Research Chemicals Kopen
Menu

Betrouwbare Drugs info 2021

betrouwbare drugs info 2021
12 juni, 2021

Betrouwbare Drugs info Beste info 2021

 Welke (verboden) drugs worden het meest gebruikt?

Cafeïne is onze favoriete drug. 

Het zit in thee, koffie, veel frisdranken en cola's, sommige zoetigheden, zit in veel medicijnen en is verkrijgbaar in vrij verkrijgbare stimulerende middelen zoals energiedrankjes.

Naast drugs in het algemeen is alcohol de meest gebruikte drug, gevolgd door nicotine in tabak sigaretten en andere tabak producten.

Wat illegale en verboden drugs betreft, is cannabis, hasj en wiet veruit de meest gebruikte drug. 

Daarna volgen cocaïne en ecstasy (xtc).

De laatste gegevens van het Bureau voor Nationale Statistieken, voor maart 2020, drugs info:

"Het totale drugsgebruik bleef stabiel, met ongeveer 1 op de 11 volwassenen tussen 16 en 59 jaar die de afgelopen 12 maanden (52 weken) een drug middel hebben gebruikt.

Er waren echter verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 

Men ziet dat drugsgebruik kwam veel vaker voor bij jongere volwassenen, hoewel ook hier het percentage 16- tot 24-jarigen (jongeren) dat drugs gebruikte vergelijkbaar was met het voorgaande jaartal.

"Cannabis, hasj en wiet bleef de meest gebruikte drug, gevolgd door de harddrugs poeder cocaïne.

Het aandeel gebruikers dat meer dan een keer per maand poeder cocaïne gebruikte, daalde echter in eindigend in maart 2020." 

Betrouwbare drugs info, drugs gebruiken:

Voor de meeste afzonderlijke drugssoorten, waaronder cannabis, ecstasy, poeder cocaïne, nieuwe psychoactieve stoffen (nps of Research Chemicals) en lachgas, waren er in het afgelopen jaar geen veranderingen in het drugsgebruik. 

Er waren echter dalingen in het gebruik van twee drugs met een laag volume en het percentage frequente gebruikers van poeder cocaïne, amfetamine (speed) en heroïne.

Bel de drugs infolijn voor meer info over drugs. U kunt de drugs infolijn bereiken op werkdagen tussen de gebruikelijke kantooruren. Vragen over verschillende drugs worden beantwoord. U kunt uw drugs ook laten testen. Als u uw drugs tijdig laat testen dan kunt u deze veiliger gebruiken. Uw drugs tijdig laat testen dus!!

U kunt bijvoorbeeld uw xtc pillen laten testen, naast xtc pillen kunt u ook andere drugs laten testen. Er zijn ook nieuwe psychoactieve stoffen die designer drugs worden genoemd. Deze kunt u niet laten testen. Omdat deze nieuwe psychoactieve stoffen nog niet bekend zijn.

De actuele database van het groot landelijk systeem geeft niet alle info en statistieken over drugsgebruikers en het gebruik ervan. U kunt naar PSYQ gaan en uw drugs worden ter plekke getest op sommige dagen. Als u dit van te voren wilt weten bekijk dan de site.

Cannabis:

Cannabis blijft de meest gebruikte drug in de afgelopen 12 maanden onder volwassenen van 16 tot 59 en van 16 tot 24 jarigen, met respectievelijk 7,8% en 18,7%; dit is veel hoger dan de op een na meest gebruikte drug in de afgelopen 12 maanden, het gebruik van poeder cocaïne onder 16 tot 59-jarigen (2,6%) en het gebruik van lachgas onder 16 tot 24-jarigen (8,7%).

Speed:

Het gebruik van amfetamine (speed) in de afgelopen 12 maanden onder volwassenen van 16 tot 59 daalde met 42% ten opzichte van het voorgaande jaar (tot 109.000), waarmee de daling op lange termijn sinds het jaar eindigend in december 1995 werd voortgezet.

Betrouwbare Drugs en verslaving:

Minder jongeren zijn verslaafd aan het gebruik van harddrugs zoals xtc, speed, cocaïne en heroïne.

Betrouwbare Drugs gebruiken is nog wel populair onder jongeren. 

Maar verslaving speelt in mindere mate de rol.

Dat kan te maken hebben met hoe Corona de sociale omgeving van iederen in Nederland heeft veranderd.

Daarbij is er ook vaak meer drugs informatie beschikbaar.

Daardoor worden alle soorten risico's vermindered.

Wat is gebleken, is dat alle jongeren vaak hun informatie delen onder hun onderlinge vrienden groepen.

Wat leid tot vermindering van risico's.

Gezien het feit dat mensen, kijkend naar de geschiedenis van mensen leven, mensen altijd drugs gebruiken, en dat altijd zullen doen.

Nu komt het vanuit vanuit ons perspectief dat veiligheid belangrijk is.
Als men verslaafd, is het geadviseerd om aan de bel te trekken en een chat met je dokter hebben.

Verslaving is ontzettend lastig.

En gaat meestal gepaard men eenzaamheid.

Het laatste wat men wil, is dat iemand daardoor het leven laat en niet ziet hoe je verder zou moeten gaan. 

Maar weet dat er altijd iemand is of kan zijn die om je geeft.

In de tussentijd, leer van jezelf te houden.

In een nuchter lichaam en heldere geest.

Het korte termijn genot, bij verslaving, gaat ten kost van je lang termijn geluk.

Het gebruik van anabole steroïden onder 16- tot 59-jarigen daalde ook ten opzichte van het voorgaande jaar, van ongeveer 62.000 tot 31.000, na een periode in het afgelopen decennium waarin het gerapporteerde gebruik betrekkelijk stabiel was.

Veilig en snel kunt u uw Research chemicals kopen bij ons !

Verandering in gebruik:

Hoewel er geen verandering was in het gebruik van poeder cocaïne, amfetamine (speed) en heroïne onder volwassenen van 16 tot 59 jaar in het afgelopen jaar in vergelijking met het jaar eindigend in maart 2019, daalde het aandeel frequente gebruikers van 14,4% in het jaar eindigend in maart 2019 tot 8,7% in het jaar eindigend in maart 2020.

Xtc

Nederlandse productie van ecstasy (XTC pil of MDMA), amfetamine en GHB is een van de grootste ter wereld.

Ondanks de campagnes tegen illegale drugs in Nederland is het land een van 's werelds grootste producenten van ecstasy en amfetaminen. 

De regering heeft beloofd meer te doen om dit te stoppen.

In Nederland is vorig jaar voor miljarden euro's aan synthetische drugs (GHB, MDMA en XTC pillen) geproduceerd, zo blijkt uit een recent gepubliceerd politierapport.

Productie:

In 2017 werden in ons land synthetische verschillende drugs (GHB, MDMA en XTC pillen) met een straatwaarde van 18,9 miljard euro (22 miljard dollar) geproduceerd, zo blijkt uit het rapport van de Politieacademie in Nederland.

Dat geeft nog steeds veel vragen, want in het rapport wordt benadrukt dat het slechts om schattingen gaat en dat de werkelijke productie aantallen (GHB, MDMA en de XTC pil) waarschijnlijk veel hoger zullen liggen.

Betrouwbare Drugs info, producenten:

Volgens de politie is Nederland een van 's werelds grootste producenten van ecstasy en amfetaminen, een soort stimulerende drug die ook wel bekend staat als speed of uppers.

Ondanks Corona is de productie onverminderd doorgegaan.

Soms lijkt het bijna ofdat zelfs de gezondheid van een producent het risico er niet toe doet, als er maar winst te behalen is.

Drugs moet worden verkocht. 

Hier valt nog veel over te leren en weten.

Informatie is zeldzaam door de ondoorzichtigheid van productie.

Men krijgt hierdoor de illegaliteit nooit in handen.

Ment komt bijna bij het idee om verboden middelen te legaliseren.

Sommige ''weten'' dat zulk risico de volksgezondheid daar geen baat bij heeft.

Maar op basering van kennis, velen onderzoek vragen komt er toch iets anders uit de stelling: ''moeten drugs legaler zijn?''.

Gelukkig doet Nederland niet aan vervolging van de gebruiker.

Betrouwbare Drugs info: Tolerante aanpak en lage straffen

Onderzoekers en schrijven de toppositie van Nederland als drugsproducent toe aan een combinatie van factoren, waaronder de tolerante houding van Nederland ten opzichte van drugsgebruik en de relatief lage straffen voor degenen die worden betrapt op het maken van drugs.

Als u uw drugs tijdig laat testen dan kunt u voordat u gaat gebruiken weten of het betrouwbaar is of niet. Tegenwoordig als u van te voren wilt weten kunt u naar een locatie zoals PSYQ gaan uw uw drugs ter plekke laten testen.

Stoppen gaat het niet.

Ook de goede infrastructuur en de ligging in Europa maken Nederland tot een knooppunt voor de productie en het vervoer van illegale middelen.

In het politierapport wordt ook kritiek geuit op de reactie van de regering op de strijd tegen illegale drugs, en wordt gesteld dat de beschikbare informatie over synthetische drugs "ernstig tekortschiet".

Dit leverde veel vragen op. 

Want wat vaak is aangetoond.

En men nu ook zeker weet, helemaal onder alle vooruitstaande gedragswetenschappers.

Is dat drugs vaak niet de boosdoener is, maar juist de levensomgeving van een persoon en vaak een tekort aan drugs info.

De effecten op het lichaam meestal voelen goed.

Vaak word daarom het gebruik voortgezet.

