Namen Forschungschemikalien.

Cathinone
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Mexedrone
Phenylethylamine
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylon
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Andere
 • BZP (Benzylpiperazin)
 • GBL
Tryptamine
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Synthetische Cannabinoide
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Dies sind Designerdrogen, können aber nicht mehr als Forschungschemikalien gezählt werden.

 • MDMA
 • Ketamin
 • Methamphetamin
 • Amphetamin

In den Niederlanden findet man die synthetischen Cathinone und hauptsächlich Phenylethylamine. Diese kommen am häufigsten im Überwachungssystem des Trimbos Institute vor. Dort werden auch weitere Arzneimittelinformationen anhand von Studien bereitgestellt.

Die Liste der Designerdrogen wird ständig aktualisiert. Immer mehr Designerdrogen kommen auf den Markt und erweitern damit die Liste der Designerdrogen. Einige Designerdrogen werden von der Liste der Designerdrogen gestrichen, weil sie verboten sind. Andere werden der Designerdrogenliste hinzugefügt, weil sie neu sind.

Risiken der Designerdrogenliste 

Da immer mehr Designerdrogen auf den Markt kommen, sind die Langzeitwirkungen oder Gesundheitsrisiken meist wenig erforscht. Die meisten Designerdrogen sind noch nicht allzu lange auf dem Markt und aufgrund der rasanten Produktion von Partydrogen wird der Drogenkonsum kaum überwacht.

Es gibt eine Reihe von Designerdrogen, deren Risiken gut bekannt sind und die im Folgenden erläutert werden. Die folgende Liste enthält auch einige der derzeit beliebtesten Designerdrogen auf dem Markt.

3-MMC

Diese Substanz wirkt zwischen 3 und 6 Stunden und ähnelt in ihrer Wirkung einer Kombination aus Kokain und Ecstasy. Drogenkonsumenten berichten von Euphorie, Lust auf Chats und einer höheren Libido.

Risiken

 • Kopfschmerzen
 • Überhitzung
 • Austrocknung
 • Herzklopfen
 • Übelkeit
 • Unruhe
 • großer Drang, noch mehr zu verwenden
4fma / 4fmp | Designer-Drogenliste 

4-FMA ist ein lang wirkendes Mittel, das ein Stimulans hat Effekt wie Amphetamin (Geschwindigkeit). Es wirkt etwa 4 bis 6 Stunden und Benutzer berichten, dass sie keinen Kater oder Dip wie bei Ecstasy haben. Es gibt auch ein glückliches Gefühl und den Wunsch, viel Kontakte zu knüpfen. Auch die Libido kann damit steigen.

Risiken

 • Gehirnblutungen
 • Überhitzung
 • Überdosierung
 • Angst
 • erhöhte Herzfrequenz
 • Übelkeit
 • psychische Beschwerden
 • Sucht
Benzo Fury (6-apb) | Designer-Drogenliste 

Dieses Medikament erhöht die Ausschüttung von Noradrenalin, Serotonin und Dopamin im Gehirn. Dadurch fühlen Sie sich sehr energisch und fröhlich. Es kann sogar trippig wirken, aber nicht so schlimm wie ein echtes Psychedelikum.

Risiken

 • schwierig zu urinieren
 • erhöhte Herzfrequenz
 • Halluzinationen
 • Angst
 • Risiko einer Überdosierung
 • Kopfschmerzen
 • langer Einbruch oder Kater
 • Bluthochdruck
2-CB | Designer-Drogenliste 

2-cb ist eine Psychedelika droge wie LSD. Es stellt sicher, dass Sie zwischen 4 und 6 Stunden unterwegs sind. Ihre Emotionen können sehr unterschiedlich sein, Ihre Sinne ändern sich und Sie bekommen eine andere Erfahrung von Zeit und Raum.

Es ist wichtig, dass Sie in guter Verfassung sind, sonst kann es zu einem schlechten Trip werden. Das bedeutet, dass ein beängstigendes oder seltsames Erlebnis eintreten kann und Sie das Gefühl der Panik bekommen und den Realitätssinn verlieren.

Risiken

 • Muskelkrämpfe
 • Kopfschmerzen
 • Übelkeit
 • Panik
 • akute Psychose
 • weiterhin Sehstörungen sehen
 • sich wiederholende negative Gedanken

Wie Sie gelesen haben, sollte man Designerdrogen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da über viele Substanzen zu wenig bekannt ist, besteht eine schnellere Gefahr einer Überdosierung. Es besteht auch die Gefahr einer Drogenabhängigkeit. Das bedeutet, dass das Leben eines Menschen tatsächlich von der Notwendigkeit von Drogen übernommen wird.

Obwohl diese Substanzen noch nicht auf der Opiumliste stehen, ist der Handel nicht erlaubt.

Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie vorhaben, eine Designerdroge zu verwenden, sie kann sehr schädlich sein und Sie wissen nicht genau, was sie enthält. Sie kann auch mit anderen Drogen wie Beruhigungsmitteln gemischt werden.

Das kann zu einem gefährlichen Cocktail werden und Sie spielen buchstäblich das Versuchskaninchen.

Kaufen Sie Forschungschemikalien sicher von der Designerdrogenliste

Zusammenfassend werden Designerdrogen auch Forschungschemikalien genannt. Im Labor werden die Wirkstoffe in Pflanzen nachgeahmt, indem die chemische Struktur leicht verändert wird.

Auf diese Weise entwickeln sie eine neue Gruppe von Substanzen und die Hersteller nennen sie eine neue psychoaktive Substanz.

Falls Sie nach der Lektüre dieses Blogs Interesse geweckt haben und Forschungschemikalien für die Forschung erwerben möchten, können Sie das bei uns von research-chemicals-team.eu tun.

