Research Chemicals Kopen
Menu

A-PiHP

a-pihp kopen
24 november, 2021

A-PiHP kopen

A-pihp, ookwel bekend als PV-7, A-PHP, a-PVP en alfa-pyrrolidinohexiofenon is een nieuwe stimulerende stof die in de cathinon klasse valt.

De stof heeft structurele gelijkheden in verbindingen zoals MDPV. A-pihp is een van de opvolgers van een designergeneesmiddel genaamd cathinonanalogon α-PVP.

A-pihp kopen doet u eenvoudig op onze website! 

Inhoudsopgave

 • Wat is a-pihp kopen en de werking ervan?
 • Wat doet het middel a-pihp met mijn lichaam of hersenen?
 • A-PVP oftewel flakka
 • Waarom nemen mensen flakka en wat zijn de gevaren ervan?
 • Kan ik a-pihp kopen?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

Wat is a-pihp en de werking ervan?

Het middel a-pihp kopen komt het meeste voor in kristallen, zoals gekristalliseerde scherven of een fijn poeder.

Gebruikers nemen deze scherven dan in om een kort en euforisch stimulerend effect op te wekken die te vergelijken zijn met middelen zoals cocaïne en methamfetamine. De werking lijkt er vooral op wanneer bijvoorbeeld cocaïne verdampt en dan gerookt wordt. Dit middel veroorzaakt stimulerende effecten.

Omdat dit middel a-pihp kopen verwant is aan cathinon voorlopers heeft het een redelijk negatieve bekendheid gekregen. Cathinon middelen staan er om bekend dat dit verslavend gedrag veroorzaakt en er een dwangmatigheid komt met het steeds opnieuw doseren.

Een groot deel van de gebruikers krijgt te maken met deze negatieve effecten. Wanneer men dus verslaafd wordt en het middel gaan misbruiken is de kans op wanen en psychoses aardig groot.

Wat doet het middel a-pihp kopen met mijn lichaam of hersenen?

De positieve effecten van het middel a-pihp kopen zullen als volgt zijn:

 • Snelle gedachtes
 • Euforie
 • Ontremmend gedrag
 • Hoger libido
 • Verhoogde motivatie
 • Meer genieten van dingen zoals muziek
 • Betere focus

Echter is het zo dat dit middel veel meer negatieve effecten heeft dan positieve, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit zijn de nadelige effecten:

 • Uitdroging
 • Snelle of onregelmatige hartslag
 • Paranoia
 • Verdoofde mond
 • Ogen die beginnen te trillen
 • Angst
 • Honger onderdrukking
 • Impulsief worden en zo onverantwoord meerdere doseringen nemen
 • Wanneer het middel uitwerkt een hele zware dip
 • Grote kans op verslaving

A-PVP oftewel Flakka

De desbetreffende research chemical stof a-pihp kopen lijkt erg op de stof a-PVP die ookwel beter bekend staat als flakka. Er is nog weinig onderzoek naar a-pihp kopen gedaan maar komt het meest in de buurt van a-PVP, even simpel genoemd flakka.

Wat is flakka en waar komt het vandaan? 

De wetenschappelijke naam voor flakka is α-Pyrrolidinopentiophenon. Het is in de jaren 60 voor het eerst gemaakt als synthetische drug. Er zijn meerdere manieren om de drug flakka te nemen zoals snuiven, spuiten, roken en slikken.

De drug is overgewaaid vanuit Amerika, waar flakka de bijnaam zombiedrug kreeg. De reden hiervan is omdat gebruikers zich gedragen als zombies, ze gooien zichzelf voor auto's, rennen tegen ramen aan en gedragen zich alsof ze door iets overgenomen zijn.

Het gevaarlijke is is dat het vaak op basis van badzout wordt gemaakt en dit voor enkele euro's te koop is. Voor een verslaafde is dit makkelijk te verkrijgen maar de gevaren en risico's lopen zo erg hoog op.

Waarom nemen mensen flakka en wat zijn de gevaren er van?

De reden waarom mensen flakka willen nemen is om een euforisch gevoel te krijgen en licht te hallucineren. De stof in flakka is een noradrenaline-dopamine-heropnameremmer. Hoe het simpel gezegd werkt is dat de stoffen zoals noradrenaline niet heropgenomen wordt in de hersenen, en de rem eigenlijk weggaat. Dit zorgt er weer voor dat iemand erg euforisch wordt, dit heeft ook een keerzijde want het kan veranderen in een psychose.

Effecten van flakka:

 • Veel energie krijgen
 • Verhoogde hartslag
 • Niet willen en kunnen slapen
 • Erg blij
 • Grote pupillen
 • Geen eetlust

Ondanks dit onschuldig klinkt is niks minder waar, hoe langer de drug in het lichaam is hoe heftiger de effecten worden. Hoe groter de hoeveelheden worden resulteert dit in een delirium, oftewel een psychose waarin de persoon erg verward wordt en van de wereld raakt.

Dit is het punt waar de naam zombiedrug vandaan komt, mensen verliezen volledig de controle over zichzelf. Het komt voor dat men agressief wordt en gaat hallucineren, en dit is ook gevaarlijk voor de mensen om diegene heen.

A pihp koopt u eenvoudig op onze site!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Zoals hierboven dus als is vermeld zijn zulke designerdrugs niet iets om licht over na te denken, vooral met zulke effecten. Speel daarom niet voor eigen proefkonijn want voor u het weet gaat het mis. 

Bestel eenvoudig a pihp kristallen op onze site!

Kan ik a-pihp kopen?

Nu u uitvoerig heeft kunnen lezen over de desbetreffende stoffen en de effecten kan het u interessant lijken om dit middel als research chemical aan te schaffen voor onderzoeksdoeleinden.

Bij ons kunt u op een veilige manier a-pihp kopen. Wij van het research-chemicals-team.eu verkopen alleen research chemicals die te gebruiken zijn voor onderzoeksdoeleinden. A pihp kristallen kunt u op onze site bestellen. Wij verkopen a pihp kristallen.

A-Pihp kopen kan eenvoudig worden gedaan op onze website. U kunt A-pihp kopen door het product toe te voegen aan uw winkelmand en de overige gegevens in te vullen. A-pihp kopen dient niet te worden gedaan voor menselijke consumptie. A-pihp kopen kan het beste worden gedaan voor onderzoeksdoeleinden! Koop nu a pihp crystal.

Hoe gaat u met deze stof om?

Nooit uw research chemicals lozen in het milieu of uw research chemicals lozen op straat! Ook kunnen research chemicals problemen veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Koop dit middel alleen voor research doeleinden.

Voorkom contact met de ogen, huid of inademing van deze stof! 

Bewaar uw a pihp crystal goed. Een goede stabiliteit blijft stabiel als u a pihp crystal goed bewaard. Bewaar het in een goed gesloten verpakking. Onder de bovengenoemde condities blijft de stof lang goed. Onze producten worden discreet verpakt gratis verzending.