En in het uur van de waarheid word drugs gebruikt of misbruikt.

Die nuance ziet de niet-expert niet.

Koop nu uw Research chemicals veilig bij ons !

Betrouwbare Drugs info, Hasj en Wiet, gedoog beleid:

In Nederland is de verkoop van wiet en hasj illegaal maar niet strafbaar, zodat de wet niet wordt gehandhaafd in inrichtingen die zich aan de volgende nationale voorschriften houden, lees:

Betrouwbare Drugs info, Koffieshopwet:

Geen reclame
Geen verkoop van hard drugs op het terrein
Geen verkoop aan personen onder de 18
Geen verkoop van hoeveelheden van meer dan vijf gram
Geen verstoring van de openbare orde

Coffeeshops mogen geen alcohol meer verkopen, alleen wiet, hasj, drankjes en eten. 

Adverteren is ook niet toegestaan.

Door Corona en nieuwe beleid mag wiet of hasj ook niet meer in de koffieshop zelf worden gebruikt.

In een gebaar van discretie dat technisch nog steeds vereist is, houden veel coffeeshops het cannabis menu onder de toonbank, zelfs als de cannabis zelf min of meer in het zicht ligt.

De meeste koffieshop sluiten om 22:00 uur. 

Daarna mag het niet worden verkocht.

Als u uw drugs tijdig laat testen dan kunt u voordat u gaat gebruiken weten of het betrouwbaar is of niet. Tegenwoordig als u van te voren wilt weten kunt u naar een locatie zoals PSYQ gaan uw uw drugs ter plekke laten testen.

Cookies en Privacy

RCT webshop gebruiken cookies om marketing doeleinden te behalen.

Wij gebruiken cookies zo min mogelijk, we zullen nooit gebruik maken van uw privégegevens!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Zie de FAQ hier.

Infos fiables sur les médicaments Meilleures infos 2021

Quelles drogues (interdites) sont les plus couramment utilisées ?

La caféine est notre drogue de prédilection.

Il se trouve dans le thé, le café, de nombreuses boissons gazeuses et colas, certaines sucreries, dans de nombreux médicaments et est disponible dans des stimulants en vente libre tels que les boissons énergisantes.

Outre les drogues en général, l'alcool est la drogue la plus couramment consommée, suivie de la nicotine contenue dans les cigarettes et autres produits du tabac.

En termes de drogues illégales et interdites, le cannabis, le haschich et la marijuana sont de loin les drogues les plus consommées.

Viennent ensuite la cocaïne et l'ecstasy (ecstasy).

Les dernières données du Bureau of National Statistics, pour mars 2020, info drogue :

La consommation globale de drogues est demeurée stable, environ 1 adulte sur 11 âgé de 16 à 59 ans ayant consommé une drogue au cours des 12 derniers mois (52 semaines).

Cependant, il y avait des différences entre les groupes d'âge.

On peut voir que la consommation de drogues était beaucoup plus courante chez les jeunes adultes, même si, encore une fois, le pourcentage de 16 à 24 ans (jeunes) consommant de la drogue était semblable à celui de l'année précédente.

« Le cannabis, le haschich et l'herbe sont restés les drogues les plus couramment consommées, suivis de la cocaïne en poudre dure.

Cependant, la proportion d'usagers consommant de la cocaïne en poudre plus d'une fois par mois a diminué fin mars 2020. »

Informations fiables sur les médicaments, consommation de drogues :

Pour la plupart des types de drogues, y compris le cannabis, l'ecstasy, la cocaïne en poudre, les nouvelles substances psychoactives (NPS ou Research Chemicals) et le protoxyde d'azote, il n'y a eu aucun changement dans la consommation de drogues au cours de l'année écoulée.

Cependant, il y a eu une diminution de la consommation de deux drogues à faible volume et du pourcentage de consommateurs fréquents de cocaïne en poudre, d'amphétamines (speed) et d'héroïne.

Appelez la ligne d'information sur les médicaments pour plus d'informations sur les médicaments. Vous pouvez joindre la ligne d'information sur les médicaments les jours ouvrables entre les heures normales de bureau. Les questions sur les différents médicaments sont répondues. Vous pouvez également faire tester vos médicaments. Si vos médicaments sont testés à temps, vous pouvez les utiliser de manière plus sûre. Alors faites tester vos médicaments à temps !!

Par exemple, vous pouvez faire tester vos pilules d'ecstasy, en plus des pilules d'ecstasy, vous pouvez également faire tester d'autres drogues. Il existe également de nouvelles substances psychoactives appelées drogues de synthèse. Vous ne pouvez pas faire tester cela. Car ces nouvelles substances psychoactives ne sont pas encore connues.

La base de données actuelle du grand système national ne fournit pas toutes les informations et statistiques sur les usagers de drogues et leur consommation. Vous pouvez vous rendre au PSYQ et faire tester vos médicaments sur place certains jours. Si vous voulez le savoir à l'avance, consultez le site.

Cannabis:

Le cannabis demeure la drogue la plus consommée au cours des 12 derniers mois chez les adultes de 16 à 59 ans et de 16 à 24 ans, à 7,8 % et 18,7 % respectivement ; c'est beaucoup plus que la deuxième drogue la plus consommée au cours des 12 derniers mois, la consommation de cocaïne en poudre chez les 16 à 59 ans (2,6 %) et la consommation de protoxyde d'azote chez les 16 à 24 ans (8,7 %).

Speed:

La consommation d'amphétamines (speed) au cours des 12 derniers mois chez les adultes âgés de 16 à 59 ans a chuté de 42 % par rapport à l'année précédente (à 109 000), poursuivant la baisse à long terme depuis l'année terminée en décembre 1995.

Drogues fiables et toxicomanie :

Moins de jeunes sont dépendants de l'usage de drogues dures telles que l'ecstasy, le speed, la cocaïne et l'héroïne.

L'utilisation de médicaments fiables est toujours populaire chez les jeunes.

Mais la dépendance joue le rôle dans une moindre mesure.

Cela peut être lié à la façon dont Corona a changé l'environnement social de chacun aux Pays-Bas.

De plus, il y a souvent plus d'informations disponibles sur les médicaments.

Cela réduit toutes sortes de risques.

Ce qui a été constaté, c'est que tous les jeunes partagent souvent leurs informations entre leurs groupes d'amis communs.

Ce qui conduit à une réduction des risques.

Considérant que, en regardant l'histoire de la vie des gens, les gens consomment toujours des drogues et le feront toujours.

Maintenant, il vient de notre point de vue que la sécurité est importante.
Si l'on est accro, il est conseillé de sonner la cloche et d'avoir une conversation avec votre médecin.

La dépendance est très difficile.

Et s'accompagne généralement de solitude.

La dernière chose que vous voulez, c'est que quelqu'un meure à cause de cela et ne voit pas comment vous devriez continuer.

Mais sachez qu'il y a toujours ou peut y avoir quelqu'un qui se soucie de vous.

En attendant, apprenez à vous aimer.

Dans un corps sobre et un esprit clair.

Le plaisir à court terme, avec la dépendance, se fait au détriment de votre bonheur à long terme.

L'utilisation de stéroïdes anabolisants chez les 16 à 59 ans a également diminué d'une année sur l'autre, passant d'environ 62 000 à 31 000, après une période au cours de la dernière décennie où l'utilisation déclarée était relativement stable.

Vous pouvez acheter vos produits chimiques de recherche en toute sécurité et rapidement chez nous !

Changement d'utilisation :

Bien qu'il n'y ait eu aucun changement dans la consommation de cocaïne en poudre, d'amphétamines (speed) et d'héroïne chez les adultes âgés de 16 à 59 ans au cours de l'année écoulée par rapport à l'année se terminant en mars 2019, la proportion de consommateurs fréquents est passée de 14,4 % au cours de l'année se terminant en mars 2019 à 8,7 % au cours de l'année se terminant en mars 2020.

Xtc

La production néerlandaise d'ecstasy (pilule XTC ou MDMA), d'amphétamine et de GHB est l'une des plus importantes au monde.

Malgré les campagnes contre les drogues illégales aux Pays-Bas, le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'ecstasy et d'amphétamines.

Le gouvernement a promis de faire plus pour arrêter cela.

Des milliards d'euros de drogues synthétiques (comprimés de GHB, MDMA et XTC) ont été produites aux Pays-Bas l'année dernière, selon un rapport de police récemment publié.

production:

En 2017, diverses drogues synthétiques (pilules de GHB, MDMA et XTC) d'une valeur marchande de 18,9 milliards d'euros (22 milliards de dollars) ont été produites dans notre pays, selon le rapport de l'Académie de police des Pays-Bas.

Cela soulève encore de nombreuses questions, car le rapport souligne qu'il ne s'agit que d'estimations et que les chiffres de production réels (GHB, MDMA et la pilule XTC) seront probablement beaucoup plus élevés.

Informations sur les médicaments fiables, fabricants :

Selon la police, les Pays-Bas sont l'un des plus grands producteurs mondiaux d'ecstasy et d'amphétamines, un type de drogue stimulant également connu sous le nom de speed ou uppers.

Malgré Corona, la production s'est poursuivie sans relâche.

Parfois, il semble presque que même la santé d'un producteur n'a pas d'importance, tant qu'il y a un profit à faire.

Les médicaments doivent être vendus.

Il reste encore beaucoup à apprendre et à savoir à ce sujet.

L'information est rare en raison de l'opacité de la production.

Cela signifie que l'illégalité n'est jamais entre vos mains.