Wir bieten diese Produkte nur zu Forschungszwecken und nicht für den menschlichen Verzehr oder Handel an! | Designer-Drogenliste

Wenn Sie unsere Website verwenden, können Sie ganz einfach etwas in die Suchleiste eingeben oben, wonach Sie suchen, oder schauen Sie sich die verschiedenen Rubriken der Produkte an. Wir können Ihnen eine hochwertige Reinheit der Produkte zusichern und es werden keine anderen Chemikalien darin enthalten sein.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Seite nutzen. Sie können auch den Newsletter abonnieren, um über Rabatte und neue Produkte informiert zu bleiben.

Mit unseren verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wie ideal, Bitcoin und giropay gibt es für jeden eine sichere und bequeme Zahlungsart.

Wir versenden unsere Produkte mit PostNL, wenn Sie in den Niederlanden leben und vor 16:00 Uhr bestellt haben, werden sie noch am selben Tag an das Postsortierzentrum gesendet und Sie können damit rechnen, dass sie am nächsten Werktag geliefert werden (es sei denn die Post verzögert sich natürlich.) Dies ist der schnellste und sicherste Weg, Produkte zu versenden.

Wenn Sie etwas bestellt haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, die möglicherweise auch in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist.

Wir versenden keinen Track-and-Trace-Code, dies tun wir erst ab einem Bestellwert von 500 Euro. Wenn Sie diesen Betrag erreichen, müssen Sie uns eine E-Mail senden, um die Sendungsverfolgung anzufordern, wir senden diese nicht selbst.

Vielen Dank, dass Sie diesen Blog über Designerdrogen gelesen haben. Wir hoffen, dass dies informativ war und Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermittelt hat, was es eigentlich ist.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Liste des drogues de créateur

Au fil des ans, le nom de drogues de synthèse est revenu de plus en plus, mais que sont-ils réellement ?

Ce blog explique en détail ce que sont les drogues de synthèse, ce qu'elles sont, les dangers et les risques etc. N'utilisez jamais de drogues de synthèse comme ça, vous jouez pour votre propre cobaye.

Commandez des drogues de synthèse bon marché sur notre site !

Table des matières :
 • → Que sont les drogues de synthèse ?
 • → Types de nouvelles substances psychoactives
 • → Risques des drogues de synthèse
 • → Achetez des produits chimiques de recherche en toute sécurité à partir de la liste des médicaments de synthèse
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

Qu'est-ce qu'une drogue de synthèse ? | Liste des drogues de créateur 

Les drogues de synthèse sont également appelées produits chimiques de recherche ou NPS (Nouvelles Substances Psychoactives). La plupart des drogues "illégales normales" sont à base de plantes, comme l'opium, le cannabis, la cocaïne, la nicotine et la caféine.

Selon la loi sur l'opium (liste des substances interdites), les drogues dures à base de matières premières sont illégales. La liste 1 de la loi sur l'opium comprend les drogues dures telles que l'héroïne et les amphétamines, et la liste 2 comprend les drogues douces telles que la marijuana et le haschisch, qui relèvent également des drogues douces.

Les NPS (Nouvelle Substance Psychoactive) sont imitées en laboratoire et une variante chimique des médicaments déjà existants avec de nouveaux composés moléculaires sera créée.

Ainsi, la nouvelle substance est légale et ne figure pas sur la loi sur l'opium (liste des substances illégales). Cependant, la loi change à chaque fois, il se peut donc que les nouvelles drogues soient également sur la loi sur l'opium en un rien de temps.

Par exemple, une interdiction de la drogue de synthèse 3mmc est en place depuis novembre 2021 et elle appartient à certains groupes de substances à haut risque.

Donc, en bref, de nouvelles substances sont fabriquées et la structure moléculaire est un peu modifiée.

De cette façon, l'effet est super comparable au médicament d'origine, mais ce n'est pas interdit car la matière première ou les substances sont différentes. La seule chose qui diffère est la structure chimique de base ou la structure chimique.

Les drogues de conception se présentent sous différentes formes telles que des pilules, de la poudre, des pastilles et des cristaux.

Types de nouvelles substances psychoactives | Liste des drogues de créateur 

Tout comme les médicaments bien connus, il existe également différentes catégories de médicaments de synthèse, ci-dessous se trouve la liste des groupes importants drogues de synthèse.

Ces produits portent également le nom de produits chimiques de recherche.

Cathinones
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CCE
 • Mexédrone
Phényléthylamines
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylone
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Autre
 • BZP (benzylpipérazine)
 • GBL
Tryptamines
 • PAO
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Cannabinoïdes synthétiques
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Ce sont des drogues de synthèse, mais elles ne peuvent plus être considérées comme des produits chimiques de recherche.

 • MDMA
 • Kétamine
 • Métamphétamine
 • Amphétamine

Aux Pays-Bas, on trouve les cathinones synthétiques et principalement les phényléthylamines. Ceux-ci sont les plus courants dans le système de surveillance de l'Institut Trimbos. Plus d'informations sur les médicaments y sont également fournies sur la base d'études.

La liste des médicaments de synthèse est constamment mise à jour. De plus en plus de drogues de synthèse arrivent sur le marché, élargissant ainsi la liste des drogues de synthèse. Certaines drogues de synthèse sont retirées de la liste des drogues de synthèse car elles sont interdites. D'autres sont ajoutés à la liste des drogues de synthèse parce qu'ils sont nouveaux.

Risques de la liste des médicaments de synthèse 

Étant donné que de plus en plus de médicaments de synthèse arrivent sur le marché, peu de recherches ont généralement été menées sur les effets à long terme ou les risques pour la santé. La plupart des drogues de synthèse ne sont pas sur le marché depuis trop longtemps et en raison de la production rapide de drogues festives, la consommation de drogues est peu surveillée.