Mocht a pihp kristal in uw ogen komen, uw ogen spoelen en eventueel contactlenzen verwijderen. Het kan irritatie aan de ogen veroorzaken. Omdat het irritatie aan de ogen veroorzaken kan moet u oppassen.

Gebruik maken van deze stof hoort zorgvuldig worden gedaan zorg ervoor dat u oppast. Wij garanderen een hoge kwaliteit.

Wij verkopen dus GEEN producten voor menselijke consumptie of recreatief gebruik!

Wij verkopen de stof in kristalvorm die gemakkelijk te bestellen zijn. Op de website kunt u de naam eenvoudig intikken bovenin bij de zoekfunctie, en meer informatie lezen en het in uw winkelmandje stoppen.

Naast deze stof hebben wij een uitgebreid assortiment die eerst onderzocht worden in het lab voor ze naar uw huis gaan. Wij streven er ook altijd naar op een zo veilig en discreet mogelijke manier de goederen naar u te verzenden. Onze producten worden op de meest zorgvuldige manier getransporteerd en ook op een discreet mogelijke manier.

Klantenservice staat bij ons hoog in het vaandel, wij doe daarom ook ons best om dezelfde dag nog uw bestelling op te sturen. Wanneer u iets voor 16:00 besteld heeft u het de volgende dag al in huis! Cookies kunnen worden opgeslagen voor marketing doeleinden.

Mocht u vragen hebben kun u altijd bij het kopje FAQ kijken, of ons een email sturen met de desbetreffende vraag en zullen wij die zo snel mogelijk beantwoorden.

A pihp koopt u eenvoudig op onze site!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Buy A-pihp

A-pihp, also known as PV-7, A-PHP, a-PVP and alpha-pyrrolidinohexiofenone is a new stimulant that falls into the cathinone class.

The substance has structural similarities in compounds such as MDPV. A-pihp is one of the successors to a designer drug called cathinone analog α-PVP.

Buy a-pihp is easy on our website!

Table of Contents

 • What is buying a-pihp and how it works?
 • What does the drug a-pihp do to my body or brain?
 • A-PVP or flakka
 • Why do people take flakka and what are its dangers?
 • Can I buy a-pihp?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

What is a-pihp and how it works?

The drug a-pihp to buy is most common in crystals, such as crystallized shards or a fine powder.

Users then ingest these shards to induce a brief and euphoric stimulant effect comparable to substances such as cocaine en methamphetamine. The effect is especially similar when, for example, cocaine is vaporized and then smoked. This drug causes stimulant effects.

Because this drug a-pihp is related to cathinone precursors, it has received a fairly negative publicity. Cathinone drugs are known to cause addictive behavior and there is a compulsion with dosing over and over.

A large part of the users will have to deal with these negative effects. When one becomes addicted and starts to abuse the substance, the chance of delusions and psychosis is quite high.

What does the drug buy a-pihp do to my body or brain?

The positive effects of the drug a-pihp will be as follows: are:

 • Quick thoughts
 • Euphoria
 • Disinhibiting behavior
 • Higher libido
 • Increased motivation
 • Enjoy things like music more
 • Better focus

However, this drug has far more negative effects than positive ones, both physically and mentally. These are the adverse effects:

 • Dehydration
 • Rapid or irregular heartbeat
 • Paranoia
 • Numb mouth
 • Eyes that start to tremble
 • Fear
 • Hunger suppression
 • Getting impulsive and taking multiple doses irresponsibly
 • When the drug wears off, a very heavy dip
 • High risk of addiction

A-PVP aka Flakka

The respective research chemical a-pihp is very similar to the substance a-PVP which is also better known as flakka. Little research has been done into buying a-pihp, but it comes closest to a-PVP, just as simply called flakka.

What is flakka and where does it come from?

The scientific name for flakka is α-Pyrrolidinopentiophenone. It was first created as a synthetic drug in the 1960s. There are several ways to take the drug flakka, such as sniffing, injecting, smoking and swallowing.

The drug came over from America, where flakka was nicknamed the zombie drug. This is because users act like zombies, throw themselves in front of cars, run into windows and act like they've been taken over by something.

The dangerous thing is that it is often made on the basis of bath salts and can be bought for a few euros. This is easy to obtain for an addict, but the dangers and risks are so high.

Why do people take flakka and what are the dangers of it?

The reason people want to take flakka is to get a euphoric feeling and mild hallucinations. The substance in flakka is a noradrenaline-dopamine reuptake inhibitor. In simple terms, how it works is that substances such as noradrenaline are not reabsorbed in the brain, and the brake actually goes away. This in turn ensures that someone becomes very euphoric, this also has a downside because it can turn into a psychosis.

Effects of flakka:

 • Getting a lot of energy
 • Increased heart rate
 • Not wanting and not being able to sleep
 • Very happy
 • Large pupils
 • No appetite

Despite this sounding harmless, nothing could be further from the truth, the longer the drug is in the body, the more intense the effects become. The larger the amounts become, this results in a delirium, i.e. a psychosis in which the person becomes very confused and disconnected from the world.

This is where the name zombie drug comes from, people completely lose control of themselves. It happens that one becomes aggressive and starts to hallucinate, and this is also dangerous for the people around them.

You can easily buy a pihp on our site!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

As mentioned above, such designer drugs are not something to think lightly about, especially with such effects. Therefore, do not play for your own guinea pig, because before you know it, things will go wrong.

Order a pihp crystals easily on our site!

Can I buy a-pihp?

Now that you have been able to read extensively about the relevant substances and the effects, it may seem interesting to you to purchase this agent as a research chemical for research purposes.

With us you can buy a-pihp in a safe way. We at the research-chemicals-team.eu only sell research chemicals that can be used for research purposes. You can order A pihp crystals on our site. We sell a pihp crystals.

Buying A-Pihp can be done easily on our website. You can buy A-pihp by adding the product to your shopping cart and filling in the other details. Buying A-pihp should not be made for human consumption. Buying A-pihp is best done for research purposes! Buy a pihp crystal now.

How do you handle this substance?

Never discharge your research chemicals into the environment or discharge your research chemicals into the street! Research chemicals can also cause problems. Keep out of reach of children. Buy this product only for research purposes.

Avoid contact with eyes, skin or inhalation of this substance!

Keep your a pihp crystal safe. Good stability remains stable if you store a pihp crystal properly. Keep it in a tightly closed container. Under the above-mentioned conditions, the fabric remains good for a long time. Our products are discreetly packed and free shipping.

Should a pihp crystal get into your eyes, rinse your eyes and remove any contact lenses. It can cause irritation to the eyes. You must be careful because it can cause irritation to the eyes.

Using this fabric should be done with care take care. We guarantee high quality.

We therefore do NOT sell products for human consumption or recreational use!

We sell the fabric in crystal form which are easy to order. On the website you can simply type the name at the top of the search function, read more information and put it in your shopping cart.

In addition to this substance, we have an extensive range that are first examined in the lab before they go to your home. We also always strive to send the goods to you as safely and discreetly as possible. Our products are transported in the most careful way and also in a discreet way.