Ment vient presque avec l'idée de légaliser les substances interdites.

Certains ''savent'' qu'un tel risque ne profite pas à la santé publique.

Mais sur la base des connaissances, de nombreuses questions de recherche, quelque chose d'autre ressort de l'énoncé : ''les drogues devraient-elles être plus légales ?''.

Heureusement, les Pays-Bas ne poursuivent pas l'utilisateur.

Infos fiables sur les drogues : Approche tolérante et peines faibles

Les chercheurs et les chercheurs attribuent la position de tête des Pays-Bas en tant que producteur de drogue à une combinaison de facteurs, y compris l'attitude permissive des Pays-Bas à l'égard de la consommation de drogue et des sanctions relativement faibles pour ceux qui sont surpris en train de fabriquer de la drogue.

Si vous faites tester vos médicaments à temps, vous pouvez savoir s'ils sont fiables ou non avant de commencer à les utiliser. De nos jours, si vous voulez savoir à l'avance, vous pouvez vous rendre dans un endroit comme PSYQ et faire tester vos médicaments sur place.

Ça ne s'arrêtera pas.

La bonne infrastructure et l'emplacement en Europe font également des Pays-Bas une plaque tournante pour la production et le transport de substances illégales.

Le rapport de police critique également la réponse du gouvernement à la lutte contre les drogues illicites, affirmant que les informations disponibles sur les drogues de synthèse sont "sérieusement insuffisantes".

Cela a soulevé de nombreuses questions.

Car ce qui a souvent été démontré.

Et on le sait maintenant avec certitude, en particulier parmi tous les principaux scientifiques du comportement.

C'est que la drogue n'est souvent pas en cause, mais plutôt le cadre de vie d'une personne et souvent une pénurie d'infos sur la drogue.

Les effets sur le corps se sentent généralement bien.

C'est pourquoi l'utilisation est souvent poursuivie.

Et à l'heure de vérité, les drogues sont consommées ou abusées.

Le non-expert ne voit pas cette nuance.

Achetez vos produits chimiques de recherche en toute sécurité chez nous dès maintenant !

Info drogues fiables, haschisch et herbe, politique de tolérance :

Aux Pays-Bas, la vente de cannabis et de haschisch est illégale mais non punissable, de sorte que la loi n'est pas appliquée dans les établissements qui adhèrent aux réglementations nationales suivantes, lisez :

Informations fiables sur les drogues, loi sur les cafés:

Pas de publicités
Pas de vente de drogues dures sur place
Pas de vente aux moins de 18 ans
Pas de vente de quantités supérieures à cinq grammes
Pas de trouble à l'ordre public

Les cafés ne sont plus autorisés à vendre de l'alcool, seulement de l'herbe, du hasch, des boissons et de la nourriture.

La publicité est également interdite.

En raison de Corona et de la nouvelle politique, l'herbe ou le hasch ne peuvent plus être utilisés dans le café lui-même.

Dans un geste de discrétion encore techniquement requis, de nombreux coffee shops gardent la carte du cannabis sous le comptoir, même si le cannabis lui-même est plus ou moins bien en vue.

La plupart des cafés ferment à 22h.

Après cela, il ne peut pas être vendu.

Si vous faites tester vos médicaments à temps, vous pouvez savoir s'ils sont fiables ou non avant de commencer à les utiliser. De nos jours, si vous voulez savoir à l'avance, vous pouvez vous rendre dans un endroit comme PSYQ et faire tester vos médicaments sur place.

Cookies et confidentialité

La boutique en ligne RCT utilise des cookies à des fins de marketing.

Nous utilisons le moins possible de cookies, nous n'utiliserons jamais vos données privées !

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Voir la FAQ ici.

Reliable Drugs info Best info 2021

Which (prohibited) drugs are most commonly used?

Caffeine is our drug of choice.

It is in tea, coffee, many soft drinks and colas, some sweets, is in many medicines and is available in over-the-counter stimulants such as energy drinks.

In addition to drugs in general, alcohol is the most commonly used drug, followed by nicotine in tobacco cigarettes and other tobacco products.

In terms of illegal and prohibited drugs, cannabis, hashish and marijuana are by far the most commonly used drug.

This is followed by cocaine and ecstasy (ecstasy).

The latest data from the Bureau of National Statistics, for March 2020, drug info:

Overall drug use remained stable, with approximately 1 in 11 adults aged 16 to 59 having used a drug in the past 12 months (52 weeks).

However, there were differences between the age groups.

It can be seen that drug use was much more common in younger adults, although again the percentage of 16- to 24-year-olds (youngsters) using drugs was similar to the previous year.

“Cannabis, hashish and weed remained the most commonly used drugs, followed by the hard drug powder cocaine.

However, the proportion of users who used powder cocaine more than once a month decreased in the end of March 2020."

Reliable drug info, drugs usage:

For most individual drug types, including cannabis, ecstasy, powder cocaine, new psychoactive substances (NPS or Research Chemicals) and nitrous oxide, there were no changes in drug use over the past year.

However, there were decreases in the use of two low-volume drugs and the percentage of frequent users of powder cocaine, amphetamine (speed), and heroin.

Call the drug information line for more information about drugs. You can reach the drug information line on working days between normal office hours. Questions about different drugs are answered. You can also have your drugs tested. If you have your drugs tested in time, you can use them more safely. So get your drugs tested in time!!

For example, you can have your ecstasy pills tested, in addition to ecstasy pills, you can also have other drugs tested. There are also new psychoactive substances called designer drugs. You cannot have this tested. Because these new psychoactive substances are not yet known.

The current database of the large national system does not provide all information and statistics about drug users and their use. You can go to PSYQ and have your drugs tested on the spot some days. If you want to know this in advance, check out the site.

Cannabis:

Cannabis remains the most commonly used drug in the past 12 months among adults aged 16 to 59 and 16 to 24 year olds, at 7.8% and 18.7% respectively; this is much higher than the second most used drug in the past 12 months, powder cocaine use among 16 to 59 year olds (2.6%) and nitrous oxide use among 16 to 24 year olds (8.7 %).

Speed:

Last 12 month amphetamine (speed) use among adults aged 16 to 59 fell 42% from the previous year (to 109,000), continuing the long-term decline since the year ended December 1995.

Reliable Drugs and Addiction:

Fewer young people are addicted to the use of hard drugs such as ecstasy, speed, cocaine and heroin.

Using reliable drugs is still popular among young people.

But addiction plays the role to a lesser extent.

This may have to do with how Corona has changed the social environment of everyone in the Netherlands.

In addition, there is often more drug information available.

This reduces all kinds of risks.

What has been found is that all young people often share their information among their mutual friends groups.

Which leads to risk reduction.

Considering that, looking at the history of people's lives, people always use drugs, and always will.

Now it comes from our perspective that safety is important.
If one is addicted, it is advised to ring the bell and have a chat with your doctor.

Addiction is very difficult.

And is usually accompanied by loneliness.

The last thing you want is for someone to die because of it and not see how you should go on.

But know that there is always or can be someone who cares about you.

In the meantime, learn to love yourself.

In a sober body and clear mind.

The short-term pleasure, with addiction, comes at the expense of your long-term happiness.

Anabolic steroid use among 16- to 59-year-olds also decreased year-on-year, from about 62,000 to 31,000, after a period in the past decade when reported use was relatively stable.

You can buy your Research chemicals safely and quickly from us!

Change in use:

Although there was no change in powder cocaine, amphetamine (speed) and heroin use among adults aged 16 to 59 in the past year compared to the year ending March 2019, the proportion of frequent users decreased from 14.4% in the year ending March 2019 to 8.7% in the year ending March 2020.

Xtc

Dutch production of ecstasy (XTC pill or MDMA), amphetamine and GHB is one of the largest in the world.

Despite the campaigns against illegal drugs in the Netherlands, the country is one of the world's largest producers of ecstasy and amphetamines.

The government has promised to do more to stop this.

Billions of euros worth of synthetic drugs (GHB, MDMA and XTC pills) were produced in the Netherlands last year, according to a recently published police report.

Production:

In 2017, various synthetic drugs (GHB, MDMA and XTC pills) with a street value of 18.9 billion euros (22 billion dollars) were produced in our country, according to the report of the Police Academy in the Netherlands.

That still raises many questions, because the report emphasizes that these are only estimates and that the actual production numbers (GHB, MDMA and the XTC pill) will probably be much higher.

Reliable Drugs info, manufacturers:

According to the police, the Netherlands is one of the world's largest producers of ecstasy and amphetamines, a type of stimulant drug also known as speed or uppers.

Despite Corona, production continued unabated.

Sometimes it almost seems that even the health of a producer doesn't matter, as long as there is profit to be made.

Drugs must be sold.

There is still much to learn and know about this.

Information is rare due to the opacity of production.

This means that illegality is never in your hands.

Ment almost comes up with the idea of ​​legalizing banned substances.

Some ''know'' that such a risk does not benefit public health.

But based on knowledge, many research questions, something else comes out of the statement: ''should drugs be more legal?''.

Fortunately, the Netherlands does not prosecute the user.

Reliable Drugs info: Tolerant approach and low penalties

Researchers and researchers attribute the Netherlands' top position as a drug producer to a combination of factors, including the Netherlands' permissive attitude toward drug use and relatively low penalties for those caught making drugs.

If you have your drugs tested in time, you can know before you start using them whether they are reliable or not. Nowadays if you want to know in advance you can go to a location like PSYQ and have your drugs tested on the spot.

It won't stop.

The good infrastructure and location in Europe also make the Netherlands a hub for the production and transport of illegal substances.