Il existe un certain nombre de drogues de synthèse dont les risques sont bien connus et seront partagés ci-dessous. La liste ci-dessous comprend également certaines des drogues de synthèse les plus populaires actuellement sur le marché.

3-MMC

Cette substance agit entre 3 et 6 heures et ressemble à une combinaison de cocaïne et d'ecstasy en termes d'effet. Les toxicomanes déclarent se sentir euphoriques, ont plus envie de bavarder et ont une libido plus élevée.

Risques

 • mal de tête
 • surchauffe
 • déshydratation
 • palpitations
 • nausée
 • agitation
 • très envie d'en utiliser encore plus
4 fma / 4fmp | Liste des médicaments de créateur 

4-FMA est un agent à action prolongée qui a un effet stimulant effet comme l'amphétamine (speed). Cela fonctionne pendant environ 4 à 6 heures et les utilisateurs signalent qu'ils n'ont pas de gueule de bois ou de trempette comme avec l'ecstasy. Il y a aussi un sentiment heureux et le désir de socialiser beaucoup. La libido peut également augmenter avec cela.

Risques

 • hémorragies cérébrales
 • surchauffe
 • surdosage
 • peur
 • augmentation de la fréquence cardiaque
 • nausée
 • plaintes psychologiques
 • dépendance
Fureur de benzo (6-apb) | Liste des médicaments de créateur 

Ce médicament augmente la libération de noradrénaline, la sérotonine et la dopamine sont libérées dans le cerveau. Cela vous fait vous sentir très énergique et joyeux. Cela peut même fonctionner de manière trippante, mais pas aussi mauvais qu'un vrai psychédélique.

Risques

 • difficulté à uriner
 • augmentation de la fréquence cardiaque
 • hallucinations
 • peur
 • risque de surdosage
 • mal de tête
 • long plongeon ou gueule de bois
 • hypertension artérielle
2-CB | Liste des médicaments de créateur 

2-cb est une drogue psychédélique comme le LSD. Il garantit que vous voyagerez entre 4 et 6 heures. Vos émotions peuvent varier considérablement, vos sens changent et vous obtenez une expérience différente du temps et de l'espace.

Il est important que vous soyez dans un bon état d'esprit, sinon cela peut se transformer en bad trip. Cela signifie qu'une expérience effrayante ou étrange peut survenir et vous faire paniquer et perdre le sens de la réalité.

Risques

 • crampes musculaires
 • mal de tête
 • nausée
 • panique
 • psychose aiguë
 • continuer à voir des troubles visuels
 • pensées négatives répétitives

Comme vous l'avez lu, les drogues de synthèse ne doivent pas être prises à la légère. Comme on en sait trop peu sur de nombreuses substances, les risques de surdosage sont plus rapides. Il existe également un risque de toxicomanie. Cela signifie que la vie de quelqu'un est en fait dominée par le besoin de drogue.

Bien que ces substances ne soient pas encore sur la liste de l'opium, le commerce n'est pas autorisé.

Faites donc attention si vous envisagez d'utiliser une drogue de synthèse, elle peut être très nocive et vous ne savez pas exactement ce qu'elle contient, elle peut également être mélangée à d'autres drogues telles que des tranquillisants.

Cela peut devenir un cocktail dangereux et vous jouez littéralement le cobaye.

Achetez des produits chimiques de recherche en toute sécurité à partir de la liste des médicaments de synthèse

Pour résumer, les drogues de synthèse sont également appelées produits chimiques de recherche. En laboratoire, les substances actives des plantes sont imitées en modifiant légèrement la structure chimique.

De cette façon, ils développent un nouveau groupe de substances et les producteurs l'appellent une nouvelle substance psychoactive.

Si vous êtes devenu intéressé après avoir lu ce blog et que vous souhaitez acheter des produits chimiques de recherche pour la recherche, vous pouvez le faire avec nous à partir de research-chemicals-team.eu.

Nous fournissons ces produits uniquement à des fins de recherche et non pour la consommation humaine ou le commerce ! | Liste des médicaments de créateur

Lorsque vous utilisez notre site vous pouvez facilement taper dans la barre de recherche en haut ce que vous recherchez, ou regardez les différentes rubriques de produits. Nous pouvons vous assurer une pureté de haute qualité des produits et ils ne contiendront aucun autre produit chimique.

Nous sommes très reconnaissants lorsque vous utilisez notre site. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour rester informé des réductions et des nouveaux produits.

Avec nos différentes options de paiement telles que ideal, bitcoin et giropay, il existe un moyen de paiement sûr et pratique pour tout le monde.

Nous expédions nos produits avec PostNL, si vous vivez aux Pays-Bas et que vous avez commandé avant 16h00, il sera envoyé au centre de tri postal le jour même et vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit livré le jour ouvrable suivant (sauf si le courrier est retardé, bien sûr.) C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'expédier des produits.

Lorsque vous avez commandé quelque chose, vous recevrez un e-mail de confirmation, cela peut également se trouver dans votre boîte de spam.

Nous n'envoyons pas de code de suivi et de traçabilité, nous ne le faisons qu'à partir de commandes supérieures à 500 euros. Lorsque vous atteignez ce montant, vous devez nous envoyer un e-mail pour demander le suivi et la traçabilité, nous ne l'envoyons pas nous-mêmes.

Merci d'avoir lu ce blog sur les drogues de synthèse. Nous espérons que cela a été instructif et vous a permis de mieux comprendre de quoi il s'agit réellement.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Lista de medicamentos de diseño

A lo largo de los años, el nombre de drogas de diseño ha surgido cada vez más, pero ¿qué son en realidad?