Customer service is our top priority, so we do our best to send your order the same day. If you order something before 16:00 you will have it at home the next day! Cookies may be stored for marketing purposes.

If you have any questions, you can always look at the FAQ section, or send us an email with the relevant question and we will answer it as soon as possible.

You can easily buy a pihp on our site!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

A-pihp kaufen

A-pihp, auch bekannt als PV-7, A-PHP, a-PVP und alpha-Pyrrolidinohexiofenon ist ein neues Stimulans, das in die Klasse der Cathinone fällt.

Die Substanz hat strukturelle Ähnlichkeiten mit Verbindungen wie MDPV. A-pihp ist einer der Nachfolger einer Designerdroge namens Cathinone Analog α-PVP.

A-pihp kaufen ist einfach in unsere Website!

Index

 • Was ist der Kauf von a-pihp und wie funktioniert es?
 • Was macht das Droge a-pihp mit meinem Körper oder Gehirn?
 • A-PVP oder Flakka
 • Warum nehmen Menschen Flakka und was sind seine Gefahren?
 • Kann ich a-pihp kaufen?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

Was ist a-pihp und wie funktioniert es?

Das Medikament a-pihp ist am häufigsten in Kristalle, wie kristallisierte Scherben oder ein feines Pulver.

Benutzer nehmen diese Scherben dann ein, um eine kurze und euphorische stimulierende Wirkung auszulösen, vergleichbar mit Drogen wie Kokain de Methamphetamin. Besonders ähnlich ist die Wirkung, wenn beispielsweise Kokain verdampft und anschließend geraucht wird. Dieses Medikament verursacht stimulierende Wirkungen.

Da dieses Medikament a-pihp mit Cathinon-Vorläufern verwandt ist, hat es eine ziemlich negative Publicity erhalten. Es ist bekannt, dass Cathinon-Medikamente Suchtverhalten verursachen, und es besteht ein Zwang, es immer wieder zu dosieren.

Ein großer Teil der Benutzer wird mit diesen negativen Auswirkungen fertig werden müssen. Wenn man süchtig wird und anfängt, die Substanz zu missbrauchen, ist die Wahrscheinlichkeit von Wahnvorstellungen und Psychosen ziemlich hoch.

Was macht das Medikament kaufen a-pihp mit meinem Körper oder Gehirn?

Die positiven Wirkungen des Medikaments a-pihp kaufen werden da sein folgt: sind:

 • Schnelle Gedanken
 • Euphorie
 • Enthemmendes Verhalten
 • Höhere Libido
 • Gesteigerte Motivation
 • Erfreuen Sie sich an Dingen wie Musik mehr
 • Bessere Konzentration

Dieses Medikament hat jedoch weitaus mehr negative als positive Auswirkungen, sowohl körperlich als auch geistig. Dies sind die Nebenwirkungen:

 • Austrocknung
 • Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag
 • Paranoia
 • Tauber Mund
 • Augen, die anfangen zu zittern
 • Angst
 • Unterdrückung des Hungers
 • Impulsiv werden und unverantwortlich mehrere Dosen einnehmen
 • Wenn das Medikament nachlässt, ein sehr starker Einbruch
 • Hohes Suchtrisiko

A-PVP alias Flakka

Die jeweilige Forschungschemikalie a-pihp ist der Substanz a-PVP welches auch als Flakka bekannt ist. Über den Kauf von a-pihp wurde wenig geforscht, aber es kommt a-PVP am nächsten, genauso einfach Flakka genannt.

Was ist Flakka und woher kommt es?

Der wissenschaftliche Name für Flakka ist α-Pyrrolidinopentiophenon. Es wurde erstmals in den 1960er Jahren als synthetische Droge entwickelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Droge Flakka einzunehmen, wie z. B. Schnupfen, Spritzen, Rauchen und Schlucken.

Die Droge kam aus Amerika, wo Flakka den Spitznamen Zombiedroge trug. Das liegt daran, dass Benutzer sich wie Zombies verhalten, sich vor Autos werfen, gegen Fenster rennen und so tun, als wären sie von etwas übernommen worden.

Das Gefährliche ist, dass es oft auf der Basis von Badesalz hergestellt wird und für ein paar Euro zu kaufen ist. Das ist für einen Süchtigen leicht zu bekommen, aber die Gefahren und Risiken sind so hoch.

Warum nehmen Menschen Flakka und was sind die Gefahren davon?

Der Grund, warum Menschen Flakka nehmen wollen, ist ein euphorisches Gefühl und leichte Halluzinationen. Die Substanz in Flakka ist ein Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer. Einfach ausgedrückt funktioniert es so, dass Substanzen wie Noradrenalin im Gehirn nicht resorbiert werden und die Bremse tatsächlich verschwindet. Das wiederum sorgt dafür, dass jemand sehr euphorisch wird, das hat aber auch eine Kehrseite, denn es kann in eine Psychose münden.

Wirkung von Flakka:

 • Viel Energie bekommen
 • Erhöhte Herzfrequenz
 • Nicht schlafen wollen und können
 • Sehr zufrieden
 • Große Schüler
 • Kein Appetit

Trotzdem das harmlos klingt, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein, je länger das Medikament im Körper ist, desto intensiver wird die Wirkung. Je größer die Mengen werden, desto mehr entsteht ein Delirium, also eine Psychose, bei der die Person sehr verwirrt und von der Welt abgekoppelt wird.

Daher kommt der Name Zombie-Droge, Menschen verlieren völlig die Kontrolle über sich selbst. Es kommt vor, dass man aggressiv wird und anfängt zu halluzinieren, was auch für die Menschen in seiner Umgebung gefährlich ist.

Sie können ganz einfach einen Pihp auf unserer Website kaufen!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Wie oben erwähnt, sollte man über solche Designerdrogen nicht auf die leichte Schulter nehmen, besonders mit solchen Effekten. Spielen Sie daher nicht für Ihr eigenes Versuchskaninchen, denn ehe Sie sich versehen, wird etwas schief gehen.

Bestellen Sie ganz einfach pihp-Kristalle auf unserer Website!

Kann ich a-pihp kaufen?

Nachdem Sie sich nun ausführlich über die relevanten Substanzen und Wirkungen informieren konnten, erscheint es Ihnen vielleicht interessant, dieses Mittel als Forschungschemikalie für Forschungszwecke zu erwerben.

Bei uns können Sie a-pihp sicher kaufen. Wir vom research-chemicals-team.eu verkaufen nur Forschungschemikalien, die für Forschungszwecke verwendet werden können. Sie können A pihp-Kristalle auf unserer Website bestellen. Wir verkaufen Pihp-Kristalle.

Der Kauf von A-Pihp kann ganz einfach auf unserer Website erfolgen. Sie können A-pihp kaufen, indem Sie das Produkt in Ihren Einkaufswagen legen und die anderen Details ausfüllen. Der Kauf von A-pihp sollte nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sein. Kaufen Sie A-pihp am besten zu Forschungszwecken! Kaufen Sie jetzt einen Pihp-Kristall.

Wie gehen Sie mit dieser Substanz um?