The police report also criticizes the government's response to the fight against illicit drugs, saying that available information on synthetic drugs is "seriously deficient".

This raised many questions.

Because what has often been demonstrated.

And one now knows for sure, especially among all leading behavioral scientists.

Is that drugs are often not the culprit, but rather the living environment of a person and often a shortage of drug info.

The effects on the body usually feel good.

That is why the use is often continued.

And in the hour of truth, drugs are used or abused.

The non-expert does not see that nuance.

Buy your Research chemicals safely from us now!

Reliable Drugs info, Hash and Weed, tolerance policy:

In the Netherlands, the sale of cannabis and hashish is illegal but not punishable, so the law is not enforced in establishments that adhere to the following national regulations, read:

Reliable Drugs info, Coffee Shop Act:

No commercials
No sale of hard drugs on site
No sale to persons under 18
No sale of quantities over five grams
No disturbance of public order

Coffee shops are no longer allowed to sell alcohol, only weed, hash, drinks and food.

Advertising is also not allowed.

Due to Corona and new policy, weed or hash can no longer be used in the coffee shop itself.

In a gesture of discretion that is still technically required, many coffee shops keep the cannabis menu under the counter, even if the cannabis itself is more or less in plain sight.

Most coffee shops close at 10pm.

After that, it may not be sold.

If you have your drugs tested in time, you can know before you start using them whether they are reliable or not. Nowadays if you want to know in advance you can go to a location like PSYQ and have your drugs tested on the spot.

Cookies and Privacy

RCT webshop uses cookies to achieve marketing purposes.

We use cookies as little as possible, we will never use your private data!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

See the FAQ here.

Informationen zu zuverlässigen Drogen Beste Informationen 2021

Welche (verbotenen) Drogen werden am häufigsten konsumiert?

Koffein ist unsere Droge der Wahl.

Es ist in Tee, Kaffee, vielen Erfrischungsgetränken und Colas, einigen Süßigkeiten, vielen Medikamenten und in rezeptfreien Stimulanzien wie Energy-Drinks enthalten.

Neben Drogen im Allgemeinen ist Alkohol die am häufigsten konsumierte Droge, gefolgt von Nikotin in Tabakzigaretten und anderen Tabakprodukten.

In Bezug auf illegale und verbotene Drogen sind Cannabis, Haschisch und Marihuana die mit Abstand am häufigsten konsumierten Drogen.

Es folgen Kokain und Ecstasy (Ecstasy).

Die neuesten Daten des Bureau of National Statistics für März 2020, Arzneimittelinformationen:

Der Drogenkonsum blieb insgesamt stabil, wobei etwa 1 von 11 Erwachsenen im Alter von 16 bis 59 Jahren in den letzten 12 Monaten (52 Wochen) eine Droge konsumiert hat.

Allerdings gab es Unterschiede zwischen den Altersgruppen.

Es zeigt sich, dass der Drogenkonsum bei jüngeren Erwachsenen deutlich häufiger vorkommt, wobei der Anteil der 16- bis 24-Jährigen (Jugendliche) an Drogenkonsum wiederum ähnlich hoch war wie im Vorjahr.

„Cannabis, Haschisch und Gras blieben die am häufigsten konsumierten Drogen, gefolgt von der harten Droge Kokain in Pulverform.

Der Anteil der Konsumenten, die Kokainpulver mehr als einmal im Monat konsumieren, ist jedoch Ende März 2020 zurückgegangen."

Zuverlässige Drogeninfos, Drogen konsumieren:

Bei den meisten einzelnen Drogenarten, darunter Cannabis, Ecstasy, Kokainpulver, neue psychoaktive Substanzen (NPS oder Forschungschemikalien) und Lachgas, gab es im vergangenen Jahr keine Veränderungen beim Drogenkonsum.

Rückgänge gab es hingegen beim Konsum von zwei Low-Volume-Drogen und beim Anteil häufiger Konsumenten von Kokainpulver, Amphetamin (Speed) und Heroin.

Rufen Sie die Hotline für Arzneimittelinformationen an, um weitere Informationen zu Arzneimitteln zu erhalten. Sie erreichen das Arzneimitteltelefon werktags zwischen den üblichen Sprechzeiten. Fragen zu verschiedenen Medikamenten werden beantwortet. Sie können auch Ihre Medikamente testen lassen. Wenn Sie Ihre Medikamente rechtzeitig testen lassen, können Sie sie sicherer verwenden. Also lasst eure Medikamente rechtzeitig testen!!

So können Sie beispielsweise Ihre Ecstasy-Pillen testen lassen, neben Ecstasy-Pillen können Sie auch andere Drogen testen lassen. Es gibt auch neue psychoaktive Substanzen, sogenannte Designerdrogen. Das kannst du nicht testen lassen. Denn diese neuen psychoaktiven Substanzen sind noch nicht bekannt.

Die derzeitige Datenbank des großen nationalen Systems enthält nicht alle Informationen und Statistiken über Drogenkonsumenten und deren Konsum. Sie können zu PSYQ gehen und Ihre Medikamente an manchen Tagen vor Ort testen lassen. Wenn Sie dies im Voraus wissen möchten, besuchen Sie die Website.

Cannabis:

Cannabis ist mit 7,8 % bzw. 18,7 % nach wie vor die am häufigsten konsumierte Droge in den letzten 12 Monaten bei Erwachsenen im Alter von 16 bis 59 und 16 bis 24 Jahren; Dies ist viel höher als die am zweithäufigsten konsumierte Droge in den letzten 12 Monaten, der Konsum von Kokainpulver bei den 16- bis 59-Jährigen (2,6 %) und der Konsum von Lachgas bei den 16- bis 24-Jährigen (8,7 %).

Speed:

Der Konsum von Amphetamin (Speed) in den letzten 12 Monaten bei Erwachsenen im Alter von 16 bis 59 Jahren ging gegenüber dem Vorjahr um 42 % zurück (auf 109.000), womit sich der langfristige Rückgang seit Ende Dezember 1995 fortsetzt.

Zuverlässige Drogen und Sucht:

Weniger junge Menschen sind abhängig vom Konsum harter Drogen wie Ecstasy, Speed, Kokain und Heroin.

Der Konsum zuverlässiger Medikamente ist bei jungen Menschen nach wie vor beliebt.

Aber Sucht spielt die Rolle in geringerem Maße.

Dies hat möglicherweise damit zu tun, wie Corona das soziale Umfeld aller Menschen in den Niederlanden verändert hat.

Darüber hinaus sind häufig weitere Arzneimittelinformationen verfügbar.

Dadurch werden alle Arten von Risiken reduziert.

Es hat sich herausgestellt, dass alle jungen Menschen ihre Informationen oft mit ihren gemeinsamen Freundesgruppen teilen.

Was zu einer Risikominderung führt.

In Anbetracht dessen, wenn man sich die Lebensgeschichte der Menschen ansieht, nehmen Menschen immer Drogen und werden es immer tun.

Nun kommt aus unserer Sicht, dass Sicherheit wichtig ist.
Wenn man süchtig ist, ist es ratsam, die Glocke zu läuten und mit Ihrem Arzt zu sprechen.

Sucht ist sehr schwierig.

Und wird meist von Einsamkeit begleitet.

Das Letzte, was du willst, ist, dass jemand daran stirbt und nicht sieht, wie du weitermachen sollst.

Aber wisse, dass es immer jemanden gibt oder geben kann, der sich um dich kümmert.

Lerne in der Zwischenzeit, dich selbst zu lieben.

In einem nüchternen Körper und einem klaren Geist.

Das kurzfristige Vergnügen mit Sucht geht zu Lasten Ihres langfristigen Glücks.

Der Konsum anaboler Steroide bei den 16- bis 59-Jährigen ging im Jahresvergleich ebenfalls zurück, von etwa 62.000 auf 31.000, nachdem im letzten Jahrzehnt der gemeldete Konsum relativ stabil war.

Kaufen Sie Ihre Research-Chemikalien sicher und schnell bei uns!

Nutzungsänderung:

Während sich der Konsum von Kokainpulver, Amphetamin (Speed) und Heroin bei Erwachsenen im Alter von 16 bis 59 Jahren im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr bis März 2019 nicht verändert hat, ging der Anteil der Vielkonsumenten von 14,4 % im Jahr bis März 2019 auf zurück 8,7 % im Jahr bis März 2020.

Xtc

Die niederländische Produktion von Ecstasy (XTC-Pille oder MDMA), Amphetamin und GHB ist eine der größten der Welt.

Trotz der Kampagnen gegen illegale Drogen in den Niederlanden ist das Land einer der weltweit größten Produzenten von Ecstasy und Amphetaminen.

Die Regierung hat versprochen, mehr zu tun, um dies zu stoppen.

Laut einem kürzlich veröffentlichten Polizeibericht wurden in den Niederlanden im vergangenen Jahr synthetische Drogen (GHB-, MDMA- und XTC-Pillen) im Wert von Milliarden Euro hergestellt.

Produktion:

Laut dem Bericht der Polizeiakademie in den Niederlanden wurden 2017 in unserem Land verschiedene synthetische Drogen (GHB-, MDMA- und XTC-Pillen) mit einem Straßenwert von 18,9 Milliarden Euro (22 Milliarden Dollar) hergestellt.

Das wirft noch viele Fragen auf, denn der Bericht betont, dass es sich nur um Schätzungen handelt und die tatsächlichen Produktionszahlen (GHB, MDMA und die XTC-Pille) wahrscheinlich viel höher liegen werden.