Este blog explica en detalle qué son las drogas de diseño, cuáles son, los peligros y riesgos etc. Nunca uses drogas de diseño sin más, estás jugando para tu propio conejillo de indias.

¡Ordene medicamentos de diseño baratos en nuestro sitio web!

Índice:
 • → ¿Qué son las drogas de diseño?
 • → Tipos de nuevas sustancias psicoactivas
 • → Riesgos de las drogas de diseño
 • → Compre productos químicos de investigación de forma segura de la lista de medicamentos de diseño
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

¿Qué son las drogas de diseño? | Lista de medicamentos de diseño 

Las drogas de diseño también se denominan productos químicos de investigación o NPS (nuevas sustancias psicoactivas). La mayoría de las drogas "ilegales normales" se basan en plantas, como el opio, el cannabis, la cocaína, la nicotina y la cafeína.

Según la Ley del Opio (lista de sustancias prohibidas), las drogas duras basadas en materias primas son ilegales. La lista 1 de la Ley del Opio incluye drogas duras como la heroína y la anfetamina, y la lista 2 incluye drogas blandas como la marihuana y el hachís, que también se incluyen en las drogas blandas.

Las NPS (Nuevas Sustancias Psicoactivas) se imitan en un laboratorio y se creará una variante química de las drogas ya existentes con nuevos compuestos moleculares.

De esta manera, la nueva sustancia es legal y no está en la Ley del Opio (lista de sustancias ilegales). Sin embargo, la ley cambia cada vez, por lo que puede darse el caso de que las nuevas drogas también estén en la Ley del Opio en poco tiempo.

Por ejemplo, la droga de diseño 3mmc está prohibida desde noviembre de 2021 y pertenece a ciertos grupos de sustancias de alto riesgo.

En resumen, se están creando nuevas sustancias y la estructura molecular cambia un poco.

De esta manera el efecto es súper comparable al de la droga original, pero no está prohibido porque la materia prima o las sustancias sean diferentes. Lo único que es diferente es la estructura química básica o la estructura química.

Los medicamentos de diseño vienen en diferentes formas, como pastillas, polvo, gránulos y cristales.

Tipos de nuevas sustancias psicoactivas | Lista de medicamentos de diseño 

Al igual que las drogas conocidas, también hay diferentes categorías en las drogas de diseño, a continuación se encuentra la lista de grupos importantes drogas de diseño.

Estos productos también se denominan químicos de investigación

Catinonas
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Mexedrona
Feniletilaminas
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butilona
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Otro
 • BZP (bencilpiperazina)
 • GBL
Triptaminas
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Cannabinoides sintéticos
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Estas son drogas de diseño, pero ya no se pueden considerar como productos químicos de investigación.

 • MDMA
 • Ketamina
 • Metanfetamina
 • Anfetamina

En los Países Bajos se encuentran las catinonas sintéticas y principalmente las feniletilaminas. Estos son los más comunes en el sistema de monitoreo del Instituto Trimbos. Allí también se proporciona más información sobre medicamentos basada en estudios.

La lista de medicamentos de diseño se actualiza constantemente. Más y más drogas de diseño están entrando al mercado, expandiendo así la lista de drogas de diseño. Algunas drogas de diseño se eliminan de la lista de drogas de diseño porque están prohibidas. Otros se agregan a la lista de medicamentos de diseño porque son nuevos.

Lista de riesgos de las drogas de diseño 

Debido a que cada vez más drogas de diseño ingresan al mercado, por lo general se han realizado pocas investigaciones sobre los efectos a largo plazo o los riesgos para la salud. La mayoría de las drogas de diseño no han estado en el mercado por mucho tiempo y debido a la rápida producción de drogas para fiestas, el uso de drogas está poco monitoreado.

Hay varias drogas de diseño cuyos riesgos son bien conocidos y se compartirán a continuación. La siguiente lista también incluye algunas de las drogas de diseño más populares en el mercado en este momento.

3-MMC

Esta sustancia funciona entre 3 y 6 horas y se parece a una combinación de cocaína y éxtasis en términos de efecto. Los usuarios de drogas informan sentirse eufóricos, tienen más ganas de conversar y tienen una mayor libido.

Riesgos

 • dolor de cabeza
 • sobrecalentamiento
 • deshidratación
 • palpitaciones
 • náuseas
 • inquietud
 • ganas de usar aún más
4 fma / 4fmp | Lista de medicamentos de diseño 

4-FMA es un agente de acción prolongada que tiene un efecto estimulante efecto como la anfetamina (speed). Funciona durante aproximadamente 4 a 6 horas y los usuarios informan que no tienen resaca ni inmersión como con el éxtasis. También hay un sentimiento de felicidad y muchas ganas de socializar. La libido también puede aumentar con esto.

Riesgos

 • hemorragias cerebrales
 • sobrecalentamiento
 • sobredosis
 • miedo
 • aumento del ritmo cardíaco
 • náuseas
 • quejas psicológicas
 • adicción
Benzo furia (6-apb) | Lista de medicamentos de diseño 

Este fármaco aumenta la liberación de noradrenalina, serotonina y se libera dopamina en el cerebro. Esto te hace sentir muy enérgico y alegre. Incluso puede funcionar de forma alucinante, pero no tan mal como un psicodélico real.

Riesgos

 • dificultad para orinar
 • aumento del ritmo cardíaco
 • alucinaciones
 • miedo
 • riesgo de sobredosis
 • dolor de cabeza
 • baño largo o resaca
 • presión arterial alta
2-CB | Lista de medicamentos de diseño 

2-cb es una psicodélico como el LSD. Asegura que viajarás entre 4 y 6 horas. Tus emociones pueden variar mucho, tus sentidos cambian y obtienes una experiencia diferente del tiempo y el espacio.