Geben Sie Ihre Forschungschemikalien niemals in die Umwelt oder auf die Straße ab! Auch Forschungschemikalien können Probleme verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kaufen Sie dieses Produkt nur zu Forschungszwecken.

Kontakt mit Augen, Haut oder Einatmen dieser Substanz vermeiden!

Bewahren Sie Ihren a pihp-Kristall sicher auf. Eine gute Stabilität bleibt stabil, wenn Sie einen Pihp-Kristall richtig lagern. Bewahren Sie es in einem fest verschlossenen Behälter auf. Unter den oben genannten Bedingungen bleibt das Gewebe lange gut. Unsere Produkte werden diskret verpackt und versandkostenfrei geliefert.

Sollte ein Pihp-Kristall in Ihre Augen gelangen, spülen Sie Ihre Augen aus und entfernen Sie alle Kontaktlinsen. Es kann Reizungen der Augen verursachen. Sie müssen vorsichtig sein, da dies zu Reizungen der Augen führen kann.

Die Verwendung dieses Stoffes sollte mit Vorsicht erfolgen. Wir garantieren hohe Qualität.

Wir verkaufen daher KEINE Produkte für den menschlichen Verzehr oder Freizeitgebrauch!

Wir verkaufen den Stoff in Kristallform, die einfach zu bestellen ist. Auf der Website können Sie einfach den Namen oben in der Suchfunktion eingeben, weitere Informationen lesen und in Ihren Warenkorb legen.

Neben diesem Stoff haben wir ein umfangreiches Sortiment, das zunächst im Labor untersucht wird, bevor es zu Ihnen nach Hause geht. Wir sind außerdem stets bemüht, die Ware so sicher und diskret wie möglich an Sie zu versenden. Unsere Produkte werden auf die sorgfältigste Art und Weise und auch auf diskrete Weise transportiert.

Kundenservice hat für uns oberste Priorität, daher tun wir unser Bestes, um Ihre Bestellung noch am selben Tag zu versenden. Wenn Sie etwas vor 16:00 Uhr bestellen, haben Sie es am nächsten Tag zu Hause! Cookies können zu Marketingzwecken gespeichert werden.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit im FAQ-Bereich nachsehen oder uns eine E-Mail mit der entsprechenden Frage senden, und wir werden sie so schnell wie möglich beantworten.

Sie können ganz einfach einen Pihp auf unserer Website kaufen!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Acheter A-pihp

A-pihp, également connu sous le nom de PV-7, A-PHP, a-PVP et alpha-pyrrolidinohexiofénone est un nouveau stimulant qui appartient à la classe des cathinones.

La substance présente des similitudes structurelles dans des composés tels que le MDPV. A-pihp est l'un des successeurs d'un médicament de synthèse appelé analogue de la cathinone α-PVP.

Acheter un pihp est facile sur notre site !

Table des matières

 • Qu'est-ce qu'acheter un pihp et comment ça marche ?
 • Qu'est-ce que le médicament a-pihp fait à mon corps ou à mon cerveau ?
 • A-PVP ou flakka
 • Pourquoi les gens prennent-ils du flakka et quels sont ses dangers ?
 • Puis-je acheter a pihp ?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

Qu'est-ce qu'a-pihp et comment ça marche ?

Le médicament a-pihp à acheter est le plus courant en cristaux, tels que des éclats cristallisés ou une poudre fine.

Les utilisateurs ingèrent ensuite ces fragments pour induire un effet stimulant bref et euphorique comparable à des drogues telles que la cocaïne fr méthamphétamine. L'effet est particulièrement similaire lorsque, par exemple, la cocaïne est vaporisée puis fumée. Ce médicament provoque des effets stimulants.

Parce que ce médicament a-pihp est lié aux précurseurs de la cathinone, il a reçu une publicité assez négative. Les médicaments à base de cathinone sont connus pour provoquer un comportement addictif et il existe une compulsion à doser encore et encore.

Une grande partie des utilisateurs devra faire face à ces effets négatifs. Lorsqu'une personne devient dépendante et commence à abuser de la substance, le risque de délires et de psychose est assez élevé.

Qu'est-ce que le médicament acheter a-pihp fait à mon corps ou à mon cerveau ?

Les effets positifs du médicament acheter a-pihp seront aussi suit : sont :

 • Réflexions rapides
 • Euphorie
 • Comportement désinhibant
 • Plus grande libido
 • Motivation accrue
 • Profitez davantage de choses comme la musique
 • Meilleure concentration

Cependant, cette drogue a bien plus d'effets négatifs que positifs, tant sur le plan physique que mental. Voici les effets indésirables :

 • Déshydratation
 • Battements de cœur rapides ou irréguliers
 • Paranoïa
 • Bouche engourdie
 • Les yeux qui commencent à trembler
 • Peur
 • Suppression de la faim
 • Devenir impulsif et prendre plusieurs doses de manière irresponsable
 • Lorsque le médicament se dissipe, une baisse très importante
 • Risque élevé de dépendance

A-PVP alias Flakka

Le produit chimique de recherche respectif acheter un pihp est très similaire à la substance a-PVP qui est également mieux connu sous le nom de flakka. Peu de recherches ont été faites sur l'achat d'a-pihp, mais il se rapproche le plus de l'a-PVP, tout aussi simplement appelé flakka.

Qu'est-ce que la flakka et d'où vient-elle ?

Le nom scientifique de flakka est α-pyrrolidinopentiophénone. Il a d'abord été créé en tant que drogue de synthèse dans les années 1960. Il existe plusieurs façons de prendre la drogue flakka, comme renifler, injecter, fumer et avaler.

La drogue est venue d'Amérique, où la flakka était surnommée la drogue zombie. En effet, les utilisateurs agissent comme des zombies, se jettent devant les voitures, se heurtent aux fenêtres et agissent comme s'ils avaient été pris en charge par quelque chose.

Ce qui est dangereux, c'est qu'il est souvent fabriqué à base de sels de bain et qu'il peut être acheté pour quelques euros. C'est facile à obtenir pour un toxicomane, mais les dangers et les risques sont si élevés.

Pourquoi les gens prennent-ils du flakka et quels en sont les dangers ?

La raison pour laquelle les gens veulent prendre du flakka est d'avoir une sensation euphorique et de légères hallucinations. La substance contenue dans flakka est un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline-dopamine. En termes simples, comment cela fonctionne, c'est que des substances telles que la noradrénaline ne sont pas réabsorbées dans le cerveau, et le frein disparaît en fait. Cela garantit à son tour que quelqu'un devient très euphorique, cela a aussi un inconvénient car cela peut se transformer en psychose.

Effets de flakka :

 • Recevoir beaucoup d'énergie
 • Augmentation du rythme cardiaque
 • Ne pas vouloir et ne pas pouvoir dormir
 • Très heureux
 • Grandes pupilles
 • Pas d'appétit

Malgré que cela semble inoffensif, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, plus la drogue est longtemps dans le corps, plus les effets deviennent intenses. Plus les quantités augmentent, plus il en résulte un délire, c'est-à-dire une psychose dans laquelle la personne devient très confuse et déconnectée du monde.