Zuverlässige Drogen-informationen, Hersteller:

Nach Angaben der Polizei sind die Niederlande einer der weltweit größten Produzenten von Ecstasy und Amphetaminen, einer Art von Stimulanzien, die auch als Speed ​​oder Uppers bekannt sind.

Trotz Corona lief die Produktion unvermindert weiter.

Manchmal scheint es fast so, als ob sogar die Gesundheit eines Produzenten keine Rolle spielt, solange es Gewinn zu machen gibt.

Drogen müssen verkauft werden.

Darüber gibt es noch viel zu lernen und zu wissen.

Informationen sind aufgrund der Undurchsichtigkeit der Produktion rar.

Dies bedeutet, dass die Illegalität niemals in Ihren Händen liegt.

Fast kommt Ment auf die Idee, verbotene Substanzen zu legalisieren.

Einige „wissen“, dass ein solches Risiko der öffentlichen Gesundheit nicht zugute kommt.

Aber basierend auf dem Wissen, vielen Forschungsfragen, ergibt sich etwas anderes aus der Aussage: „Sollten Drogen legaler sein?“.

Glücklicherweise verfolgen die Niederlande den Benutzer nicht strafrechtlich.

Informationen zu zuverlässigen Drogen: Toleranter Ansatz und niedrige Strafen

Forscher und Forscher führen die Spitzenposition der Niederlande als Drogenproduzent auf eine Kombination von Faktoren zurück, darunter die freizügige Haltung der Niederlande gegenüber Drogenkonsum und relativ niedrige Strafen für diejenigen, die bei der Herstellung von Drogen erwischt werden.

Wenn Sie Ihre Medikamente rechtzeitig testen lassen, können Sie wissen, ob sie zuverlässig sind oder nicht, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Wenn Sie es im Voraus wissen möchten, können Sie heutzutage zu einem Ort wie PSYQ gehen und Ihre Medikamente vor Ort testen lassen.

Es wird nicht aufhören.

Die gute Infrastruktur und Lage in Europa machen die Niederlande auch zu einem Knotenpunkt für die Produktion und den Transport illegaler Substanzen.

Der Polizeibericht kritisiert auch die Reaktion der Regierung auf den Kampf gegen illegale Drogen und sagt, dass die verfügbaren Informationen über synthetische Drogen „ernsthaft mangelhaft“ seien.

Dies warf viele Fragen auf.

Denn was wurde schon oft demonstriert.

Und das weiß man jetzt sicher, vor allem unter allen führenden Verhaltensforschern.

Ist, dass Drogen oft nicht die Schuldigen sind, sondern das Lebensumfeld einer Person und oft ein Mangel an Drogeninformationen.

Die Auswirkungen auf den Körper fühlen sich normalerweise gut an.

Deshalb wird die Verwendung oft fortgesetzt.

Und in der Stunde der Wahrheit werden Drogen konsumiert oder missbraucht.

Der Laie sieht diese Nuance nicht.

Kaufen Sie Ihre Forschungschemikalien jetzt sicher bei uns!

Zuverlässige Informationen zu Drogen, Haschisch und Weed, Toleranzrichtlinie:

In den Niederlanden ist der Verkauf von Cannabis und Haschisch illegal, aber nicht strafbar, daher wird das Gesetz in Einrichtungen, die die folgenden nationalen Vorschriften einhalten, nicht durchgesetzt:

Zuverlässige Informationen zu Drogen, Coffee Shop Gesetz:

Keine Werbung
Kein Verkauf von harten Drogen vor Ort
Kein Verkauf an Personen unter 18 Jahren
Kein Verkauf von Mengen über fünf Gramm
Keine Störung der öffentlichen Ordnung

Coffeeshops dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen, nur noch Gras, Haschisch, Getränke und Essen.

Auch Werbung ist nicht erlaubt.

Aufgrund von Corona und neuen Richtlinien kann im Café selbst kein Weed oder Haschisch mehr verwendet werden.

In einer technisch immer noch gebotenen Geste der Diskretion halten viele Coffeeshops die Cannabiskarte unter der Theke, auch wenn das Cannabis selbst mehr oder weniger sichtbar ist.

Die meisten Cafés schließen um 22 Uhr.

Danach darf es nicht verkauft werden.

Wenn Sie Ihre Medikamente rechtzeitig testen lassen, können Sie wissen, ob sie zuverlässig sind oder nicht, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Wenn Sie es im Voraus wissen möchten, können Sie heutzutage zu einem Ort wie PSYQ gehen und Ihre Medikamente vor Ort testen lassen.

Cookies und Datenschutz

Der RCT-Webshop verwendet Cookies, um Marketingzwecke zu erreichen.

Wir verwenden Cookies so wenig wie möglich, wir werden niemals Ihre privaten Daten verwenden!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Siehe FAQ hier.

Información de medicamentos confiables Mejor información 2021

¿Qué drogas (prohibidas) se usan con mayor frecuencia?

La cafeína es nuestra droga preferida.

Se encuentra en el té, el café, muchos refrescos y refrescos de cola, algunos dulces, se encuentra en muchos medicamentos y está disponible en estimulantes de venta libre, como las bebidas energéticas.

Además de las drogas en general, el alcohol es la droga más consumida, seguida de la nicotina en los cigarrillos de tabaco y otros productos del tabaco.

En cuanto a las drogas ilegales y prohibidas, el cannabis, el hachís y la marihuana son, con diferencia, las drogas más consumidas.

A esto le sigue la cocaína y el éxtasis (éxtasis).

Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, de marzo de 2020, información sobre medicamentos:

En general, el consumo de drogas se mantuvo estable, con aproximadamente 1 de cada 11 adultos de 16 a 59 años que consumieron una droga en los últimos 12 meses (52 semanas).

Sin embargo, hubo diferencias entre los grupos de edad.

Se puede observar que el consumo de drogas fue mucho más frecuente en los adultos más jóvenes, aunque nuevamente el porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años (jóvenes) que consumen drogas fue similar al del año anterior.

“El cannabis, el hachís y la hierba siguieron siendo las drogas más consumidas, seguidas por la cocaína en polvo, una droga dura.

Sin embargo, la proporción de consumidores que consumen cocaína en polvo más de una vez al mes disminuyó a finales de marzo de 2020".

Información confiable sobre medicamentos, uso de medicamentos:

Para la mayoría de los tipos de drogas individuales, incluido el cannabis, el éxtasis, la cocaína en polvo, las nuevas sustancias psicoactivas (NPS o Research Chemicals) y el óxido nitroso, no hubo cambios en el consumo de drogas durante el último año.

Sin embargo, hubo disminuciones en el uso de dos drogas de bajo volumen y el porcentaje de consumidores frecuentes de cocaína en polvo, anfetamina (speed) y heroína.

Llame a la línea de información sobre medicamentos para obtener más información sobre medicamentos. Puede comunicarse con la línea de información sobre medicamentos los días hábiles entre el horario normal de oficina. Se responden preguntas sobre diferentes medicamentos. También puede hacer que analicen sus medicamentos. Si tiene sus medicamentos probados a tiempo, puede usarlos de manera más segura. ¡Así que haga que sus medicamentos sean probados a tiempo!

Por ejemplo, puede hacer que se analicen sus pastillas de éxtasis, además de las pastillas de éxtasis, también puede hacer que se analicen otras drogas. También existen nuevas sustancias psicoactivas llamadas drogas de diseño. Usted no puede tener esto probado. Porque aún no se conocen estas nuevas sustancias psicoactivas.

La base de datos actual del gran sistema nacional no proporciona toda la información y estadísticas sobre los usuarios de drogas y su uso. Puede ir a PSYQ y someterse a análisis de drogas en el lugar algunos días. Si quieres saber esto por adelantado, echa un vistazo al sitio.

Cannabis:

El cannabis sigue siendo la droga más consumida en los últimos 12 meses entre los adultos de 16 a 59 y de 16 a 24 años, con un 7,8 % y un 18,7 % respectivamente; esto es mucho más alto que la segunda droga más consumida en los últimos 12 meses, el uso de cocaína en polvo entre 16 a 59 años (2,6%) y el uso de óxido nitroso entre 16 a 24 años (8,7%).

Speed:

El consumo de anfetaminas (speed) en los últimos 12 meses entre adultos de 16 a 59 años cayó un 42 % con respecto al año anterior (a 109 000), continuando la disminución a largo plazo desde el año que finalizó en diciembre de 1995.

Drogas y adicciones confiables:

Menos jóvenes son adictos al uso de drogas duras como el éxtasis, el speed, la cocaína y la heroína.

El uso de drogas confiables sigue siendo popular entre los jóvenes.

Pero la adicción juega el papel en menor medida.

Esto puede tener que ver con la forma en que Corona ha cambiado el entorno social de todos en los Países Bajos.

Además, a menudo hay más información disponible sobre medicamentos.

Esto reduce todo tipo de riesgos.

Lo que se ha encontrado es que todos los jóvenes a menudo comparten su información entre sus grupos de amigos en común.

Lo que conduce a la reducción del riesgo.

Teniendo en cuenta que, mirando la historia de la vida de las personas, las personas siempre usan drogas y siempre lo harán.

Ahora viene desde nuestra perspectiva que la seguridad es importante.
Si uno es adicto, se recomienda tocar el timbre y conversar con su médico.

La adicción es muy difícil.

Y suele ir acompañada de soledad.

Lo último que quieres es que alguien muera por eso y no veas cómo debes seguir.