Es importante que estés de buen humor, de lo contrario puede convertirse en un mal viaje. Esto significa que puede surgir una experiencia espeluznante o extraña y te da la sensación de pánico y pierdes el sentido de la realidad.

Riesgos

 • calambres musculares
 • dolor de cabeza
 • náuseas
 • pánico
 • psicosis aguda
 • continuar viendo alteraciones visuales
 • pensamientos negativos repetitivos

Como has leído, las drogas de diseño no son algo que deba tomarse a la ligera. Debido a que se sabe muy poco acerca de muchas sustancias, existe una mayor probabilidad de una sobredosis. También existe el riesgo de adicción a las drogas. Esto significa que la necesidad de drogas se apodera de la vida de alguien.

A pesar de que estas sustancias aún no están en la Lista de opio, el comercio no está permitido.

Así que tenga cuidado si planea usar una droga de diseño, puede ser muy dañina y no sabe exactamente lo que contiene, también puede mezclarse con otras drogas como tranquilizantes.

Esto puede convertirse en un cóctel peligroso y literalmente estás jugando al conejillo de indias.

Compre productos químicos de investigación de forma segura de la lista de drogas de diseño

Para resumir, las drogas de diseño también se denominan sustancias químicas de investigación. En el laboratorio, las sustancias activas de las plantas se imitan cambiando ligeramente la estructura química.

De esta manera desarrollan un nuevo grupo de sustancias y los productores lo llaman nueva sustancia psicoactiva.

Si se ha interesado después de leer este blog y desea comprar productos químicos de investigación para la investigación, puede hacerlo con nosotros desde research-chemicals-team.eu.

¡Proporcionamos estos productos solo con fines de investigación y no para el consumo humano o el comercio! | Lista de medicamentos de diseño

Cuando utiliza nuestro sitio puede escribir fácilmente en la barra de búsqueda en la parte superior lo que buscas, o mira las diferentes rúbricas de productos. Podemos asegurarle una pureza de alta calidad de los productos y que no habrá otros productos químicos en ellos.

Estamos muy agradecidos cuando utiliza nuestro sitio. También puede suscribirse al boletín para mantenerse informado sobre descuentos y nuevos productos.

Con nuestras diversas opciones de pago, como ideal, bitcoin y giropay, hay una forma de pago segura y conveniente para todos.

Enviamos nuestros productos con PostNL, si vive en los Países Bajos y realizó el pedido antes de las 4:00 p. m., se enviará al centro de clasificación postal el mismo día y puede esperar que se entregue el siguiente día hábil (a menos que la publicación se retrasa, por supuesto). Esta es la forma más rápida y segura de enviar productos.

Cuando haya pedido algo, recibirá un correo electrónico de confirmación, que también puede estar en su bandeja de correo no deseado.

No enviamos un código de seguimiento y localización, solo lo hacemos a partir de pedidos superiores a 500 euros. Cuando alcance esta cantidad, debe enviarnos un correo electrónico para solicitar el seguimiento y localización, no lo enviamos nosotros mismos.

Gracias por leer este blog sobre las drogas de diseño. Esperamos que esto haya sido informativo y le haya dado una mejor comprensión de lo que realmente es.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Lista leków projektantów

Z biegiem lat coraz częściej pojawiała się nazwa leków dla projektantów, ale czym one właściwie są?

Ten blog szczegółowo wyjaśnia, czym są dopalacze, czym są, jakie są niebezpieczeństwa i zagrożenia itp. Nigdy nie używaj dopalaczy w ten sposób, grasz dla własnej świneczki morskiej.

Zamów tanie dopalacze na naszej stronie internetowej!

Spis treści:
 • → Czym są dopalacze?
 • → Rodzaje nowych substancji psychoaktywnych
 • → Ryzyko związane z dopalaczami
 • → Kupuj bezpiecznie chemikalia badawcze z listy leków projektantów
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

Co to są leki designerskie? | Lista projektantów leków

Projektowane leki są również nazywane badanymi substancjami chemicznymi lub NPS (Nowe Substancje Psychoaktywne). Większość „normalnych nielegalnych” narkotyków to narkotyki pochodzenia roślinnego, takie jak opium, konopie indyjskie, kokaina, nikotyna i kofeina.

Zgodnie z ustawą opiumową (lista zabronionych substancji) twarde narkotyki oparte na surowcach są nielegalne. Lista 1 ustawy opiumowej obejmuje narkotyki twarde, takie jak heroina i amfetamina, a lista 2 obejmuje narkotyki miękkie, takie jak marihuana i haszysz, które również należą do miękkich.

NPS (Nowa Substancja Psychoaktywna) jest imitowana w laboratorium i powstanie wariant chemiczny już istniejących leków z nowymi związkami molekularnymi.

W ten sposób nowa substancja jest legalna i nie znajduje się na ustawie opiumowej (lista substancji nielegalnych). Jednak prawo zmienia się za każdym razem, więc może się zdarzyć, że nowe leki zostaną również uwzględnione w ustawie opiumowej w mgnieniu oka.

Na przykład zakaz dotyczący dopalacza 3mmc obowiązuje od listopada 2021 r. i należy on do pewnych grup substancji wysokiego ryzyka.

W skrócie, powstają nowe substancje, a struktura molekularna ulega niewielkim zmianom.

W ten sposób efekt jest super porównywalny do oryginalnego leku, ale nie jest to zabronione, ponieważ surowiec lub substancje są inne. Jedyną różnicą jest podstawowa struktura chemiczna lub struktura chemiczna.

Projektowane leki występują w różnych postaciach, takich jak pigułki, proszek, granulki i kryształy.