C'est de là que vient le nom de drogue zombie, les gens perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes. Il arrive que l'on devienne agressif et que l'on commence à avoir des hallucinations, ce qui est également dangereux pour les personnes qui l'entourent.

Vous pouvez facilement acheter un pihp sur notre site !

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Comme mentionné ci-dessus, ces drogues de synthèse ne sont pas quelque chose à prendre à la légère, surtout avec de tels effets. Par conséquent, ne jouez pas pour votre propre cobaye, car avant que vous ne le sachiez, les choses iront mal.

Commander un pihp crystals facilement sur notre site !

Puis-je acheter un pihp ?

Maintenant que vous avez pu lire de manière approfondie sur les substances pertinentes et leurs effets, il peut vous sembler intéressant d'acheter cet agent en tant que produit chimique de recherche à des fins de recherche.

Avec nous, vous pouvez acheter a-pihp en toute sécurité. Chez research-chemicals-team.eu, nous ne vendons que des produits chimiques de recherche pouvant être utilisés à des fins de recherche. Vous pouvez commander des cristaux A pihp sur notre site. Nous vendons des cristaux pihp.

L'achat d'A-Pihp peut se faire facilement sur notre site Web. Vous pouvez acheter A-pihp en ajoutant le produit à votre panier et en remplissant les autres détails. L'achat d'A-pihp ne doit pas être destiné à la consommation humaine. L'achat d'A-pihp est mieux fait à des fins de recherche ! Achetez un cristal pihp maintenant.

Comment gérez-vous cette substance ?

Ne rejetez jamais vos produits chimiques de recherche dans l'environnement ou dans la rue ! Les produits chimiques de recherche peuvent également causer des problèmes. Tenir hors de portée des enfants. Achetez ce produit uniquement à des fins de recherche.

Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou l'inhalation de cette substance !

Gardez votre cristal pihp en sécurité. Une bonne stabilité reste stable si vous stockez correctement un cristal pihp. Conservez-le dans un récipient hermétiquement fermé. Dans les conditions précitées, le tissu reste bon longtemps. Nos produits sont emballés discrètement et la livraison est gratuite.

Si un cristal pihp entre en contact avec vos yeux, rincez-vous les yeux et retirez les lentilles de contact. Il peut provoquer une irritation des yeux. Vous devez être prudent car cela peut provoquer une irritation des yeux.

L'utilisation de ce tissu doit être faite avec soin. Nous garantissons une haute qualité.

Nous ne vendons donc PAS de produits destinés à la consommation humaine ou à un usage récréatif !

Nous vendons le tissu sous forme de cristal qui est facile à commander. Sur le site Web, vous pouvez simplement taper le nom en haut de la fonction de recherche, lire plus d'informations et les mettre dans votre panier.

En plus de cette substance, nous avons une vaste gamme qui est d'abord examinée en laboratoire avant d'être livrée à votre domicile. Nous nous efforçons également toujours de vous envoyer les marchandises de la manière la plus sûre et la plus discrète possible. Nos produits sont transportés de la manière la plus soignée et aussi de manière discrète.

Le service client est notre priorité absolue, nous faisons donc de notre mieux pour envoyer votre commande le jour même. Si vous commandez quelque chose avant 16h00, vous l'aurez chez vous le lendemain ! Les cookies peuvent être stockés à des fins de marketing.

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter la section FAQ ou nous envoyer un e-mail avec la question pertinente et nous y répondrons dès que possible.

Vous pouvez facilement acheter un pihp sur notre site !

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Comprar A-pihp

A-pihp, también conocido como PV-7, A-PHP, a-PVP y alfa-pirrolidinohexiofenona es un nuevo estimulante que pertenece a la clase de las catinonas.

La sustancia tiene similitudes estructurales en compuestos como MDPV. A-pihp es uno de los sucesores de una droga de diseño llamada α-PVP análogo de catinona.

¡Comprar a-pihp es fácil para nuestro sitio web!

Índice

 • ¿Qué es comprar a-pihp y cómo funciona?
 • ¿Qué le hace el medicamento a-pihp a mi cuerpo o cerebro?
 • A-PVP o flakka
 • ¿Por qué la gente toma flakka y cuáles son sus peligros?
 • ¿Puedo comprar a-pihp?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

¿Qué es a-pihp y cómo funciona?

El medicamento a-pihp para comprar es más común en cristales, como fragmentos cristalizados o un polvo fino.

Luego, los usuarios ingieren estos fragmentos para inducir un efecto estimulante breve y eufórico comparable a drogas como la cocaína es metanfetamina. El efecto es especialmente similar cuando, por ejemplo, la cocaína se vaporiza y luego se fuma. Esta droga provoca efectos estimulantes.

Debido a que este fármaco a-pihp está relacionado con los precursores de catinona, ha recibido una publicidad bastante negativa. Se sabe que las drogas de catinona causan un comportamiento adictivo y existe una compulsión con la dosificación una y otra vez.

Gran parte de los usuarios tendrán que lidiar con estos efectos negativos. Cuando uno se vuelve adicto y comienza a abusar de la sustancia, la posibilidad de delirios y psicosis es bastante alta.

¿Qué le hace la droga comprar a-pihp a mi cuerpo o cerebro?

Los efectos positivos del fármaco comprar a-pihp serán tan sigue: son:

 • Pensamientos rápidos
 • Euforia
 • Comportamiento desinhibidor
 • Mayor libido
 • Mayor motivación
 • Disfruta más cosas como la música
 • Mejor enfoque

Sin embargo, esta droga tiene muchos más efectos negativos que positivos, tanto físicos como mentales. Estos son los efectos adversos:

 • Deshidratación
 • Latidos cardíacos rápidos o irregulares
 • Paranoia
 • Boca adormecida
 • Ojos que empiezan a temblar
 • Miedo
 • Supresión del hambre
 • Ser impulsivo y tomar varias dosis de manera irresponsable
 • Cuando el efecto de la droga desaparece, un chapuzón muy fuerte
 • Alto riesgo de adicción

A-PVP también conocido como Flakka

El químico de investigación respectivo comprar a-pihp es muy similar a la sustancia a-PVP, también conocido como flakka. Se ha investigado poco sobre la compra de a-pihp, pero es lo que más se acerca a a-PVP, simplemente llamado flakka.

¿Qué es flakka y de dónde viene?

El nombre científico de flakka es α-pirrolidinopentiofenona. Se creó por primera vez como una droga sintética en la década de 1960. Hay varias formas de tomar la droga flakka, como inhalar, inyectar, fumar y tragar.

La droga vino de Estados Unidos, donde la flakka fue apodada la droga zombi. Esto se debe a que los usuarios actúan como zombis, se arrojan frente a los autos, chocan contra las ventanas y actúan como si algo los hubiera tomado.

Lo peligroso es que muchas veces se hace a base de sales de baño y se puede comprar por unos pocos euros. Esto es fácil de obtener para un adicto, pero los peligros y riesgos son muy altos.

¿Por qué la gente toma flakka y cuáles son sus peligros?