Pero sepa que siempre hay o puede haber alguien que se preocupe por usted.

Mientras tanto, aprende a amarte a ti mismo.

En un cuerpo sobrio y una mente clara.

El placer a corto plazo, con la adicción, viene a expensas de tu felicidad a largo plazo.

El uso de esteroides anabólicos entre las personas de 16 a 59 años también disminuyó año tras año, de alrededor de 62 000 a 31 000, después de un período en la última década en el que el uso informado fue relativamente estable.

¡Puede comprarnos sus productos químicos de investigación de forma segura y rápida!

Cambio de uso:

Si bien no hubo cambios en el consumo de cocaína en polvo, anfetamina (speed) y heroína entre adultos de 16 a 59 años el año pasado en comparación con el año que finalizó en marzo de 2019, la proporción de consumidores frecuentes disminuyó del 14,4 % en el año que finalizó en marzo de 2019 a 8.7% en el año que finalizó en marzo de 2020.

Xtc

La producción holandesa de éxtasis (píldora XTC o MDMA), anfetamina y GHB es una de las más grandes del mundo.

A pesar de las campañas contra las drogas ilegales en los Países Bajos, el país es uno de los mayores productores de éxtasis y anfetaminas del mundo.

El gobierno ha prometido hacer más para detener esto.

El año pasado se produjeron en Holanda miles de millones de euros en drogas sintéticas (píldoras de GHB, MDMA y XTC), según un informe policial publicado recientemente.

producción:

En 2017 se produjeron en nuestro país diversas drogas sintéticas (píldoras de GHB, MDMA y XTC) con un valor en la calle de 18.900 millones de euros (22.000 millones de dólares), según el informe de la Academia de Policía de Holanda.

Eso todavía genera muchas preguntas, porque el informe enfatiza que estas son solo estimaciones y que las cifras reales de producción (GHB, MDMA y la píldora XTC) probablemente serán mucho más altas.

Información de Reliable Drugs, fabricantes:

Según la policía, Holanda es uno de los mayores productores mundiales de éxtasis y anfetaminas, un tipo de droga estimulante también conocida como speed o estimulantes.

A pesar de Corona, la producción continuó sin cesar.

A veces casi parece que incluso la salud de un productor no importa, siempre y cuando se obtengan ganancias.

Hay que vender drogas.

Todavía hay mucho que aprender y saber sobre esto.

La información es escasa debido a la opacidad de la producción.

Esto significa que la ilegalidad nunca está en tus manos.

A Ment casi se le ocurre la idea de legalizar sustancias prohibidas.

Algunos ''saben'' que tal riesgo no beneficia a la salud pública.

Pero a partir del conocimiento, de muchas preguntas de investigación, surge algo más de la afirmación: ''¿deberían ser más legales las drogas?''.

Afortunadamente, los Países Bajos no procesan al usuario.

Información confiable sobre medicamentos: enfoque tolerante y sanciones bajas

Los investigadores atribuyen la posición superior de los Países Bajos como productor de drogas a una combinación de factores, incluida la actitud permisiva de los Países Bajos hacia el uso de drogas y las sanciones relativamente bajas para quienes son sorprendidos fabricando drogas.

Si tiene sus medicamentos probados a tiempo, puede saber si son confiables o no antes de comenzar a usarlos. Hoy en día, si desea saber con anticipación, puede ir a un lugar como PSYQ y probar sus drogas en el acto.

no se detendrá

La buena infraestructura y ubicación en Europa también hacen de los Países Bajos un centro para la producción y el transporte de sustancias ilegales.

El informe policial también critica la respuesta del gobierno a la lucha contra las drogas ilícitas, diciendo que la información disponible sobre drogas sintéticas es "seriamente deficiente".

Esto planteó muchas preguntas.

Porque lo que muchas veces se ha demostrado.

Y ahora uno lo sabe con certeza, especialmente entre todos los principales científicos del comportamiento.

Es que muchas veces las drogas no son las culpables, sino más bien el entorno de vida de una persona y muchas veces la escasez de información sobre las drogas.

Los efectos en el cuerpo suelen sentirse bien.

Es por eso que el uso a menudo se continúa.

Y en la hora de la verdad, se usa o se abusa de las drogas.

El no experto no ve ese matiz.

¡Compre sus productos químicos de investigación de forma segura ahora!

Información fiable sobre drogas, hachís y hierba, política de tolerancia:

En los Países Bajos, la venta de cannabis y hachís es ilegal pero no punible, por lo que la ley no se aplica en los establecimientos que se adhieren a la siguiente normativa nacional, léase:

Información sobre medicamentos confiables, Ley de cafeterías:

sin comerciales
No venta de drogas duras en el sitio
Prohibida la venta a menores de 18 años.
No venta de cantidades superiores a cinco gramos.
Sin alteración del orden público

Las cafeterías ya no pueden vender alcohol, solo hierba, hachís, bebidas y comida.

Tampoco se permite la publicidad.

Debido a Corona y la nueva política, ya no se puede usar marihuana o hachís en la cafetería.

En un gesto de discreción que todavía es técnicamente necesario, muchas cafeterías mantienen el menú de cannabis debajo del mostrador, incluso si el cannabis en sí está más o menos a la vista.

La mayoría de las cafeterías cierran a las 22:00.

Después de eso, no se puede vender.

Si tiene sus medicamentos probados a tiempo, puede saber si son confiables o no antes de comenzar a usarlos. Hoy en día, si desea saber con anticipación, puede ir a un lugar como PSYQ y probar sus drogas en el acto.

Cookies y Privacidad

RCT webshop utiliza cookies para lograr fines de marketing.

Usamos cookies lo menos posible, ¡nunca usaremos sus datos privados!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Consulte FAQ aquí.

Niezawodne informacje o narkotykach Najlepsze informacje 2021

Jakie (zakazane) leki są najczęściej używane?

Kofeina to nasz ulubiony lek.

Znajduje się w herbacie, kawie, wielu napojach bezalkoholowych i coli, niektórych słodyczach, jest w wielu lekach i jest dostępny w bez recepty stymulatorach, takich jak napoje energetyczne.

Oprócz ogólnie narkotyków, najczęściej używanym narkotykiem jest alkohol, a następnie nikotyna w papierosach tytoniowych i innych wyrobach tytoniowych.

Jeśli chodzi o narkotyki nielegalne i zakazane, konopie indyjskie, haszysz i marihuana są zdecydowanie najczęściej używanymi narkotykami.

Następnie kokaina i ecstasy (ecstasy).

Najnowsze dane Biura Statystyki Narodowej za marzec 2020 r., informacje o narkotykach:

Ogólne zażywanie narkotyków utrzymywało się na stałym poziomie, przy czym około 1 na 11 dorosłych w wieku od 16 do 59 lat zażywał narkotyk w ciągu ostatnich 12 miesięcy (52 tygodnie).

Istniały jednak różnice między grupami wiekowymi.

Można zauważyć, że zażywanie narkotyków było znacznie częstsze wśród młodszych osób dorosłych, chociaż ponownie odsetek osób w wieku od 16 do 24 lat (młodych) zażywających narkotyki był podobny do poprzedniego roku.

„Najczęściej używanymi narkotykami pozostały konopie indyjskie, haszysz i zioła, a następnie kokaina w proszku.

Jednak pod koniec marca 2020 r. zmniejszył się odsetek osób używających kokainę w proszku częściej niż raz w miesiącu”.

Wiarygodne informacje o narkotykach, używaj narkotyków:

W przypadku większości poszczególnych rodzajów narkotyków, w tym konopi indyjskich, ecstasy, kokainy w proszku, nowych substancji psychoaktywnych (NPS lub Research Chemicals) i podtlenku azotu, w ciągu ostatniego roku nie nastąpiły żadne zmiany w używaniu narkotyków.

Odnotowano jednak spadek używania dwóch narkotyków o małej objętości oraz odsetka osób często używających kokainy w proszku, amfetaminy (speed) i heroiny.

Zadzwoń na infolinię dotyczącą narkotyków, aby uzyskać więcej informacji o narkotykach. Z infolinią o lekach można się kontaktować w dni robocze między normalnymi godzinami pracy. Odpowiedzi na pytania dotyczące różnych leków. Możesz także poddać się testom na narkotyki. Jeśli masz przebadane leki na czas, możesz ich używać bezpieczniej. Więc przetestuj swoje leki na czas!!

Na przykład, możesz zbadać swoje pigułki ecstasy, oprócz pigułek ecstasy możesz także zbadać inne narkotyki. Pojawiają się również nowe substancje psychoaktywne zwane dopalaczami. Nie możesz tego przetestować. Ponieważ te nowe substancje psychoaktywne nie są jeszcze znane.

Obecna baza danych dużego systemu krajowego nie zawiera wszystkich informacji i statystyk dotyczących osób używających narkotyków i ich używania. Możesz udać się do PSYQ i przetestować narkotyki na miejscu w kilka dni. Jeśli chcesz się o tym wcześniej dowiedzieć, zajrzyj na stronę.

Cannabis:

Konopie indyjskie pozostają najczęściej używanym narkotykiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 i 16 do 24 lat, odpowiednio 7,8% i 18,7%; jest to znacznie więcej niż drugi najczęściej używany narkotyk w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zażywanie kokainy w proszku wśród 16-59 lat (2,6%) i podtlenku azotu wśród 16-24-latków (8,7%).

Speed:

Zażywanie amfetaminy (prędkość) przez ostatnie 12 miesięcy wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat spadło o 42% w porównaniu z poprzednim rokiem (do 109 000), kontynuując długoterminowy spadek od roku zakończonego w grudniu 1995 r.