Rodzaje nowych substancji psychoaktywnych | Lista projektantów leków

Podobnie jak dobrze znane leki, istnieją również różne kategorie w markowych lekach, poniżej znajduje się lista ważnych grup dopalacze.

Te produkty są również objęte nazwą badań chemicznych.

katynony
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Meksedron
Fenyloetyloaminy
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylon
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Inne
 • BZP (benzylopiperazyna)
 • GBL
Tryptaminy
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Syntetyczne kannabinoidy
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Są to leki designerskie, ale nie można ich już liczyć jako chemikalia badawcze.

 • MDMA
 • Ketamina
 • Metamfetamina
 • Amfetamina

W Holandii znaleziono syntetyczne katynony, a głównie fenyloetyloaminy. Są to najczęściej spotykane w systemie monitoringu Instytutu Trimbos. Więcej informacji o lekach jest tam również podanych na podstawie badań.

lista designerskich leków jest stale aktualizowana. Na rynku pojawia się coraz więcej leków designerskich, co poszerza listę leków designerskich. Niektóre dopalacze są usuwane z listy dopalaczy, ponieważ są zakazane. Inne są dodawane do listy projektantów leków, ponieważ są nowe.

Ryzyko związane z listą dopracowanych leków

Ponieważ na rynku pojawia się coraz więcej designerskich leków, zwykle przeprowadzono niewiele badań dotyczących długoterminowych skutków lub zagrożeń dla zdrowia. Większość dopalaczy nie jest dostępna na rynku zbyt długo, a ze względu na szybką produkcję narkotyków imprezowych, ich używanie jest słabo monitorowane.

Istnieje wiele leków designerskich, których ryzyko jest dobrze znane i zostanie omówione poniżej. Poniższa lista zawiera również niektóre z najpopularniejszych obecnie na rynku leków designerskich.

3-MMC

Ta substancja działa od 3 do 6 godzin i przypomina połączenie kokainy i ecstasy pod względem działania. Użytkownicy narkotyków zgłaszają uczucie euforii, czują się bardziej jak pogawędki i mają wyższe libido.

Zagrożenia

 • ból głowy
 • przegrzanie
 • odwodnienie
 • palpitacje
 • nudności
 • niepokój
 • bardzo zachęcam do używania jeszcze więcej
4 fma / 4fmp | Lista projektantów leków

4-FMA to długo działający środek, który ma stymulant efekt taki jak amfetamina (prędkość). Działa przez około 4 do 6 godzin, a użytkownicy zgłaszają, że nie mają kaca ani upadków, jak w przypadku ecstasy. Jest też szczęśliwe uczucie i chęć do spotkań towarzyskich. Libido również może wzrosnąć.

Zagrożenia

 • krwotoki mózgowe
 • przegrzanie
 • przedawkowanie
 • strach
 • zwiększone tętno
 • nudności
 • skargi psychologiczne
 • uzależnienie
Benzo furia (6-apb) | Lista projektantów leków

Ten lek zwiększa uwalnianie noradrenaliny, serotoniny i dopaminy w mózgu. To sprawia, że ​​czujesz się bardzo energiczny i wesoły. Może nawet działać w trippy sposób, ale nie tak źle, jak prawdziwy psychodelik.

Zagrożenia

 • trudne do oddania moczu
 • zwiększone tętno
 • halucynacje
 • strach
 • ryzyko przedawkowania
 • ból głowy
 • długa kąpiel lub kac
 • wysokie ciśnienie krwi
2-CB | Lista projektantów leków

2-cb to psychedeliki podobny do LSD. Gwarantuje podróż od 4 do 6 godzin. Twoje emocje mogą się znacznie różnić, twoje zmysły się zmieniają i otrzymujesz inne doświadczenie czasu i przestrzeni.

Ważne jest, abyś był w dobrym nastroju, w przeciwnym razie może to zamienić się w złą podróż. Oznacza to, że może nadejść przerażające lub dziwne doświadczenie, które spowoduje panikę i utratę poczucia rzeczywistości.

Zagrożenia

 • skurcze mięśni
 • ból głowy
 • nudności
 • panika
 • ostra psychoza
 • nadal zobacz zakłócenia wzroku
 • powtarzające się negatywne myśli

Jak już przeczytałeś, dopalacze nie są czymś, co należy lekceważyć. Ponieważ zbyt mało wiadomo o wielu substancjach, istnieje większa szansa na przedawkowanie. Istnieje również ryzyko uzależnienia od narkotyków. Oznacza to, że czyjeś życie jest w rzeczywistości przejęte przez potrzebę narkotyków.

Pomimo, że te substancje nie znajdują się jeszcze na liście opium, handel jest niedozwolony.

Więc bądź ostrożny, jeśli planujesz użyć dopalacza, może on być bardzo szkodliwy i nie wiesz dokładnie, co zawiera, może być również mieszany z innymi lekami, takimi jak środki uspokajające.

To może stać się niebezpiecznym koktajlem i dosłownie grasz w królika doświadczalnego.

Kupuj bezpiecznie chemikalia badawcze z listy leków dla projektantów

Podsumowując, dopalacze są również nazywane chemikaliami badawczymi. W laboratorium substancje czynne w roślinach są imitowane poprzez nieznaczną zmianę struktury chemicznej.

W ten sposób opracowują nową grupę substancji, a producenci nazywają ją nową substancją psychoaktywną.

Jeśli po przeczytaniu tego bloga zainteresowałeś się i chcesz kupić chemikalia badawcze do badań, możesz to zrobić z nami, korzystając z serwisu research-chemicals-team.eu.