La razón por la que la gente quiere tomar flakka es para tener una sensación de euforia y alucinaciones leves. La sustancia en flakka es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina-dopamina. En términos simples, la forma en que funciona es que sustancias como la noradrenalina no se reabsorben en el cerebro y el freno desaparece. Esto a su vez asegura que alguien se ponga muy eufórico, esto también tiene un inconveniente porque puede convertirse en una psicosis.

Efectos de flakka:

 • Obtener mucha energía
 • Aumento del ritmo cardíaco
 • No querer y no poder dormir
 • Muy feliz
 • Pupilas grandes
 • Sin apetito

A pesar de que esto suena inofensivo, nada podría estar más lejos de la verdad, cuanto más tiempo está la droga en el cuerpo, más intensos se vuelven los efectos. Cuanto mayores sean las cantidades, se produce un delirio, es decir, una psicosis en la que la persona se vuelve muy confundida y desconectada del mundo.

De ahí viene el nombre de droga zombi, la gente pierde completamente el control de sí misma. Sucede que uno se vuelve agresivo y comienza a tener alucinaciones, y esto también es peligroso para las personas que lo rodean.

¡Puede comprar fácilmente un pihp en nuestro sitio!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Como se mencionó anteriormente, tales drogas de diseño no son algo en lo que pensar a la ligera, especialmente con tales efectos. Por lo tanto, no juegues para tu propio conejillo de indias, porque antes de que te des cuenta, las cosas saldrán mal.

¡Ordene cristales pihp fácilmente en nuestro sitio!

¿Puedo comprar a-pihp?

Ahora que ha podido leer extensamente sobre las sustancias relevantes y los efectos, puede parecerle interesante comprar este agente como químico de investigación para fines de investigación.

Con nosotros puedes comprar a-pihp de forma segura. En research-chemicals-team.eu solo vendemos productos químicos de investigación que se pueden utilizar con fines de investigación. Puede pedir cristales A pihp en nuestro sitio. Vendemos cristales pihp.

La compra de A-Pihp se puede hacer fácilmente en nuestro sitio web. Puede comprar A-pihp agregando el producto a su carrito de compras y completando los demás detalles. La compra de A-pihp no debe hacerse para el consumo humano. ¡Comprar A-pihp se hace mejor con fines de investigación! Compre un cristal pihp ahora.

¿Cómo maneja esta sustancia?

¡Nunca deseche sus productos químicos de investigación en el medio ambiente ni los descargue en la calle! Los productos químicos de investigación también pueden causar problemas. Mantener fuera del alcance de los niños. Compre este producto solo con fines de investigación.

¡Evitar el contacto con los ojos, la piel o la inhalación de esta sustancia!

Mantén tu cristal pihp a salvo. La buena estabilidad se mantiene estable si almacena un cristal pihp correctamente. Guárdelo en un recipiente bien cerrado. En las condiciones mencionadas anteriormente, el tejido permanece en buen estado durante mucho tiempo. Nuestros productos se embalan discretamente y tienen envío gratuito.

Si le entra un cristal de pihp en los ojos, enjuágueselos y quítese los lentes de contacto. Puede causar irritación en los ojos. Hay que tener cuidado porque puede causar irritación en los ojos.

El uso de este tejido debe hacerse con cuidado. Garantizamos alta calidad.

¡Por lo tanto, NO vendemos productos para consumo humano o uso recreativo!

Vendemos la tela en forma de cristal que es fácil de pedir. En el sitio web, puede simplemente escribir el nombre en la parte superior de la función de búsqueda, leer más información y ponerlo en su carrito de compras.

Además de esta sustancia, tenemos una amplia gama que primero se examina en el laboratorio antes de llegar a su hogar. También nos esforzamos siempre por enviarle los productos de la forma más segura y discreta posible. Nuestros productos se transportan de la forma más cuidadosa y además de forma discreta.

El servicio al cliente es nuestra principal prioridad, por lo que hacemos todo lo posible para enviar su pedido el mismo día. Si pides algo antes de las 16:00 lo tendrás en casa al día siguiente! Las cookies pueden almacenarse con fines de marketing.

Si tiene alguna pregunta, siempre puede consultar la sección de preguntas frecuentes o enviarnos un correo electrónico con la pregunta relevante y la responderemos lo antes posible.

¡Puede comprar fácilmente un pihp en nuestro sitio!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Kup A-pihp

A-pihp, znany również jako PV-7, A-PHP, a-PVP i alfa-pirolidynoheksyofenon to nowy stymulant należący do klasy katynonów.

Substancja ma podobieństwa strukturalne w związkach, takich jak MDPV. A-pihp jest jednym z następców designerskiego leku o nazwie analog katinonu α-PVP.

Kup a-pihp jest łatwy w nasza strona internetowa!

Spis treści

 • Co to jest kupowanie a-pihp i jak to działa?
 • Co lek a-pihp robi z moim ciałem lub mózgiem?
 • A-PVP lub flakka
 • Dlaczego ludzie biorą flakkę i jakie są jej niebezpieczeństwa?
 • Czy mogę kupić a-pihp?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

Co to jest a-pihp i jak to działa?

Lek a-pihp jest najczęściej kupowany w kryształy, takie jak skrystalizowane odłamki lub drobny proszek.

Użytkownicy następnie spożywają te odłamki, aby wywołać krótki i euforyczny efekt stymulujący porównywalny z narkotykami, takimi jak kokaina pl metamfetamina. Efekt jest szczególnie podobny, gdy np. kokaina jest waporyzowana, a następnie palona. Ten lek ma działanie pobudzające.

Ponieważ ten lek a-pihp jest powiązany z prekursorami katynonu, otrzymał dość negatywny rozgłos. Wiadomo, że leki katynonowe powodują uzależniające zachowanie i istnieje przymus ciągłego ich podawania.

Duża część użytkowników będzie musiała poradzić sobie z tymi negatywnymi skutkami. Kiedy ktoś uzależnia się i zaczyna nadużywać substancji, szansa na urojenia i psychozy jest dość wysoka.

Co lek buy a-pihp robi na moje ciało lub mózg?

Pozytywne skutki leku kup a-pihp będą tak następujące: są:

 • Szybkie myśli
 • Euforia
 • Zachowanie odhamowujące
 • Wyższe libido
 • Zwiększona motywacja
 • Ciesz się takimi rzeczami jak muzyka
 • Lepsza koncentracja

Jednak ten lek ma znacznie więcej negatywnych skutków niż pozytywnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Oto negatywne skutki:

 • Odwodnienie
 • Szybkie lub nieregularne bicie serca
 • Paranoja
 • Odrętwiałe usta
 • Oczy, które zaczynają drżeć
 • Strach
 • Tłumienie głodu
 • Stawanie się impulsywnym i nieodpowiedzialne przyjmowanie wielu dawek
 • Kiedy lek przestaje działać, bardzo silny spadek
 • Wysokie ryzyko uzależnienia

A-PVP aka Flakka

Odpowiednia substancja chemiczna badana a-pihp jest bardzo podobna do substancji a-PVP, który jest również lepiej znany jako flakka. Przeprowadzono niewiele badań nad kupowaniem a-pihp, ale jest on najbliższy a-PVP, podobnie jak po prostu nazywa się flakka.