Niezawodne leki i uzależnienia:

Mniej młodych ludzi jest uzależnionych od twardych narkotyków, takich jak ecstasy, speed, kokaina i heroina.

Używanie niezawodnych leków jest nadal popularne wśród młodych ludzi.

Ale uzależnienie odgrywa mniejszą rolę.

Może to mieć związek z tym, jak Corona zmieniła środowisko społeczne wszystkich mieszkańców Holandii.

Ponadto często dostępnych jest więcej informacji o narkotykach.

Zmniejsza to wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Stwierdzono, że wszyscy młodzi ludzie często dzielą się swoimi informacjami z grupami wspólnych przyjaciół.

Co prowadzi do zmniejszenia ryzyka.

Biorąc to pod uwagę, patrząc na historię życia ludzi, ludzie zawsze zażywają narkotyki i zawsze będą to robić.

Teraz z naszej perspektywy wynika, że ​​bezpieczeństwo jest ważne.
Jeśli ktoś jest uzależniony, warto zadzwonić i porozmawiać z lekarzem.

Uzależnienie jest bardzo trudne.

I zwykle towarzyszy jej samotność.

Ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz, jest to, by ktoś zginął z tego powodu i nie widział, jak powinieneś dalej postępować.

Ale wiedz, że zawsze jest lub może być ktoś, komu zależy na tobie.

W międzyczasie naucz się kochać siebie.

W trzeźwym ciele i czystym umyśle.

Krótkotrwała przyjemność z uzależnieniem odbywa się kosztem długoterminowego szczęścia.

Stosowanie sterydów anabolicznych wśród 16-59-latków również zmniejszyło się rok do roku, z około 62 000 do 31 000, po okresie w ostatniej dekadzie, kiedy zgłaszane stosowanie było względnie stabilne.

Możesz bezpiecznie i szybko kupić u nas swoje chemikalia badawcze!

Zmiana użytkowania:

Chociaż nie było żadnych zmian w zażywaniu kokainy w proszku, amfetaminy (prędkość) i heroiny wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat w ubiegłym roku w porównaniu z rokiem kończącym się w marcu 2019 r., odsetek osób często używających spadł z 14,4% w roku kończącym się w marcu 2019 r. do 8,7% w roku kończącym się w marcu 2020 r.

Xtc

Holenderska produkcja ekstazy (pigułki XTC lub MDMA), amfetaminy i GHB jest jedną z największych na świecie.

Pomimo kampanii przeciwko nielegalnym narkotykom w Holandii, kraj ten jest jednym z największych światowych producentów ecstasy i amfetaminy.

Rząd obiecał zrobić więcej, aby temu zapobiec.

Według niedawno opublikowanego raportu policyjnego w Holandii wyprodukowano w zeszłym roku narkotyki syntetyczne o wartości miliardów euro (tabletki GHB, MDMA i XTC).

Produkcja:

W 2017 roku w naszym kraju wyprodukowano różne narkotyki syntetyczne (tabletki GHB, MDMA i XTC) o wartości ulicznej 18,9 mld euro (22 mld dolarów), wynika z raportu Akademii Policyjnej w Holandii.

To wciąż rodzi wiele pytań, ponieważ w raporcie podkreślono, że są to tylko szacunki i że faktyczne dane dotyczące produkcji (GHB, MDMA i pigułki XTC) będą prawdopodobnie znacznie wyższe.

Wiarygodne informacje o lekach, producenci:

Według policji Holandia jest jednym z największych na świecie producentów ecstasy i amfetaminy, rodzaju narkotyku pobudzającego, znanego również jako speed lub uppers.

Pomimo Corony produkcja trwała nieprzerwanie.

Czasami wydaje się prawie, że nawet zdrowie producenta nie ma znaczenia, o ile istnieje zysk.

Narkotyki muszą być sprzedawane.

Jest jeszcze wiele do nauczenia się i poznania na ten temat.

Informacje są rzadkie ze względu na nieprzejrzystość produkcji.

Oznacza to, że nielegalność nigdy nie jest w twoich rękach.

Ment niemal wpada na pomysł legalizacji zakazanych substancji.

Niektórzy „wiedzą”, że takie ryzyko nie jest korzystne dla zdrowia publicznego.

Ale na podstawie wiedzy, wielu pytań badawczych, ze stwierdzenia: „czy narkotyki powinny być bardziej legalne?”, wynika coś innego.

Na szczęście Holandia nie ściga użytkownika.

Niezawodne informacje o narkotykach: Tolerancyjne podejście i niskie kary

Naukowcy i badacze przypisują czołową pozycję Holandii jako producenta narkotyków połączeniu czynników, w tym liberalnego nastawienia Holandii do używania narkotyków i stosunkowo niskich kar dla osób przyłapanych na robieniu narkotyków.

Jeśli masz przebadane leki na czas, możesz wiedzieć, czy są one niezawodne, czy nie, zanim zaczniesz ich używać. W dzisiejszych czasach, jeśli chcesz wiedzieć wcześniej, możesz udać się do miejsca takiego jak PSYQ i przetestować leki na miejscu.

To się nie skończy.

Dobra infrastruktura i lokalizacja w Europie sprawiają, że Holandia jest również ośrodkiem produkcji i transportu nielegalnych substancji.

Raport policyjny krytykuje również reakcję rządu na walkę z nielegalnymi narkotykami, stwierdzając, że dostępne informacje na temat narkotyków syntetycznych są „poważne”.

Rodziło to wiele pytań.

Bo to, co często było demonstrowane.

I teraz wiadomo na pewno, zwłaszcza wśród wszystkich czołowych naukowców behawioralnych.

Czy to, że narkotyki często nie są winowajcą, ale raczej środowisko życia danej osoby i często brak informacji o narkotykach.

Efekty na ciele zwykle są dobre.

Dlatego stosowanie jest często kontynuowane.

A w godzinie prawdy używa się lub nadużywa narkotyków.

Niespecjalista nie widzi tego niuansu.

Kup teraz bezpiecznie u nas swoje chemikalia badawcze!

Niezawodne informacje o narkotykach, haszysz i chwasty, polityka tolerancji:

W Holandii sprzedaż marihuany i haszyszu jest nielegalna, ale nie podlega karze, więc prawo nie jest egzekwowane w zakładach, które przestrzegają następujących przepisów krajowych:

Niezawodne informacje o narkotykach, ustawa o kawiarniach:

Brak reklam
Brak sprzedaży twardych narkotyków na miejscu
Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia
Brak sprzedaży ilości powyżej pięciu gramów
Brak zakłócania porządku publicznego

W kawiarniach nie wolno już sprzedawać alkoholu, tylko trawę, haszysz, napoje i żywność.

Niedozwolona jest również reklama.

Ze względu na Corona i nową politykę nie można już używać marihuany ani haszyszu w samej kawiarni.

W geście dyskrecji, który wciąż jest wymagany technicznie, wiele kawiarni trzyma menu z konopiami pod ladą, nawet jeśli sama marihuana jest mniej lub bardziej widoczna.

Większość kawiarni jest zamykana o 22:00.

Po tym nie może zostać sprzedany.

Jeśli masz przebadane leki na czas, możesz wiedzieć, czy są one niezawodne, czy nie, zanim zaczniesz ich używać. W dzisiejszych czasach, jeśli chcesz wiedzieć wcześniej, możesz udać się do miejsca takiego jak PSYQ i przetestować leki na miejscu.

Pliki cookie i prywatność

Sklep internetowy RCT wykorzystuje pliki cookies w celach marketingowych.

Używamy plików cookie w jak najmniejszym stopniu, nigdy nie wykorzystamy Twoich prywatnych danych!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Zobacz FAQ tutaj.

Informazioni affidabili sui farmaci Migliori informazioni 2021

Quali farmaci (proibiti) sono più comunemente usati?

La caffeina è la nostra droga preferita.

È contenuto nel tè, nel caffè, in molte bevande analcoliche e cola, in alcuni dolci, in molti medicinali ed è disponibile in stimolanti da banco come le bevande energetiche.

Oltre alle droghe in generale, l'alcol è la droga più comunemente usata, seguita dalla nicotina nelle sigarette di tabacco e in altri prodotti del tabacco.

In termini di droghe illegali e proibite, cannabis, hashish e marijuana sono di gran lunga le droghe più comunemente usate.

Seguono cocaina ed ecstasy (ecstasy).

Gli ultimi dati del Bureau of National Statistics, per marzo 2020, informazioni sui farmaci:

Il consumo complessivo di droga è rimasto stabile, con circa 1 adulto su 11 di età compresa tra 16 e 59 anni che ha utilizzato un farmaco negli ultimi 12 mesi (52 settimane).

Tuttavia, c'erano differenze tra i gruppi di età.

Si può notare che l'uso di droghe era molto più comune nei giovani adulti, anche se la percentuale di giovani tra i 16 ei 24 anni che facevano uso di droghe era simile a quella dell'anno precedente.

“La cannabis, l'hashish e l'erba sono rimaste le droghe più comunemente usate, seguite dalla cocaina in polvere.

Tuttavia, la percentuale di consumatori che consumano cocaina in polvere più di una volta al mese è diminuita alla fine di marzo 2020".

Informazioni affidabili sui farmaci, uso di droghe:

Per la maggior parte dei singoli tipi di droghe, tra cui cannabis, ecstasy, cocaina in polvere, nuove sostanze psicoattive (NPS o sostanze chimiche di ricerca) e protossido di azoto, non ci sono stati cambiamenti nell'uso di droghe nell'ultimo anno.