Dostarczamy te produkty wyłącznie do celów badawczych, a nie do spożycia przez ludzi lub handlu! | Lista projektantów leków

Gdy korzystasz z naszej witryny , możesz łatwo pisać w pasku wyszukiwania u góry to, czego szukasz, lub spójrz na różne nagłówki produktów. Możemy zapewnić wysoką jakość produktów i nie będzie w nich żadnych innych chemikaliów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za korzystanie z naszej strony. Możesz także zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco z informacjami o zniżkach i nowych produktach.

Dzięki naszym różnym opcjom płatności, takim jak ideal, bitcoin i giropay, każdy ma do dyspozycji bezpieczny i wygodny sposób płatności.

Wysyłamy nasze produkty za pośrednictwem PostNL, jeśli mieszkasz w Holandii i zamówiłeś je przed 16:00, zostaną one wysłane do centrum sortowania pocztowego tego samego dnia i możesz oczekiwać, że zostaną dostarczone następnego dnia roboczego (chyba że przesyłka jest oczywiście opóźniona). Jest to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób wysyłki produktów.

Kiedy coś zamówisz, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która może również znajdować się w skrzynce ze spamem.

Nie wysyłamy kodu śledzenia i śledzenia, robimy to tylko w przypadku zamówień powyżej 500 euro. Kiedy osiągniesz tę kwotę, musisz wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą o śledzenie i śledzenie, nie wysyłamy tego sami.

Dziękujemy za przeczytanie tego bloga o dopalaczach. Mamy nadzieję, że było to pouczające i pozwoliło lepiej zrozumieć, czym właściwie jest.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury

Elenco dei farmaci di design

Nel corso degli anni, il nome di droghe sintetiche si è diffuso sempre di più, ma cosa sono in realtà?

Questo blog spiega in dettaglio cosa sono i designer drugs, quali sono, i pericoli e i rischi ecc. Non usare mai droghe sintetiche così, stai giocando per la tua cavia.

Ordina farmaci firmati sul nostro sito web!

Sommario:
 • → Cosa sono le droghe sintetiche?
 • → Tipi di nuove sostanze psicoattive
 • → Rischi delle droghe sintetiche
 • → Acquista prodotti chimici di ricerca in modo sicuro dall'elenco delle droghe sintetiche
opiumwet legaal verboden nieuwe stof nieuwe stoffen cocaïne cocaïne cocaïne opiaten designer drugs lijst

Cosa sono le droghe sintetiche? | Elenco dei farmaci di design 

I farmaci di design sono anche chiamati sostanze chimiche per la ricerca o NPS (Nuove sostanze psicoattive). La maggior parte delle droghe "normali illegali" sono di origine vegetale, come droghe come oppio, cannabis, cocaina, nicotina e caffeina.

Secondo l'Opium Act (elenco delle sostanze proibite), le droghe pesanti a base di materie prime sono illegali. L'elenco 1 dell'Opium Act include droghe pesanti come eroina e anfetamine e l'elenco 2 include droghe leggere come marijuana e hashish, anch'esse rientranti nelle droghe leggere.

Le NPS (New Psychoactive Substance) vengono imitate in laboratorio e verrà creata una variante chimica dei farmaci già esistenti con nuovi composti molecolari.

In questo modo, la nuova sostanza è legale e non è inclusa nell'Opium Act (elenco delle sostanze illegali). Tuttavia, la legge cambia ogni volta, quindi potrebbe accadere che anche i nuovi farmaci vengano inseriti nell'Opium Act in pochissimo tempo.

Ad esempio, da novembre 2021 è in vigore un divieto sulla droga di sintesi 3mmc che appartiene a determinati gruppi di sostanze ad alto rischio.

Quindi, insomma, si stanno producendo nuove sostanze e la struttura molecolare è leggermente cambiata.

In questo modo l'effetto è super paragonabile al farmaco originale, ma non è vietato perché la materia prima o le sostanze sono diverse. L'unica cosa diversa è la struttura chimica di base o la struttura chimica.

I farmaci di design sono disponibili in diverse forme come pillole, polvere, pellet e cristalli.

Tipi di nuove sostanze psicoattive | Elenco dei farmaci di design 

Proprio come i noti farmaci, ci sono anche diverse categorie di droghe sintetiche, di seguito sarà riportato l'elenco dei gruppi importanti farmaci firmati.

Questi prodotti rientrano anche sotto il nome di prodotti chimici di ricerca.

Catinoni
 • MDPV
 • 3-CMC
 • 3-MMC
 • 4-CEC
 • Mexedrone
feniletilammine
 • 2C-D
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-E
 • Butylone
 • 4-FA
 • 2C-I
 • 2C-T-7
Altro
 • BZP (benzilpiperazina)
 • GBL
Triptamine
 • DTP
 • AMT
 • 5-MeO-DMT
 • 4-HO-MET
Cannabinoidi sintetici
 • CP 47 497
 • JWH - 018

Si tratta di droghe sintetiche, ma non possono più essere conteggiate come sostanze chimiche per la ricerca.

 • MDMA
 • Ketamina
 • Metamfetamina
 • Anfetamine

Nei Paesi Bassi si trovano i catinoni sintetici e principalmente le feniletilammine. Questi sono più comuni nel sistema di monitoraggio del Trimbos Institute. Ulteriori informazioni sui farmaci vengono fornite anche sulla base di studi.

L'elenco dei farmaci firmati viene costantemente aggiornato. Sempre più droghe sintetiche stanno arrivando sul mercato, ampliando così l'elenco delle droghe sintetiche. Alcune droghe sintetiche vengono rimosse dall'elenco delle droghe sintetiche perché vietate. Altri vengono aggiunti all'elenco delle droghe sintetiche perché sono nuovi.

Elenco dei rischi legati alle droghe sintetiche 

Poiché sempre più droghe sintetiche stanno arrivando sul mercato, di solito sono state fatte poche ricerche sugli effetti a lungo termine o sui rischi per la salute. La maggior parte delle droghe sintetiche non è sul mercato da molto tempo e, a causa della rapida produzione di droghe da festa, il consumo di droghe è poco monitorato.