Co to jest flakka i skąd pochodzi?

Nazwa naukowa flakki to α-pirolidynopentiofenon. Po raz pierwszy został stworzony jako lek syntetyczny w latach 60. XX wieku. Istnieje kilka sposobów zażywania flakki, takich jak wąchanie, wstrzykiwanie, palenie i połykanie.

Lek przybył z Ameryki, gdzie flakka nazywano narkotykiem zombie. Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy zachowują się jak zombie, rzucają się przed samochody, wpadają na okna i zachowują się, jakby coś ich przejęło.

Niebezpieczne jest to, że często robi się go na bazie soli do kąpieli i można go kupić za kilka euro. Jest to łatwe do uzyskania dla osoby uzależnionej, ale niebezpieczeństwa i ryzyko są tak wysokie.

Dlaczego ludzie biorą flakkę i jakie są z tym niebezpieczeństwa?

Powodem, dla którego ludzie chcą brać flakkę, jest uczucie euforii i łagodne halucynacje. Substancja zawarta w flakce jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Mówiąc prościej, działa to tak, że substancje takie jak noradrenalina nie są ponownie wchłaniane w mózgu, a hamulec faktycznie odchodzi. To z kolei zapewnia, że ​​ktoś wpada w euforię, ma to również wadę, ponieważ może przerodzić się w psychozę.

Skutki flakki:

 • Uzyskiwanie dużej ilości energii
 • Zwiększone tętno
 • Nie chcę i nie mogę spać
 • Bardzo szczęśliwy
 • Duże źrenice
 • Brak apetytu

Pomimo tego, że brzmi to nieszkodliwie, nic nie może być dalsze od prawdy, im dłużej lek znajduje się w organizmie, tym intensywniejsze stają się efekty. Im większe stają się kwoty, skutkuje to delirium, czyli psychozą, w której osoba staje się bardzo zdezorientowana i odłączona od świata.

Stąd pochodzi nazwa narkotyku zombie, ludzie całkowicie tracą nad sobą kontrolę. Zdarza się, że ktoś staje się agresywny i zaczyna halucynować, co jest również niebezpieczne dla otaczających go ludzi.

Możesz łatwo kupić pihpa na naszej stronie!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Jak wspomniano powyżej, takie dopalacze nie są czymś, o czym należy lekceważyć, zwłaszcza przy takich efektach. Dlatego nie graj dla własnej świnki morskiej, bo zanim się zorientujesz, wszystko pójdzie nie tak.

Zamów kryształy pihp z łatwością na naszej stronie!

Czy mogę kupić a-pihp?

Teraz, gdy udało Ci się obszernie przeczytać o odpowiednich substancjach i ich efektach, zakup tego środka jako substancji chemicznej do celów badawczych może wydawać Ci się interesujący.

Z nami kupisz a-pihp w bezpieczny sposób. W firmie research-chemicals-team.eu sprzedajemy wyłącznie chemikalia badawcze, które można wykorzystać do celów badawczych. Możesz zamówić kryształy A pihp na naszej stronie. Sprzedajemy kryształy pihp.

Zakup A-Pihp można łatwo zrobić na naszej stronie internetowej. Możesz kupić A-pihp, dodając produkt do koszyka i wypełniając pozostałe dane. Kupowanie A-pihp nie powinno być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Kupowanie A-pihpa najlepiej robić w celach badawczych! Kup teraz kryształ pihp.

Jak obchodzisz się z tą substancją?

Nigdy nie wyrzucaj chemikaliów badawczych do środowiska ani nie wyrzucaj chemikaliów badawczych na ulicę! Badane substancje chemiczne również mogą powodować problemy. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Kup ten produkt tylko do celów badawczych.

Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub wdychania tej substancji!

Dbaj o bezpieczeństwo swojego kryształu pihp. Dobra stabilność pozostaje stabilna, jeśli prawidłowo przechowujesz kryształ pihp. Przechowuj go w szczelnie zamkniętym pojemniku. W wyżej wymienionych warunkach tkanina długo pozostaje dobra. Nasze produkty są dyskretnie zapakowane i mają bezpłatną wysyłkę.

Jeśli kryształ pihp dostanie się do twoich oczu, przepłucz oczy i wyjmij soczewki kontaktowe. Może powodować podrażnienie oczu. Musisz być ostrożny, ponieważ może to powodować podrażnienie oczu.

Używając tej tkaniny należy zachować ostrożność. Gwarantujemy wysoką jakość.

Dlatego NIE sprzedajemy produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ani do użytku rekreacyjnego!

Tkanina sprzedajemy w formie kryształu, którą łatwo zamówić. Na stronie możesz po prostu wpisać nazwę u góry funkcji wyszukiwania, przeczytać więcej informacji i umieścić ją w koszyku.

Oprócz tej substancji, mamy szeroką gamę produktów, które są najpierw badane w laboratorium, zanim trafią do Twojego domu. Zawsze staramy się również, aby towar wysłać do Ciebie tak bezpiecznie i dyskretnie, jak to tylko możliwe. Nasze produkty są transportowane w najbardziej ostrożny sposób, a także w dyskretny sposób.

Obsługa klienta jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wysłać zamówienie tego samego dnia. Jeśli zamówisz coś przed godziną 16:00, następnego dnia będziesz mieć to w domu! Pliki cookie mogą być przechowywane w celach marketingowych.

Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz zajrzeć do sekcji FAQ lub wysłać nam e-mail z odpowiednim pytaniem, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Możesz łatwo kupić pihpa na naszej stronie!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

Compra A-pihp

A-pihp, noto anche come PV-7, A-PHP, a-PVP e alfa-pirrolidinohexiofenone sono un nuovo stimolante che rientra nella classe dei catinone.

La sostanza presenta somiglianze strutturali in composti come MDPV. A-pihp è uno dei successori di un farmaco di sintesi chiamato analogo del catinone α-PVP.

Acquista a-pihp è facile su il nostro sito web!

Indice

 • Che cos'è l'acquisto di a-pihp e come funziona?
 • Cosa fa il farmaco a-pihp al mio corpo o al mio cervello?
 • A-PVP o flakka
 • Perché le persone prendono il flakka e quali sono i suoi pericoli?
 • Posso acquistare a-pihp?

and and and and veranderen hoge kwaliteit pihp a pihp a

Cos'è a-pihp e come funziona?

Il farmaco a-pihp da acquistare è più comune in cristalli, come frammenti cristallizzati o polvere fine.

Gli utenti ingeriscono quindi questi frammenti per indurre un effetto stimolante breve ed euforico paragonabile a droghe come la cocaina en metanfetamina. L'effetto è particolarmente simile quando, ad esempio, la cocaina viene vaporizzata e poi fumata. Questo farmaco provoca effetti stimolanti.