Tuttavia, ci sono state diminuzioni nell'uso di due droghe a basso volume e nella percentuale di consumatori frequenti di cocaina in polvere, anfetamine (velocità) ed eroina.

Chiamare la linea di informazioni sui farmaci per ulteriori informazioni sui farmaci. È possibile contattare la linea di informazioni sui farmaci nei giorni lavorativi durante il normale orario di ufficio. Le domande sui diversi farmaci trovano risposta. Puoi anche far testare i tuoi farmaci. Se fai testare i tuoi farmaci in tempo, puoi usarli in modo più sicuro. Quindi fai testare i tuoi farmaci in tempo!!

Ad esempio, puoi far testare le tue pillole di ecstasy, oltre alle pillole di ecstasy puoi anche far testare altre droghe. Ci sono anche nuove sostanze psicoattive chiamate droghe sintetiche. Non puoi farlo testare. Perché queste nuove sostanze psicoattive non sono ancora note.

L'attuale banca dati del grande sistema nazionale non fornisce tutte le informazioni e le statistiche sui tossicodipendenti e sul loro consumo. Puoi andare a PSYQ e farti testare i farmaci sul posto alcuni giorni. Se vuoi saperlo in anticipo, controlla il sito.

Cannabis:

La cannabis rimane la droga più comunemente usata negli ultimi 12 mesi tra gli adulti tra i 16 ei 59 anni e tra i 16 ei 24 anni, rispettivamente al 7,8% e al 18,7%; questo è molto più alto della seconda droga più utilizzata negli ultimi 12 mesi, il consumo di cocaina in polvere tra i 16 ei 59 anni (2,6%) e il consumo di protossido di azoto tra i 16 ei 24 anni (8,7%).

Speed:

Il consumo di anfetamine (velocità) negli ultimi 12 mesi tra gli adulti di età compresa tra 16 e 59 anni è sceso del 42% rispetto all'anno precedente (a 109.000), continuando il calo a lungo termine da quando l'anno terminato nel dicembre 1995.

Droghe e dipendenze affidabili:

Sempre meno giovani sono dipendenti dall'uso di droghe pesanti come ecstasy, speed, cocaina ed eroina.

L'uso di farmaci affidabili è ancora popolare tra i giovani.

Ma la dipendenza gioca il ruolo in misura minore.

Questo potrebbe avere a che fare con il modo in cui Corona ha cambiato l'ambiente sociale di tutti nei Paesi Bassi.

Inoltre, sono spesso disponibili più informazioni sui farmaci.

Questo riduce tutti i tipi di rischi.

Ciò che è stato riscontrato è che tutti i giovani spesso condividono le loro informazioni tra i loro gruppi di amici comuni.

Il che porta alla riduzione del rischio.

Considerando che, guardando la storia della vita delle persone, le persone fanno sempre uso di droghe e lo faranno sempre.

Ora viene dal nostro punto di vista che la sicurezza è importante.
Se uno è dipendente, si consiglia di suonare il campanello e parlare con il medico.

La dipendenza è molto difficile.

E di solito è accompagnato dalla solitudine.

L'ultima cosa che vuoi è che qualcuno muoia per questo e non veda come dovresti andare avanti.

Ma sappi che c'è sempre o può esserci qualcuno che si preoccupa per te.

Nel frattempo, impara ad amare te stesso.

Con un corpo sobrio e una mente chiara.

Il piacere a breve termine, con la dipendenza, va a scapito della tua felicità a lungo termine.

Anche l'uso di steroidi anabolizzanti tra i 16 ei 59 anni è diminuito di anno in anno, da circa 62.000 a 31.000, dopo un periodo nell'ultimo decennio in cui l'uso segnalato era relativamente stabile.

Puoi acquistare i tuoi prodotti chimici di ricerca in modo sicuro e veloce da noi!

Cambio d'uso:

Sebbene nell'ultimo anno non vi siano state variazioni nel consumo di cocaina in polvere, anfetamine (velocità) ed eroina tra gli adulti di età compresa tra 16 e 59 anni rispetto all'anno terminato a marzo 2019, la percentuale di consumatori frequenti è diminuita dal 14,4% nell'anno terminato a marzo 2019 a 8,7% nell'anno terminato a marzo 2020.

Xtc

La produzione olandese di ecstasy (pillola XTC o MDMA), anfetamine e GHB è una delle più grandi al mondo.

Nonostante le campagne contro le droghe illegali nei Paesi Bassi, il Paese è uno dei maggiori produttori mondiali di ecstasy e anfetamine.

Il governo ha promesso di fare di più per fermare questo.

Miliardi di euro di droghe sintetiche (pillole GHB, MDMA e XTC) sono state prodotte nei Paesi Bassi lo scorso anno, secondo un rapporto della polizia pubblicato di recente.

produzione:

Nel 2017 nel nostro Paese sono state prodotte varie droghe sintetiche (pillole GHB, MDMA e XTC) per un valore di strada di 18,9 miliardi di euro (22 miliardi di dollari), secondo il rapporto dell'Accademia di polizia nei Paesi Bassi.

Ciò solleva ancora molte domande, perché il rapporto sottolinea che si tratta solo di stime e che i numeri di produzione effettiva (GHB, MDMA e pillola XTC) saranno probabilmente molto più alti.

Informazioni affidabili sui farmaci, produttori:

Secondo la polizia, i Paesi Bassi sono uno dei maggiori produttori mondiali di ecstasy e anfetamine, un tipo di farmaco stimolante noto anche come speed o uppers.

Nonostante Corona, la produzione è continuata senza sosta.

A volte sembra quasi che anche la salute di un produttore non abbia importanza, purché ci sia un profitto da realizzare.

La droga deve essere venduta.

C'è ancora molto da imparare e sapere su questo.

Le informazioni sono rare a causa dell'opacità della produzione.

Ciò significa che l'illegalità non è mai nelle tue mani.

Ment ha quasi avuto l'idea di legalizzare le sostanze vietate.

Alcuni ''sanno'' che un tale rischio non giova alla salute pubblica.

Ma sulla base della conoscenza, di molte domande di ricerca, dall'affermazione emerge qualcos'altro: ''le droghe dovrebbero essere più legali?''.

Fortunatamente, i Paesi Bassi non perseguono l'utente.

Informazioni affidabili sui farmaci: approccio tollerante e sanzioni basse

Ricercatori e ricercatori attribuiscono la posizione di vertice dei Paesi Bassi come produttore di droga a una combinazione di fattori, tra cui l'atteggiamento permissivo dei Paesi Bassi nei confronti del consumo di droga e sanzioni relativamente basse per coloro che vengono sorpresi a produrre droghe.

Se fai testare i tuoi farmaci in tempo, puoi sapere se sono affidabili o meno prima di iniziare a usarli. Al giorno d'oggi se vuoi sapere in anticipo puoi andare in un luogo come PSYQ e farti testare i farmaci sul posto.

Non si fermerà.

La buona infrastruttura e la posizione in Europa rendono i Paesi Bassi anche un hub per la produzione e il trasporto di sostanze illegali.

Il rapporto della polizia critica anche la risposta del governo alla lotta alle droghe illecite, affermando che le informazioni disponibili sulle droghe sintetiche sono "gravemente carenti".

Ciò ha sollevato molte domande.

Perché ciò che è stato spesso dimostrato.

E ora lo si sa per certo, specialmente tra tutti i principali scienziati comportamentali.

È che le droghe spesso non sono il colpevole, ma piuttosto l'ambiente di vita di una persona e spesso una carenza di informazioni sulla droga.

Gli effetti sul corpo di solito si sentono bene.

Ecco perché l'uso è spesso continuato.

E nell'ora della verità si usa o si abusa di droghe.

Il non esperto non vede quella sfumatura.

Acquista subito da noi i tuoi prodotti chimici di ricerca in sicurezza!

Informazioni affidabili sulla droga, Hash e erba, politica di tolleranza:

Nei Paesi Bassi, la vendita di cannabis e hashish è illegale ma non punibile, quindi la legge non viene applicata negli stabilimenti che aderiscono alle seguenti normative nazionali, leggi:

Informazioni affidabili sui farmaci, Coffee Shop Act:

Niente pubblicità
Nessuna vendita di droghe pesanti in loco
Nessuna vendita ai minori di 18 anni
Nessuna vendita di quantità superiori a cinque grammi
Nessun disturbo dell'ordine pubblico

Le caffetterie non possono più vendere alcolici, solo erba, hashish, bevande e cibo.

Anche la pubblicità non è consentita.

A causa di Corona e della nuova politica, l'erba o l'hashish non possono più essere utilizzati nella caffetteria stessa.

In un gesto di discrezione ancora tecnicamente richiesto, molte caffetterie tengono il menu della cannabis sottobanco, anche se la cannabis stessa è più o meno in bella vista.

La maggior parte delle caffetterie chiude alle 22:00.

Successivamente, potrebbe non essere venduto.

Se fai testare i tuoi farmaci in tempo, puoi sapere se sono affidabili o meno prima di iniziare a usarli. Al giorno d'oggi se vuoi sapere in anticipo puoi andare in un luogo come PSYQ e farti testare i farmaci sul posto.

Cookie e Privacy

Il webshop RCT utilizza i cookie per raggiungere scopi di marketing.

Utilizziamo i cookie il meno possibile, non utilizzeremo mai i tuoi dati privati!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Vedi le FAQ qui.

author avatar
SiTeAdMiNrCt
crossmenu