Ci sono un certo numero di droghe sintetiche i cui rischi sono ben noti e saranno condivisi di seguito. L'elenco seguente include anche alcune delle droghe sintetiche più popolari sul mercato in questo momento.

3-MMC

Questa sostanza agisce tra le 3 e le 6 ore e in termini di effetti assomiglia a una combinazione di cocaina ed ecstasy. I tossicodipendenti riferiscono di sentirsi euforici, hanno più voglia di chattare e hanno una libido più elevata.

Rischi

 • mal di testa
 • surriscaldamento
 • disidratazione
 • palpitazioni
 • nausea
 • irrequietezza
 • Vorrei molto usarne ancora di più
4 fma / 4 fm | Elenco dei farmaci di design 

4-FMA è un agente a lunga azione che ha uno stimolante effetto come l'anfetamina (velocità). Funziona per circa 4-6 ore e gli utenti riferiscono di non avere una sbornia o un tuffo come con l'ecstasy. C'è anche una sensazione felice e il desiderio di socializzare molto. La libido può anche aumentare con questo.

Rischi

 • emorragie cerebrali
 • surriscaldamento
 • sovradosaggio
 • paura
 • aumento della frequenza cardiaca
 • nausea
 • lamentele psicologiche
 • dipendenza
Benzo furia (6-apb) | Elenco dei farmaci di design 

Questo farmaco aumenta il rilascio di noradrenalina, serotonina e dopamina nel cervello. Questo ti fa sentire molto energico e allegro. Può anche funzionare in modo da brivido, ma non così male come un vero psichedelico.

Rischi

 • difficile urinare
 • aumento della frequenza cardiaca
 • allucinazioni
 • paura
 • rischio di sovradosaggio
 • mal di testa
 • un lungo tuffo o una sbornia
 • pressione alta
2-CB | Elenco dei farmaci di design 

2-cb è una psichedelici una droga come l'LSD. Ti assicura un viaggio tra le 4 e le 6 ore. Le tue emozioni possono variare notevolmente, i tuoi sensi cambiano e vivi un'esperienza diversa del tempo e dello spazio.

È importante che tu sia in uno stato d'animo buono, altrimenti può trasformarsi in un brutto viaggio. Ciò significa che può arrivare un'esperienza spaventosa o strana e tu provi una sensazione di panico e perdi il senso della realtà.

Rischi

 • crampi muscolari
 • mal di testa
 • nausea
 • panico
 • psicosi acuta
 • continua a vedere disturbi visivi
 • pensieri negativi ripetitivi

Come hai letto, le droghe sintetiche non sono qualcosa da prendere alla leggera. Poiché si sa troppo poco di molte sostanze, c'è una più rapida possibilità di un sovradosaggio. C'è anche il rischio di tossicodipendenza. Ciò significa che la vita di qualcuno è effettivamente presa dal bisogno di droghe.

Nonostante queste sostanze non siano ancora nell'elenco dell'oppio, il commercio non è consentito.

Quindi fai attenzione se prevedi di usare una droga sintetica, può essere molto dannosa e non sai esattamente cosa contiene, può anche essere miscelata con altre droghe come i tranquillanti.

Questo può diventare un cocktail pericoloso e stai letteralmente facendo il porcellino d'India.

Acquista prodotti chimici di ricerca in modo sicuro dall'elenco delle droghe sintetiche

Per riassumere, le droghe sintetiche sono anche chiamate sostanze chimiche per la ricerca. In laboratorio, le sostanze attive nelle piante vengono imitate modificando leggermente la struttura chimica.

In questo modo sviluppano un nuovo gruppo di sostanze e i produttori lo chiamano una nuova sostanza psicoattiva.

Se ti sei interessato dopo aver letto questo blog e desideri acquistare prodotti chimici di ricerca per la ricerca, puoi farlo con noi dal research-chemicals-team.eu.

Forniamo questi prodotti solo a scopo di ricerca e non per il consumo umano o il commercio! | Elenco dei farmaci di design

Quando utilizzi il nostro sito puoi digitare facilmente nella barra di ricerca in alto cosa stai cercando, oppure guarda le diverse voci dei prodotti. Possiamo assicurarti una purezza di alta qualità dei prodotti e non ci saranno altre sostanze chimiche in essi.

Ti siamo molto grati quando utilizzi il nostro sito. Puoi anche iscriverti alla newsletter per rimanere informato su sconti e nuovi prodotti.

Con le nostre varie opzioni di pagamento come ideal, bitcoin e giropay, c'è un modo di pagamento sicuro e conveniente per tutti.

Spediamo i nostri prodotti con PostNL, se vivi nei Paesi Bassi e hai ordinato prima delle 16:00, verrà inviato al centro di smistamento postale lo stesso giorno e puoi aspettarti che venga consegnato il giorno lavorativo successivo (a meno che il post è in ritardo, ovviamente.) Questo è il modo più veloce e sicuro per spedire i prodotti.

Quando avrai ordinato qualcosa, riceverai un'email di conferma, che potrebbe anche essere nella tua casella di spam.

Non inviamo un codice di tracciabilità, lo facciamo solo da ordini superiori a 500 euro. Quando raggiungi questo importo, devi inviarci un'e-mail per richiedere il track and trace, non lo inviamo noi stessi.

Grazie per aver letto questo blog sulle droghe sintetiche. Speriamo che questo sia stato informativo e ti abbia dato una migliore comprensione di cosa sia effettivamente.

speed opium mdma mdma hersenen xtc serotonine xtc xtc benzo fury
author avatar
SiTeAdMiNrCt
crossmenu