Poiché questo farmaco a-pihp è correlato ai precursori del catinone, ha ricevuto una pubblicità piuttosto negativa. È noto che i farmaci catinone causano dipendenza e c'è una compulsione a somministrare ripetutamente il dosaggio.

Gran parte degli utenti dovrà fare i conti con questi effetti negativi. Quando si diventa dipendenti e si inizia ad abusare della sostanza, la possibilità di delusioni e psicosi è piuttosto alta.

Cosa fa al mio corpo o al mio cervello la droga comprata a-pihp?

Gli effetti positivi del farmaco a-pihp saranno i seguenti segue: sono:

 • Pensieri rapidi
 • Euforia
 • Comportamento disinibitivo
 • Libido superiore
 • Maggiore motivazione
 • Goditi di più cose come la musica
 • Maggiore concentrazione

Tuttavia, questo farmaco ha molti più effetti negativi di quelli positivi, sia fisicamente che mentalmente. Questi sono gli effetti negativi:

 • Disidratazione
 • Battito cardiaco rapido o irregolare
 • Paranoia
 • Bocca insensibile
 • Occhi che iniziano a tremare
 • Paura
 • Soppressione della fame
 • Diventare impulsivo e assumere più dosi in modo irresponsabile
 • Quando la droga svanisce, un forte calo
 • Alto rischio di dipendenza

A-PVP alias Flakka

La rispettiva sostanza chimica di ricerca a-pihp è molto simile alla sostanza a-PVP che è anche meglio conosciuto come flakka. Sono state fatte poche ricerche sull'acquisto di un-pihp, ma si avvicina di più a un-PVP, proprio come chiamato semplicemente flakka.

Cos'è flakka e da dove viene?

Il nome scientifico di flakka è α-pirrolidinopentiofenone. È stato creato per la prima volta come droga sintetica negli anni '60. Esistono diversi modi per assumere il farmaco flakka, come annusare, iniettare, fumare e deglutire.

La droga è arrivata dall'America, dove flakka era soprannominata la droga degli zombi. Questo perché gli utenti si comportano come zombi, si lanciano davanti alle auto, corrono contro i finestrini e si comportano come se fossero stati presi da qualcosa.

La cosa pericolosa è che spesso è fatta a base di sali da bagno e si compra con pochi euro. Questo è facile da ottenere per un tossicodipendente, ma i pericoli ei rischi sono così alti.

Perché le persone prendono il flakka e quali sono i pericoli?

Il motivo per cui le persone vogliono prendere il flakka è per provare una sensazione di euforia e lievi allucinazioni. La sostanza in flakka è un inibitore della ricaptazione della noradrenalina-dopamina. In parole povere, come funziona è che sostanze come la noradrenalina non vengono riassorbite nel cervello e il freno scompare. Questo a sua volta assicura che qualcuno diventi molto euforico, questo ha anche uno svantaggio perché può trasformarsi in una psicosi.

Effetti di flakka:

 • Ottenere molta energia
 • Frequenza cardiaca aumentata
 • Non volere e non riuscire a dormire
 • Molto felice
 • Alunni grandi
 • Nessun appetito

Nonostante questo suoni innocuo, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, più a lungo il farmaco è nel corpo, più intensi diventano gli effetti. Più grandi diventano gli importi, questo si traduce in un delirio, cioè una psicosi in cui la persona diventa molto confusa e disconnessa dal mondo.

Da qui deriva il nome di droga zombi, le persone perdono completamente il controllo di se stesse. Succede che si diventa aggressivi e si iniziano ad avere allucinazioni, e questo è pericoloso anche per le persone che li circondano.

Puoi facilmente acquistare un pihp sul nostro sito!

hoge kwaliteit and vragen maken veranderen pihp a

Come accennato in precedenza, tali farmaci di design non sono qualcosa a cui pensare alla leggera, soprattutto con tali effetti. Pertanto, non giocare per la tua cavia, perché prima che tu te ne accorga, le cose andranno male.

Ordina facilmente un cristallo pihp sul nostro sito!

Posso acquistare un-pihp?

Ora che sei stato in grado di leggere esaurientemente le sostanze e gli effetti rilevanti, potrebbe sembrarti interessante acquistare questo agente come sostanza chimica di ricerca per scopi di ricerca.

Con noi puoi acquistare a-pihp in modo sicuro. Noi di Research-chemicals-team.eu vendiamo solo prodotti chimici di ricerca che possono essere utilizzati a fini di ricerca. Puoi ordinare i cristalli A pihp sul nostro sito. Vendiamo cristalli pihp.

L'acquisto di A-Pihp può essere effettuato facilmente sul nostro sito Web. Puoi acquistare A-pihp aggiungendo il prodotto al carrello e compilando gli altri dettagli. L'acquisto di A-pihp non dovrebbe essere destinato al consumo umano. L'acquisto di A-pihp è meglio farlo a scopo di ricerca! Acquista subito un cristallo pihp.

Come gestisci questa sostanza?

Non scaricare mai i tuoi prodotti chimici di ricerca nell'ambiente o scaricare i tuoi prodotti chimici di ricerca in strada! Anche i prodotti chimici di ricerca possono causare problemi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Acquista questo prodotto solo a scopo di ricerca.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o l'inalazione di questa sostanza!

Mantieni il tuo cristallo pihp al sicuro. Una buona stabilità rimane stabile se si conserva correttamente un cristallo pihp. Conservalo in un contenitore ben chiuso. Nelle condizioni sopra menzionate, il tessuto rimane buono a lungo. I nostri prodotti sono imballati in modo discreto e spedizione gratuita.

Se un cristallo pihp entra negli occhi, sciacquali e rimuovi le lenti a contatto. Può causare irritazione agli occhi. Devi stare attento perché può causare irritazione agli occhi.

L'uso di questo tessuto dovrebbe essere fatto con cura. Garantiamo alta qualità.

Pertanto NON vendiamo prodotti per il consumo umano o per uso ricreativo!

Vendiamo il tessuto in forma di cristallo che è facile da ordinare. Sul sito puoi semplicemente digitare il nome nella parte superiore della funzione di ricerca, leggere maggiori informazioni e inserirlo nel carrello.

Oltre a questa sostanza, disponiamo di un'ampia gamma che viene esaminata per la prima volta in laboratorio prima che arrivino a casa tua. Inoltre, ci sforziamo sempre di inviarti la merce nel modo più sicuro e discreto possibile. I nostri prodotti vengono trasportati nel modo più attento e anche discreto.

Il servizio clienti è la nostra massima priorità, quindi facciamo del nostro meglio per inviare il tuo ordine lo stesso giorno. Se ordini qualcosa entro le 16:00 lo avrai a casa il giorno dopo! I cookie possono essere memorizzati per scopi di marketing.

Se hai domande, puoi sempre guardare la sezione FAQ o inviarci un'e-mail con la domanda pertinente e ti risponderemo il prima possibile.

Puoi facilmente acquistare un pihp sul nostro sito!

bestelling verkopen bestelling vergelijking verzendkosten eerlijke prijs verzendkosten

author avatar
SiTeAdMiNrCt
crossmenu